WPROWADZENIE - 13.10.2019

  „Gdzie jest dziewięciu? – zapytał Jezus. – Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu?” (Łk 17, 17-18)

  Jezus jako człowiek nie dopomina się wdzięczności dla siebie. Z Jego słów wynika, że trzeba Bogu dziękować za wszystko. Kiedy dziękujemy ludziom, nie zapominajmy oddać chwały Bogu.

  Bez Niego nie przyszłaby do nas pomoc.

  Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Bogu, że przez tych, co odeszli, tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego.

Ks. Jan Twardowski