WPROWADZENIE - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 12.03.2023

  Ile jest nieporozumień między Bogiem a człowiekiem.

  Samarytanka, gdy usłyszała o wodzie żywej, myślała o wodzie źródlanej, bo ta nie wydaje się umarła, skoro się pieni, tryska, szumi, ucieka jak życie. Tymczasem Jezus mówił o źródle łaski Bożej.

  Uczniowie mówili o chlebie, który piecze się z mąki, układa w koszyku, łamie, a przecież Jezus mówił o pokarmie, który posila duszę.

  Trudno jest tłumaczyć z greckiego na polski, ale trudniej jest przetłumaczyć język Boga na język ludzki.

  Cała Ewangelia uczy nas myśleć po Bożemu. Można by ułożyć słownik i tłumaczyć z języka ludzkiego na język Boży.

  Śmierć – to spotkanie z Bogiem.

  Nie ma nieszczęścia. Jest tylko cierpienie.

  Cierpienie – to doświadczenie, które ma nam pomóc w dojrzewaniu.

Ks. Jan Twardowski