Sprawozdanie za rok 2013

Kochani,

Poniżej zamieszczam sprawozdanie z działalności Parafii za rok 2013. Zapraszam do lektury.

 ks. Proboszcz.

 

Sprawozdanie za 2013 rok

Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym

 

- Kontynuacja Roku Wiary i refleksji nad CREDO; w ramach Roku Wiary – omawianie poszczególnych części CREDO, modlitwa za przeżywających trudności w wierze, za poszukujących, niewierzących, poranionych… Rozdano ok. 1470 folderów z modlitwą na rok wiary, czyli blisko 1500 osób podjęło się świadomej modlitwy za wiarę innej osoby z parafii.

- Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych: Małgorzaty Marii Alacoque, Rity, Matki Teresy z Kalkuty, Sióstr z Nowogródka, Joanny Beretty Mola, Kingi Księżnej, Alberta Chmielowskiego, Jana Bosko, małżeństwa Quatrocchich, Joanny de Chantal i Franciszka Salezego. Uroczyste wprowadzenie poszczególnych relikwii poprzedzone jest odpowiednim przygotowaniem: wykładami, filmami, prezentacjami multimedialnymi, czasem jednodniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez przedstawicieli zakonów i zgromadzeń.

- Nabożeństwa przy relikwiach świętych (Jan Paweł II – pierwszy poniedziałek miesiąca, św. Rita – 22-gi dzień każdego miesiąca, pozostali święci czczeni są w dniu swojego wspomnienia liturgicznego.

- Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom niewielkie książeczki omawiające przebieg i znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej.

- 10-cio tygodniowe REKOLEKCJE BIBLIJNO-CHRZCIELNE, w których wzięło udział 120 osób z Parafii.

- Rozpoczął się kolejny kurs dla szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. – w tym roku 4 mężczyzn z parafii przygotowywało się do pełnienia tej służby.

- Pielgrzymki: do Wilna, do Krakowa (po odbiór relikwii św. Faustyny) i do Niepokalanowa (po odbiór relikwii o. Maksymiliana Marii Kolbe)

- udział ponad 100 osób z Parafii w spotkaniu ewangelizacyjnym „JEZUS NA STADIONIE” w Warszawie

- wyjazd młodzieży wraz z duszpasterzem na coroczne spotkanie na Lednicy

- Wieczór słowno-muzyczny poświęcony wspomnieniu Powstania Warszawskiego

- Wieczór z poczęstunkiem w parafii z okazji Dnia Nauczyciela

- Wieczór Wszystkich Świętych w Wigilię Święta wraz z uroczystą procesją świętych obecnych w relikwiach w naszej Parafii;

- atrakcyjna, nowoczesna i bardzo głęboka formacja kandydatów do Bierzmowania,

- wprowadzono na stałe modlitwę Nieszporów w niedzielne popołudnia

- zakończenie "Roku WIARY", rozpoczęcie "Roku CISZY"

- zostały wykończone cokoły filarów

- zamontowano 12 tzw. "zacheuszek" na filarach,

- dokonano wstępnego remontu dolnego kościoła po powodzi,

- Uporządkowano zieleń wokół kościoła;

- Zasadzono nowe rośliny na cmentarzu.

GŁÓWNE RADOŚCI i OWOCE....

·        W tym roku bardzo cieszy włączenie się 11 mężczyzn w służbę Bożą..., liczymy że grono to poszerzy się;

·        inna jakośæ świętowania Patrona Parafii św. Huberta (Odpust);

·        coraz większa grupa osób żyje naprawdę ewangelicznie i ewangelizując, tzn. nadążając za wezwaniami Ducha Świętego;

·        nowa Rada Parafialna, nie z wyboru, lecz z odpowiedzialnych za główne grupy Parafii i b. konstruktywne działania;

·        krzepnie Oaza i krystalizują się jej struktury;

·        na nowo podjęta praca z małżeństwami, tym razem nie nad tematem wychowania (jak 2 lata temu), ale samego małżeństwa;

·        ok 120 osobowa grupa przeżyła 10 tygodniowe rekolekcje Biblijno-Chrzcielne;

·        w Liturgii zaangażowanych jest coraz szersze grono świeckich (zwłaszcza czytających ze zrozumieniem Słowo Boże);

·        podjęliśmy nauczania katechizmowe o Eucharystii oraz wg dokumentu papieża Benedykta o Eucharystii "Eklesia de Eucharistia". Ufamy że owoce objawią się....;

·        duże zaangażowanie wielu w dzielenie się wiarą na zalesiańskim Hubertusie (przez różne posługi)...;

Podziękowania:

 • Dziękuję Wam Parafianom za świadectwo wiary;
 • Dziękuję Odpowiedzialnym za parafialne Grupy, za Wasz wielki wysiłek i wkład w ożywiane naszej Parafii;
 • Dziękuję Pracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;
 • Dziękuję Katechetom za trud apostolski;
 • Dziękuję serdecznie naszemu Chórowi, za nowe pomysły, coniedzielną służbę oraz Koncerty;
 • Dziękuję członkom ¯ywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Grupie Gimnazjalno-Licealnej, Oazie, Duc in altum;
 • Dziękuję Szafarzom;
 • Dziękuję Scholi dziecięcej za pełne entuzjazmu ubogacanie liturgii niedzielnej Mszy św.;
 • Dziękuję także wytrwałej Grupie Muzycznej za pracę i wiernośæ prowadzenia muzycznego na "Mszach młodzieżowych";
 • Paniom dzielnie służącym w naszej Bibliotece;
 • Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;
 • Dziękuję Dyrektorkom naszych Szkół i Przedszkola za owocną i harmonijną współpracę;
 • Dziękuję P. Sołtys i Sołectwu za owocną współpracę;
 • Dziękuję Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesia;
 • Dziękuję Radnym za życzliwośæ i pomoc;
 • Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);
 • Dziękuję za dużą wrażliwośæ na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów;
 • Dziękuję parafianom, wolontariuszom, grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;
 • Dziękuję wszystkim niewymienionym powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

I. Radości:

Duszpasterskie:

 • Prowadzone jest najlepsze z dotychczasowych przygotowanie młodzieży do Sakr. Bierzmowania (posługuje przy nim 6 par małżeńskich);
 • Coraz dojrzalsza forma i pomysły przeżywania Odpustu;
 • Przybyło 21 Świadków Nieba w swoich Relikwiach;
 • Każdemu wprowadzeniu Relikwii danego Świętego towarzyszy obecnośæ właściwych zakonów, czy osób, oraz prezentacja multimedialna ukazująca życie Świętego;
 • Nadal nasza Parafia liczebnie rośnie (więcej uczęszcza na niedzielne Msze święte);
 • Duża grupa dzieci po I Komunii św. zasiliła szeregi Ministrantów, Bielanek i Scholi dziecięcej;
 • Prawie dwunastu mężczyzn (niczym grono Apostołów) włączyło się w uczestnictwo Liturgii niedzielnych służbą i czytaniami dając piękne świadectwo dojrzałości wiary;
 • Na stałe w ostatni poniedziałek miesiąca zagościła Nowenna do Jana Pawła II, obecnego w Relikwiach;
 • Większa liczba wiernych gromadzi się na MSZY  ŚW. o UZDROWIENIE, przez wstawiennictwo św. Huberta i na stałe posługę współprowadzenia modlitwy podjęła nasz Grupa modlitewna "Talitha kum";
 • Piękne zaangażowanie chrześcijańskie rodziców, którzy wraz z dzieæmi (ok. 130-150 dzieci) uczestniczyli w Roratach;
 • Coraz liczniejszy udział wiernych we Mszy św. (zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne - dzienne ok 50 osób jest na Mszy św.);
 • Jeszcze liczniejszy udział wiernych i księży z dekanatu w parafialnym Odpuście;
 • Duży udział wiernych w Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu;
 • Gorliwy Zespół Charytatywny;
 • Oddana działalnośæ Towarzystw:
  • Przyjaciół KUL,
  • Przyjaciół Seminarium Duchownego,
 • Zainteresowanie naszym Domem Rekolekcyjnym – od lipca w każdy weekend odbywają się rekolekcje/kursy/spotkania; wszystkie weekendy do wakacji zostały już zarezerwowane;
 • Bal karnawałowy z wodzirejem dla seniorów;
 • Wieczory słowno-muzyczne;
 • Koncerty naszego Chóru Parafialnego;
 • Koncerty Chóru Pollonia i Epifania;
 • Wakacyjne wyjazdy na rekolekcje OAZOWE ponad 15 osób;

BIBLIOTEKA:

 •   Są stałe dyżury dzięki zaangażowaniu 4 wolontariuszek;
 •   Nieco zmniejszył się stan wypożyczających książki z Biblioteki;
 •   Otrzymujemy wciąż nowe bardzo ciekawe książki;
 •   STAN: dużo ponad 4000 woluminów, ponad 130 czytelników, wypożyczono ok 500 książek;
 •   Katalog rzeczowy i alfabetyczny;
 •   Możliwość rozmowy i doradzenia lektury;

Materialne:

 • Wykonano wszystkie cokoły do Filarów;
 • Zamknięcie grodzenia Cmentarza;
 • Wyrównany teren ogromnego klombu na Cmentarzu oraz w najniższej części Cmentarza;
 • Oświetlenie na całym Cmentarzu;
 • Wymiana wszystkich tablic elektrycznych w całym domu;
 • Wymienione wszystkie okna w kościele ( 4 duże, i 6 mniejszych, oraz okno witrażowe za chórem. Zamontowano 3 okna otwierane, oraz uproszczono kształty kilku z nich);
 • Wykonano prace restauracyjne starego kościoła;
 • Zamknięte prace monitoringu;
 • Obraz Jezusa Miłosiernego;
 • Zamontowano 2 relikwiarze duże w ołtarzu Matki Bożej na relikwiarze świętych;
 • Pogłębiono studnie przykościelne;
 • Znale¼li sie Drodzy Darczyńcy (z wyjątkiem jednego cokołu) , którzy tę dużą sumę przeznaczyli na ten Boży cel;
 • Otrzymałem w darze od małżeństwa pomagającego w formacji narzeczonych, pustaki na remont starej plebanii o wartości ponad 20 tys. PLN;
 • Zakupione figurę św. Józefa;
 • Otrzymałem w darze wsparcie finansowe na inwestycje w Domu Rekolekcyjnym od zaprzyja¼nionych małżeństw;
 • Wyremontowane zostały 2 segmenty pokojowe wraz z remontem dachu w zakrystii;
 • Oddana do celów duszpasterskich kolejna sala wygospodarowana z pomieszczeń gospodarczych;
 • Poprawione bramy wjazdowe na teren kościelny;
 • Wyremontowana wiata (dawny ganek starego kościoła);
 • Zakupiono figury do nowej szopki na zewnątrz kościoła;
 • Zakupiono na potrzeby kolędy dla każdej rodziny książkę "O Mszy świętej najprościej";

 

II. Niepokoje:

 

 • Nie wymodliliśmy nowych powołań z parafii;
 • Ponad 1/4 pogrzebów to osoby nie pojednane z Bogiem przed śmiercią;
 • Nadal zbyt duży procent (do 5 %) spó¼niających się na celebracje Eucharystyczne, zwłaszcza o godz. 11.00, 12.30 i 18.00;
 • Nieco mniej osób przyjmuje zaproszenie Jezusa na ADORACJę w piątki;
 • Zdarzają się wolne intencje mszalne w dni powszednie, co może znaczyæ, że mało pamiętamy o swoich zmarłych w rocznice czy imieniny, oraz mało pamiętamy o wypraszaniu łaski u Boga dla żyjących czy chorych;
 • Dziwi przyzwolenie rodziców na łatwe spotkania, wyjazdy a potem związki dorastających dzieci;
 • Rodzice letni w wierze, akceptują związki na próbę, czy to nie obojętnośæ wobec losu dzieci;
 • Niedojrzałośæ do wierności Bogu i ludziom -  zjawisko rozwodów i alkoholizmu;
 • Niektórzy rodzice (ale to maleńka grupa) mało poważnie traktują lekcje religii swoich dzieci;

III. Zadania: 

 • Kontynuacja prac w kościele:

- zakup części drewna na nowe ławki w kościele,

- zamontowanie 12 tzw. "zacheuszek" na filarach,

- wstępny remont dolnego kościoła po powodzi,

 • Uporządkowanie zieleni wokół kościoła;
 • Wykonanie parkingu na cmentarzu (i alejek); 

Statystyka:

        Chrzty – 42 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009, 54-2010, 62- 2011, 45 - 2012)

        I Komunia święta – 84 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009, 71 - 2010, 70 - 2011, 78 - 2012)

        Bierzmowanie – 43(45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009, 41 - 2010, 52-2011, 36 - 2012)

        Śluby – 10 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009, 25 -2010, 17 - 2011,  10 - 2012 )

        Odwiedzaliśmy – 96 Chorych (78-2011,  107 - 2012)

        Pogrzeby – 36 (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009, 38 -2010, 34 - 2011, 38 -2012)

        Zapowiedzi - 18 (36 - 2010, 31 - 2011, 18 - 2012)

        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 0

        Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....

 

Rozdzielono - 104.000 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009, 61.500 -2010, 75.500 - 2011, 100.000   - 2012 )  

W niedziele:  

- średnia uczestniczących we Mszy św. jest - 1472  osób (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek) (w 2009 - 1330, 1.450 - 2010),

- a przyjmujących Komunię św. - 930 (w 2008 - 652, 701 - 2009, 735) (wraz z kaplicami u Sióstr Elżbietanek i Orionistek)

 

Objętych katechezą jest:  

-  125 przedszkolaków (2011 - 172 ), (3 przedszkolaków nie chodzi);

-  548 dzieci w Szkole Podstawowej (2009- 430, 2010-467, 2011 - 373. 2013 - 492 ), (90 dzieci nie chodzi);

- 148 młodzieży w Gimnazjum (2009-185, 2010-186, 2011 - 169, 2013 - 146), (19 uczniów nie uczęszcza).

W Parafii działa 23 Grupy Parafialne:

 

            1. Rada Parafialna                                     

            2. Ministranci                                               13. Młodzieżowa Grupa Muzyczna

            3. Bielanki                                                     14. "Duc in altum"

            4. Żywy Różaniec                                         15. Grupa Gimnazjalno - licealna

                                                                                               (a teraz RCS -patrz  pkt 23)

            5. Totus Tuus                                               16. Oaza dziecięca i młodzieżowa  

            6. Chór parafialny                                       17. Schola dziecięca

            7. Par. Zespół Charytatywny                      18. Kościół domowy

            8. Metanoia                                                   19. Kiosk

            9. Talitha kum                                              20. T.P.KUL

            10. Szafarze                                                  21. T.P. Seminarium

           11. Biblioteka                                                22. Fundusz Budowy Kościoła

            12.  Wspólnota - Święta Rodzina               23. Ruch Czystych Serc

                                   oraz Konfraternia Leśników św. Huberta

 

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Warszawskiego (13 członków).

   

VI.  WYDATKI STAŁE:

 

 • Podatek kurialny (roczny) -31.880;
 • Kolęda do Kurii (5-10% z ofiar złożonych po Kolędzie);
 • Pomoc charytatywna biednym (8 rodzin - 2.400 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);
 • Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;
 • Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - 50.000 PLN;
 • Pensje pracownikom kościelnym i emerytura ks. Prałatowi - (5.200 miesięcznie);
 • ZUS;
 • Urząd Skarbowy;
 • Woda;
 • Ścieki;
 • Gaz (20 tys.);
 • Energia elektryczna (22 tys.);
 • Telekomunikacja;
 • Podatek od nieruchomości;
 • Monitoring;
 • Opłaty do Kurii za druki;
 • Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;
 • Opłaty dekanalne;
 • Ofiary dla kapłanów czy Sióstr prowadzących rekolekcje dla Sz. Podst. czy Gimnazjum;
 • Ofiara dla Biskupa podczas Bierzmowania;
 • Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;
 • Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza;
 • Środki czystości;
 • Remonty bieżące;
 • Nakłady inwestycyjne;
 • Prezenty dla dzieci;
 • Nagrody dla ministrantów;
 • Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;
 • Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;
 • Konserwacja budynku;
 • Kwiaty do kościoła;
 • Hostie, komunikanty, wino mszalne;
 • Elementy dekoracyjne do kościoła;
 • Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;
 • Opłaty za sprzątanie;

 

VII.  WYDATKI RÓŻNE:

 

 • Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;
 • Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;
 • Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;
 • Pamiątki dla Nauczycieli;
 • Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);
 • Dopłaty do organizowanych Wieczorów poetyckich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.;
 • Dopłaty do wyjazdów dzieci na wakacje i ferie.

 

                                   Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2014

 

                                                           Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz