SPRAWOZDANIE za rok 2015

Sprawozdanie

z działalności Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym

w roku 2015

 

 1. GŁÓWNE WYDARZENIA

 

 1. Przeżywaliśmy ROK MARYI (różaniec, Apel Jasnogórski imodlitwy przed cudownym obrazem Czarnej Madonny,. adwentowe rekolekcje fatimskie i wiele innych wydarzeń).

 

 1. Rekolekcje wielkopostne z relikwią Całunu Turyńskiego.

 

 1. Pielgrzymka do Bazyliki Saint Hubert w Belgii (stuła św. Huberta) – lipiec 2015 r.

 

 1. Rozwija się kult patrona Parafii – Św. Huberta (modlitwy do św. Huberta w każdy czwartek, a msze święte o uzdrowienie za przyczyną św. Huberta w każdy III czwartek miesiąca z modlitwą wstawienniczą).

 

 1. Pielgrzymka do Gniezna, by z rąk Prymasa odebrać relikwie Św. Wojciecha – kwiecień 2015

 

 1. Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych: Bł. Dzieci Fatimskie (Franciszek i Hiacynta Marto), Bł. Męczennicy z Pratulina – Bł. Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy, Bł. Klara Szczęsna, Bł. Laura Vicuna, Św. Wojciech, św. Szymon z Lipnicy, Bł. Stefan Wincenty Frelichowski. Uroczyste wprowadzenie poszczególnych relikwii poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem: wykładami, filmami, prezentacjami multimedialnymi, czasem jednodniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez przedstawicieli zakonów i zgromadzeń.

 

 1. Nabożeństwa przy relikwiach świętych (Jan Paweł II – ostatni poniedziałek miesiąca, św. Rita – 22-gi dzień każdego miesiąca, pozostali święci czczeni są w dniu swojego wspomnienia liturgicznego.

 

 1. W Wielkim poście odbyły się 10-cio tygodniowe REKOLEKCJE „Z Jezusem w codzienności”, w których wzięło udział ok 150 osób z Parafii.

 

 1. Wieczór Wszystkich Świętych w Wigilię Święta wraz z uroczystą procesją świętych obecnych w relikwiach w naszej Parafii.

 

 1. Wyjazd młodzieży wraz z duszpasterzem na coroczne spotkanie na Lednicy.

 

 1. Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom książeczki " O spowiedzi".

 

 

 1. GŁÓWNE RADOŚCI i OWOCE

A/ DUSZPASTERSKIE

 1. Prowadzone jest najlepsze z dotychczasowych przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania (posługuje przy nim 6 par małżeńskich);
 2. Powstał kolejny Krąg "Domowego Kościoła";
 3. Powiększyła się grupa Odnowy w Duchu Świętym "Talitha Kum”;
 4. W Liturgię zaangażowana jest jeszcze szersza grupa świeckich (zwłaszcza czytających ze zrozumieniem Słowo Boże);
 5. Piękne zaangażowanie chrześcijańskie rodziców, którzy wraz z dziećmi (ok. 130-150 dzieci) uczestniczyli w Roratach;
 6. Coraz liczniejszy udział wiernych we Mszy św. (zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne - dzienne ok 50 osób jest na Mszy św.);
 7. Jeszcze liczniejszy udział wiernych i księży z dekanatu w parafialnym Odpuście;
 8. Duży udział wiernych w Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu;
 9. Gorliwy Zespół Charytatywny;
 10. Oddana działalność Towarzystw:

- Przyjaciół KUL,

- Przyjaciół Seminarium Duchownego,

 1. Zainteresowanie naszym Domem Rekolekcyjnym – od lipca w każdy weekend odbywają się rekolekcje/kursy/spotkania; wszystkie weekendy do wakacji zostały już zarezerwowane;
 2. Bal karnawałowy z wodzirejem dla seniorów;
 3. Koncerty naszego Chóru Parafialnego;
 4. Wakacyjne wyjazdy na rekolekcje OAZOwe

 

 

B/ MATERIALNE:

 

Prace wykonane:

 

 1. 1. stara plebania:

 

- nowy piec

- wykończony strych

- łazienki na dole i strychu

- glazura

- kaloryfery

- podłączone wody do studni wewn.

- wejście do domu - z kratkami

- mały chodnik

- osobne wejście do piwnic

- otwory drzwiowe i drzwi

- przeglądy

 

 1. Dom rekolekcyjny:

- ikona św. Józefa

- ikona Maryi

- ikona M.B. Rozwiązującej węzły

- remont łazienki (wymiana kaloryferów)

- remont cyrkulacji

- nowa pompa naszego szamba

- przeglądy (gazowy i kominiarski, oraz gaśniczy)

- nowy projektor i ekran w dolnej sali

 1. Kościół:

- Monitor przeniesiony

-

 1. Teren wokół:

- ławki odnowione i wymalowane

 1. Cmentarz:

- prace koszenia trawy - 6 razy

- dosadzenie krzewów

- alejka poprzeczna

- remont pomp i przeróbka

- zrobione i dostawione ławki wzdłuż alei głównej

 

II.PODZIĘKOWANIA:

 

 1. Dziękuję Wam Parafianom za świadectwo wiary;
 2. Dziękuję Odpowiedzialnym za parafialne Grupy, za Wasz wielki wysiłek i wkład w ożywiane naszej Parafii;
 3. Dziękuję Pracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;
 4. Dziękuję Katechetom za trud apostolski;
 5. Dziękuję serdecznie naszemu Chórowi, za nowe pomysły, coniedzielną służbę oraz Koncerty;
 6. Dziękuję członkom Żywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Oazie
 7. Dziękuję Szafarzom za ich oddana służbę;
 8. Dziękuję Scholi dziecięcej za pełne entuzjazmu ubogacanie liturgii niedzielnej Mszy św.;
 9. Dziękuję także wytrwałej Grupie Muzycznej za pracę i wierność prowadzenia muzycznego na "Mszach młodzieżowych";
 10. Paniom dzielnie służącym w naszej Bibliotece;
 11. Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;
 12. Dziękuję Dyrektorkom naszych Szkół i Przedszkola za owocną i harmonijną współpracę;
 13. Dziękuję Sołtys i Sołectwu za współpracę;
 14. Dziękuję Radnym za życzliwość i pomoc;
 15. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);
 16. Dziękuję za dużą wrażliwość na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów;
 17. Dziękuję parafianom, wolontariuszom, grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;
 18. Dziękuję wszystkim niewymienionym, powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

 

 

 1. STATYSTYKA ZA 2015 ROK:

        Chrzty – 41 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009, 54-2010, 62- 2011, 45 -                            2012, 42 - 2013, 41 - 2015)

        I Komunia święta – 56 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009, 71 - 2010, 70 - 2011, 78 -                                      2012, 84 - 2013, 56 - 2015)

        Bierzmowanie – 43 (45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009, 41 - 2010, 52-2011, 36 -                                           2012, 43 - 2013, 36 - 2014, 44 - 2015)

        Śluby – 18 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009, 25 -2010, 17 - 2011,  10 -                2012, 10 - 2013, 12 - 2014, 18 - 2015)

        Odwiedzaliśmy – 106 Chorych (78-2011, 107 - 2012, 96 - 2013, 84 - 2014, 106 - 2015)

        Pogrzeby –  40 (36 ale ) 24 na naszym Cmentarzu (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009, 38 -2010, 34 - 2011, 38 -2012, 36 -2013, 36 - 2014, 40 - 2015)

        Zapowiedzi -  23 (36 - 2010, 31 - 2011, 18 - 2012, 18 - 2014, 27 - 2015)

        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 0

        Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....

Rozdzielono - 116.000 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009, 61.500 -2010, 75.500 - 2011, 100.000   - 2012, 104.000 - 2013, 104.000 - 2014, 110.000 - 2015) 

W niedziele:  

- średnia uczestniczących we Mszy św. jest - 1389  osób (bez kaplic Sióstr Elżbietanek i Orionistek),

- a przyjmujących Komunię św. - 777 (bez kaplic Sióstr Elżbietanek i Orionistek)

Objętych katechezą jest:  

-  118 przedszkolaków;

-  491dzieci w Szkole Podstawowej;

-  163 młodzieży w Gimnazjum.

 

W Parafii działają 22 Grupy Parafialne:

 

 1. Rada Parafialna                                     
 2. Ministranci                                              
 3. Bielanki                                                    
 4. Żywy Różaniec                                        
 5. Totus Tuus                                               
 6. Chór parafialny                                      
 7. Par. Zespół Charytatywny                      
 8. Metanoia                                                  
 9. Talitha kum
 10. Szafarze
 11. Biblioteka                                               
 12. Wspólnota - Święta Rodzina               
 13. Schola młodziezowa
 14. "Duc in altum"
 15. Grupa Wolontariuszy SDM
 16. Oaza dziecięca i młodzieżowa  
 17. Schola dziecięca
 18. Kościół domowy
 19. Kiosk
 20. T.P.KUL
 21. T.P. Seminarium
 22. Fundusz Budowy Kościoła

 

 1. WYDATKI STAŁE:
 2. Podatek kurialny (roczny) -33.225;
 3. Kolęda do Kurii (5-10% z ofiar złożonych po Kolędzie);
 4. Pomoc charytatywna biednym (8 rodzin - 2.400 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);
 5. Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;
 6. Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - 50.000 PLN;
 7. Pensje pracownikom kościelnym - (5.200 miesięcznie);
 8. ZUS;
 9. Urząd Skarbowy;
 10. Woda;
 11. Ścieki;
 12. Gaz (20 tys.);
 13. Energia elektryczna (22 tys.);
 14. Telekomunikacja;
 15. Podatek od nieruchomości;
 16. Monitoring;
 17. Opłaty do Kurii za druki;
 18. Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;
 19. Opłaty dekanalne;
 20. Ofiary dla kapłanów czy Sióstr prowadzących rekolekcje dla Sz. Podst. czy Gimnazjum;
 21. Ofiara dla Biskupa podczas Bierzmowania;
 22. Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;
 23. Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza;
 24. Środki czystości;
 25. Remonty bieżące;
 26. Nakłady inwestycyjne;
 27. Prezenty dla dzieci;
 28. Nagrody dla ministrantów;
 29. Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;
 30. Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;
 31. Konserwacja budynku;
 32. Kwiaty do kościoła;
 33. Hostie, komunikanty, wino mszalne;
 34. Elementy dekoracyjne do kościoła;
 35. Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;
 36. Opłaty za sprzątanie;

VII.  WYDATKI RÓŻNE:

 1. Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;
 2. Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;
 3. Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;
 4. Pamiątki dla Nauczycieli;
 5. Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);
 6. Dopłaty do organizowanych Wieczorów poetyckich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.;
 7. Dopłaty do wyjazdów dzieci na wakacje i ferie.

Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2016

            Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz