SPRAWOZDANIE za rok 2016

Sprawozdanie

z działalności Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym

w roku 2016

 

 1. GŁÓWNE WYDARZENIA
 2. Rok 2016 był ROKIEM MIŁOSIERDZIA i zarazem ROKIEM ŚWIĘTYM.
 3. W Polsce uroczyście celebrowaliśmy JUBILEUSZ 1050-lecia CHRZTU POLSKI.

 

 1. W parafii prowadzona była praca nad całą pełną drogą KATECHUMENATU (etapy, postawy, cele, zadania - wszystkie aspekty i owoce CHRZTU).

 

 1. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNEze słowem  Lazara Sowah, kapłana z Togo

 

 1. W Wielkim poście odbyły się również 10-cio tygodniowe REKOLEKCJE o MOCY UWIELBIENIA, w których wzięło udział ok. 150 osób z Parafii

 

 1. Pielgrzymka do Poznania po odbiór relikwii św. Stanisława – 20.06.2016

 

 1. Światowe Dni Młodzieży – lipiec 2016

 

 1. Uroczysty Akt Wyboru Jezusa na Pana i Króla naszego życia i naszej Ojczyzny. Pielgrzymka z Parafii do Łagiewnik (2 autokary, młodzież i dorośli – 19 listopada 2016)

 

 1. Adwentowe rekolekcje wyboru drogi z o. Andrzejem Koprowskim

 

 1. Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych: Św. Josemaria Escriva, Św. Stanisław, Św. Rafka, Święci męczennicy z Peru – o. Michał i o. Zbigniew, Św. Jakub Strzemię, Bł. Bronisława. Uroczyste wprowadzenie poszczególnych relikwii poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem: wykładami, filmami, prezentacjami multimedialnymi, czasem jednodniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez przedstawicieli zakonów i zgromadzeń.

 

 

 1. Nabożeństwa przy relikwiach świętych (Jan Paweł II – pierwszy poniedziałek miesiąca, św. Rita – 22-gi dzień każdego miesiąca, pozostali święci czczeni są w dniu swojego wspomnienia liturgicznego.

 

 1. Nabożeństwo fatimskie w każdy 13 dzień miesiąca.

                                                                                                                                                                   

 1. Wieczory uwielbienia w każdy drugi wtorek miesiąca, w których każdorazowo bierze udział ok. 200 osób.

 

 1. Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom KALENDARZ PARAFIALNY.

 

 1. Wieczór Wszystkich Świętych w Wigilię Święta wraz z uroczystą procesją świętych obecnych w relikwiach w naszej Parafii.

 

 1. Spotkania w oparciu o książkę ODBUDOWANA

 

Ponadto:

 1. Atrakcyjna, nowoczesna i bardzo głęboka formacja kandydatów do Bierzmowania.
 2. Wyjazd młodzieży wraz z duszpasterzem na coroczne spotkanie na Lednicy.
 3. Dzień Osób Konsekrowanych
 4. Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia – Adopcja Duchowa
 5. Powstały obrazy: św. Wojciecha i Matki Bożej Miłosierdzia w Domu Rekolekcyjnym.
 6. Przybyło w Parafii 5 nowych LEKTORÓW.
 7. W każdy piątek jest całodzienna ADORACJA Najśw. SAKRAMENTU, a o godz. 15.00 modlitwa KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

 

 1. GŁÓWNE RADOŚCI i OWOCE

A/ DUSZPASTERSKIE

Światowe Dni Młodzieży

Mieliśmy 45 wolontariuszy (razem z liderami), z tego do Krakowa wyjechały 24 osoby + 15 osób z parafii (powyżej 13 lat).

14 osób spośród wolontariuszy wyjechało do Krakowa z innymi wspólnotami

7 osób nie pojechało do Krakowa (z żadną wspólnotą)

Pomagało nam 23 dorosłych wolontariuszy

Służba wolontariuszy to około 300 godzin poświęconych na spotkania organizacyjne, modlitewne, zbieranie funduszy, przygotowania koncertu dla parafian  i inne dzieła.

Natomiast sztab, czyli osoby odpowiedzialne za całokształt przygotowań spędziły dodatkowo ponad 500 godzin nad organizacją. 

Przyjęliśmy 107 osób z 18 krajów, które gościły w 43 rodzinach

 84 pielgrzymów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich + 22 pielgrzymów z Estonii + 1 pielgrzym z Rosji

 

B/ MATERIALNE:

 

 1. pokrycie kosztów ŚDM
 2. KOSZTY - w sumie: 21 502,00 zł
 3. - koszulki - 884,00 zł
 4. - flagi państw - 863,00 zł
 5. - flagi ŚDM - 700
 6. - 2 banery - 250,00 zł
 7. - ornat 250 zł
 8. - stuły - 765,00 zł
 9. - smycze i holdery - 294,00  zł
 10. - krzyżyki - 65,00  zł
 11. - torebki papierowe - 78,00  zł
 12. - kubki - 1 689,00  zł
 13. - ubezpieczenie  na dni w diecezjach - 1 404,00  zł
 14. - pakiety wolontariuszy wyjeżdżających do Krakowa - 8 370,00  zł
 15. - opłata funduszu solidarnościowego -  1 200,00  zł
 16. - opłata za montaż filmu (Paweł Sobczyk) - 1 500,00  zł
 17. - dofinansowanie 5 wolontariuszy wyjeżdżających do Krakowa z innymi wspólnotami - 1 190,00  zł
 18. - pamiątki - książki i inne  - 500 zł
 19. - zakupy wyżywieniowe - 500 zł
 20. - inne bieżące zakupy - 1000 zł
 21. Przygotowania pomieszczeń:
 22. - remonty łazienek - 6.000 zł
 23. - remont dolnej sali - 9.000 zł
 24. - malowanie klatki schodowej oraz korytarzy - 4.000 zł
 25. - projektor i ekran - 5.000  zł
 26. - nowa instalacja nagłośnienia i elektryczna - 1500 zł
                                                      -------------------------------
  500

PRACE WYKONANE W 2016

 

 1. stara plebania:

- malowanie pomieszczeń w piwnicach (04)

- boczne wejście i glazura (09-10)

- odwodnienie (09-10)

- malowanie (09)

- wykładzina (10)

- pełne oświetlenie piwnic (08-10)

 

 1. Dom Rekolekcyjny:

- Gener. remont dolnych sal (01-05)

- gen rem. 4 toalet                              "

- gen. rem. kuchni                              "

- gen rem zaplecza kuchni                  "

- nowe kaloryfery       "

- nowe w-c                 "

- nowe umywalki      "

- nowe meble do kuchni (maj)

- nowe stoły (8)

- nowa szafa w zakrystii

- remont sali dziecięcej

- remont c-o w sali użyczanej harcerzom

- nowy projektor i ekran w dolnej sali

- przeróbka projektora w sali św. Rodziny

- przeróbki instalacji C.O (zawór)

- remont pomieszczenia na prasowalnie dla s. zakrystianki

- malowanie korytarzy na I piętrze

- wilki remont - podbijanie fundamentu w osiadającym narożniku domu parafialnego

- 1/2 prac położonych płytek w piwnicznym korytarzu

 1. Kościół:

- zawieszony KRZYŻ (kwiecień)

- nowe elementy nagłośnienia (2 nowe mikrofony)

- ocieplone drzwi wejściowe (10)

 

 1. Teren wokół:

- wycinka 4 drzew uschniętych (04)

- maszt obsadzony (o3)

- prace ogrodnicze i dosadzenie krzewów (04-05)

- nowe krzewy (10)

- przeróbki przykryć studni

- przeróbka i naprawa przy starym szambie

- odwodnienie do st. szamba

- remonty i konserwacja ławek

 

 1. Cmentarz:

- dosadzone krzewy (kwiecień)

- aleja - od lasu

 

 1. Plebania:

- wymiana umeblowania kuchni

- nowa lodówka

- nowa kuchenka

- zamrażarka

 

 

II.PODZIĘKOWANIA:

 

 1. Dziękuję Wam Parafianom za świadectwo wiary;
 2. Dziękuję Odpowiedzialnym za parafialne Grupy, za Wasz wielki wysiłek i wkład w ożywiane naszej Parafii;
 3. Dziękuję Pracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;
 4. Dziękuję Katechetom za trud apostolski;
 5. Dziękuję serdecznie naszemu Chórowi, za nowe pomysły, coniedzielną służbę oraz Koncerty;
 6. Dziękuję członkom Żywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Grupie Gimnazjalno-Licealnej, Oazie, Duc in altum;
 7. Dziękuję Szafarzom za ich oddana służbę;
 8. Dziękuję Scholi dziecięcej za pełne entuzjazmu ubogacanie liturgii niedzielnej Mszy św.;
 9. Dziękuję także wytrwałej Grupie Muzycznej za pracę i wierność prowadzenia muzycznego na "Mszach młodzieżowych";
 10. Paniom dzielnie służącym w naszej Bibliotece;
 11. Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;
 12. Dziękuję Dyrektorkom naszych Szkół i Przedszkola za owocną i harmonijną współpracę;
 13. Dziękuję Sołtys i Sołectwu za współpracę;
 14. Dziękuję Radnym za życzliwość i pomoc;
 15. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);
 16. Dziękuję za dużą wrażliwość na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów;
 17. Dziękuję parafianom, wolontariuszom, grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;
 18. Dziękuję wszystkim niewymienionym, powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

 

 1. STATYSTYKA ZA 2016 ROK:

        Chrzty – 50 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009, 54-2010, 62- 2011, 45 -                            2012, 42 - 2013, 41 - 2015)

        I Komunia święta – 74 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009, 71 - 2010, 70 - 2011, 78 -                                      2012, 84 - 2013, 56 - 2015)

        Bierzmowanie – 26 (45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009, 41 - 2010, 52-2011, 36 -                                           2012, 43 - 2013, 36 - 2014, 44 - 2015)

        Śluby – 10 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009, 25 -2010, 17 - 2011,  10 -                2012, 10 - 2013, 12 - 2014, 18 - 2015)

        Odwiedzaliśmy – 106 Chorych (78-2011, 107 - 2012, 96 - 2013, 84 - 2014, 106 - 2015)

        Pogrzeby –  45 (36 ale ) 24 na naszym Cmentarzu (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009, 38 -2010, 34 - 2011, 38 -2012, 36 -2013, 36 - 2014, 40 - 2015)

        Zapowiedzi -  16 (36 - 2010, 31 - 2011, 18 - 2012, 18 - 2014, 27 - 2015)

        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 0

        Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....

Rozdzielono - 115.000 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009, 61.500 -2010, 75.500 - 2011, 100.000   - 2012, 104.000 - 2013, 104.000 - 2014, 110.000 - 2015) 

W niedziele:  

- średnia uczestniczących we Mszy św. jest - 1222  osób (bez kaplic Sióstr Elżbietanek i Orionistek) i zgodnie ze wskazówkami, że od 7 roku życia dzieci,

- a przyjmujących Komunię św. - 728 (bez kaplic Sióstr Elżbietanek i Orionistek)

Objętych katechezą jest:  

-  115 przedszkolaków;

-  474 dzieci w Szkole Podstawowej, plus 45 w Szkole Prywatnej;

-  204 młodzieży w Gimnazjum (2009-185, 2010-186, 2011 - 169, 2013 - 146).

 

W Parafii działają 22 Grupy Parafialne:

 

 1. Rada Parafialna                                     
 2. Ministranci                                              
 3. Bielanki                                                    
 4. Żywy Różaniec                                        
 5. Totus Tuus                                               
 6. Chór parafialny                                      
 7. Par. Zespół Charytatywny                      
 8. Metanoia                                                  
 9. Talitha kum
 10. Szafarze
 11. Biblioteka                                               
 12. Wspólnota - Święta Rodzina              
 13. Schola młodziezowa
 14. "Duc in altum"
 15. Grupa Wolontariuszy SDM
 16. Oaza dziecięca i młodzieżowa  
 17. Schola dziecięca
 18. Kościół domowy
 19. Kiosk
 20. T.P.KUL
 21. T.P. Seminarium
 22. Fundusz Budowy Kościoła

 

 1. WYDATKI STAŁE:
 2. Podatek kurialny (roczny) -33.225;
 3. Kolęda do Kurii (5-10% z ofiar złożonych po Kolędzie);
 4. Pomoc charytatywna biednym (8 rodzin - 2.400 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);
 5. Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;
 6. Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - 50.000 PLN;
 7. Pensje pracownikom kościelnym - (5.200 miesięcznie);
 8. ZUS;
 9. Urząd Skarbowy;
 10. Woda;
 11. Ścieki;
 12. Gaz (20 tys.);
 13. Energia elektryczna (22 tys.);
 14. Telekomunikacja;
 15. Podatek od nieruchomości;
 16. Monitoring;
 17. Opłaty do Kurii za druki;
 18. Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;
 19. Opłaty dekanalne;
 20. Ofiary dla kapłanów czy Sióstr prowadzących rekolekcje dla Sz. Podst. czy Gimnazjum;
 21. Ofiara dla Biskupa podczas Bierzmowania;
 22. Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;
 23. Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza;
 24. Środki czystości;
 25. Remonty bieżące;
 26. Nakłady inwestycyjne;
 27. Prezenty dla dzieci;
 28. Nagrody dla ministrantów;
 29. Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;
 30. Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;
 31. Konserwacja budynku;
 32. Kwiaty do kościoła;
 33. Hostie, komunikanty, wino mszalne;
 34. Elementy dekoracyjne do kościoła;
 35. Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;
 36. Opłaty za sprzątanie;

VII.  WYDATKI RÓŻNE:

 1. Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;
 2. Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;
 3. Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;
 4. Pamiątki dla Nauczycieli;
 5. Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);
 6. Dopłaty do organizowanych Wieczorów poetyckich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.;
 7. Dopłaty do wyjazdów dzieci na wakacje i ferie.

Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2017

            Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz