WPROWADZENIE - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 08.01.2023

  Żydzi bardzo szanowali przykazanie: „Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga twego, nadaremnie”. Przez szacunek i cześć bali się imienia Boga i nie chcieli go wymawiać.

  Mateusz podaje, że „otworzyło się Niebo” – to znaczy: Bóg przemówił, Bóg się otworzył. Nieraz nam się wydaje, że Bóg się zamknął, zamilkł, ogłuchł na nasze prośby i tęsknoty. Tymczasem On właśnie otworzył się! Otwarciem nieba jest dla nas Jezus. Poprzez Jego przyjście Bóg przemówił do nas ludzkim głosem. Odtąd wciąż do nas przemawia. Nie jest obojętny. Przychodzi na świat poprzez Jezusa Chrystusa, który z nami jest i nic, co ludzkie, nie jest Mu obce.

Ks. Jan Twardowski