WPROWADZENIE - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19.03.2023

  Skoro cierpienie nie jest tylko karą, czym więc jest? Jest Bożą sprawą, której nie rozumiemy.

  Czasem w życiu pojawia się miłość. Też całkiem niezrozumiała. Jak ją przeprowadzisz? Czy będzie cię prowadziła do Boga?

  Bóg także sprawdza człowieka przez daną przyjaźń. Nagle ją zabiera i wystawia rachunek.

  Czasem daje cierpienie, które zawsze jest Jego znakiem. Jak wtedy zdasz egzamin wiary? Czy będziesz ufał Jezusowi wtedy, kiedy niczego nie rozumiesz? Czy uwierzysz Temu, który powiedział, że jest „światłością świata”?

  Mówimy: człowiek umarł, zamknął oczy. Kiedy jednak Bóg zamyka oczy z chwilą śmierci – otwiera je człowiekowi na inny świat. Chwila zrozumienia, jak wiele było Bożych spraw w naszym życiu, jak wiele naszego, mylnego nieraz, rozumowania. 

Ks. Jan Twardowski