IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19.03.2023

 1. Za tydzień gościem naszym będzie J. Eksc. Ks. Biskup Michał JANOCHA. Będzie z nami w niedzielę oraz w poniedziałek. Przypominam, Ks. Biskup skieruje do nas Słowo Boże, a potem będzie posługiwał w konfesjonale. Po ogłoszeniach przyjmie sprawozdania wszystkich grup parafialnych, oraz spotka się z Radą Parafialną, przedstawicielami Grup, i pracownikami kościelnymi oraz katechetami. Odwiedzi wszystkie Wspólnoty Zakonne i miejsca ważne. Przy grobie ks. Prałata będziemy się modlić w poniedziałek za spoczywających na naszym Cmentarzu. Pragnieniem Ks. Biskupa jest, by celebrować Mszę św. w poniedziałek o g. 12.00 za Budowniczych, Dobrodziejów, wszystkich Zmarłych z naszej Parafii oraz wszystkich szczerze zaangażowanych w życie duszpasterskie i naszych rodzin. Młode małżeństwa i rodzicówmałymi dziećmi zapraszamy na Mszę św. o g. 12.30 na błogosławieństwo Boże na ich drogę owocnego życia. SZCZEGÓŁOWY PLAN NA STRONIE oraz na TABLICY OGŁOSZEŃ.
 2. Dziś przyjmujemy w Relikwiach bł. Marię KARŁOWSKĄ – mistyczkę, dziewica i założycielska SS. Pasterek. Są z nami SS. Pasterki.
 3. Jutro Uroczystość św. JÓZEFA – Oblubieńca, a w sobotę (25.03) Uroczystość ZWIASTOWANIA Pańskiego. Będzie i jutro i w sobotę dodatkowa Msza św. o g. 9.00.
 4. Dziś przyjmiemy 11 raz - Dzieło DUCHOWEJ ADOPCJI. Od 2011 r. uratowaliśmy 1508 dzieci.
 5. Dziś czwarte Nabożeństwo GORZKICH ŻALI o g. 17.00.
 6. W piątek DROGI KRZYŻOWE: o godz. 16.00 dla DZIECI (z pomocami), a po Mszy św. wieczornej dla WSZYSTKICH wg porządku: 24.03 (ulicami)-Mężczyźni, 31.03.-schola.
 7. Dziś spotkanie Grupy uwielbienia tańcem.
 8. Dziś spotkanieTOTUS TUUS o 10.05.
 9. Dziś na Sumie Mężczyźni św. Józefa oddadzą się św. Józefowi. Święto św. Józefa w następny poniedziałek.
 10. Dziś po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Zostaw Ślad na temat: „Jak lepiej kochać?”.
 11. Dziś w kancelarii możliwość wsparcia Funduszu Budowy Kościoła. Bóg zapłać za każdy dar.
 12. Za tydzień wrócimy do wykładów z bioetyki(4): 1. Co K-ł naucza o terapii genowej? 2. sztucznym łożysku? 3. Chimerach ludzko-zwierzęcych? 4. Ochronie ludzkiego genomu? Czas - 10.10-10-55.
 13. Za tydzień ADORACJA KRZYŻA po wieczornej Mszy św.
 14. W środę, jak każdego 22-go dnia miesiąca NAB. DO ŚW. RITY. (Róże i intencje).
 15. KANCELARIA w Wielkim Poście czynna normalnie (w piątki nieczynna - z racji Nabożeństw).
 16. WSPOMNIENIA: czwartek – św. Rafki.
 17. Dziękuję: A. Kulicie, P. Fryszczynowi, J. Tokarskiemu, .
 18. W najbliższym czasie osoby z dokumentem z Parafii wyruszą, by zbierać na KWIATY do Grobu Bożego.
 19. W kruchcie k-ła i w Top-Markecie znajduje się KOSZ na dary dla naszych Ubogich (jałmużna).
 20. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński(14-16.04), Seminarium Posługi Modlitwą Wstaw. (21-23.04),
 21. Za tydzień nasza Caritas będzie kwestować na pomoc naszym chorym, bezradnym i ubogim.
 22. KIOSKTYGODNIKI, „OREMUS”,  „Trwajcie w miłości”, obrazy i mądre książki. Książeczki i książki z Drogami Krzyżowymi i innymi Nabożeństwami Pasyjnymi i stosowne książki.                                                                                                                                           

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/