Menu
-
Propozycja nowej wersji strony!
Strona główna
Duszpasterstwo
Grupy parafialne
Rada Parafialna
Kancelaria parafialna
Księża,Siostry,Pracownicy Parafii
- - - - - - -
Rok kapłański
Duchowość
- - - - - - -
Ogłoszenia
Intencje
XXX lecie Parafii
Misje święte
Sprawozdania
- - - - - - -
Galeria zdjęć
Darczyńcy
Polecamy
- - - - - - -
Kontakt do parafii
Historia Parafii
Patron
Dom rekolekcyjny
Zaloguj
- - - - - - -

Adres parafii:
Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym
05-540 Zalesie Górne
ul. Białej Brzozy 23
tel. 665 793 483
tel. 22 756 5251

Numer konta Parafii: Bank Spółdzielczy w Piasecznie
16800200042300231720230001

Numer konta parafialnego Caritasu: Bank Spółdzielczy w Piasecznie
21800200040230231720230106
-
O Maryi i Nawiedzeniu: nagranie prof. Łaszewskiego Drukuj Email
Zapraszamy do wysłuchania nagrania z 21 września 2014 - o Maryi i Nawidzeniu. Mariolog - prof. Wincenty Łaszewski.

Tutaj jest link do strony z nagraniem .


Czytaj dalej
 
PRZYRZEKAMY Drukuj Email
001.jpg
 
ŚLUBY JASNOGÓRSKIE - 26.08.1956 Drukuj Email

26 sierpnia 1956 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI! ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĄ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej.   A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

 
XXVI Niedz. Zwykła - 28.09.2014 r. Drukuj Email

                               NIESZPORY MARYJNE o 17.30.

1.       NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o godz. 18.00, a DLA DZIECI - we wtorek i piątek o godz. 16.00.

2.       PRIORYTET - już za 3 tygodnie NAWIEDZI nas MARYJA. Dziękuję wielu kobietom za chęć i pomoc w szyciu dekoracji na trasę powitania Matki Bożej. Na stronie internetowej zamieszczony jest tekst ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH. Pomyślmy już o dekoracji domów, a nade wszystko zarezerwujmy czas na Rekolekcje, które zaczniemy w niedzielę 12 października. Za tydzień będą foldery informacyjne.

3.       Dziś Dzieci I Komunijne otrzymają RÓŻAŃCE po swojej Mszy św.

4.       OAZA spotyka się dziś po Mszy św. o godz. 11.00, a wieczorem Kościół Domowy.

5.       Jutro kolejne NABOŻEŃSTWO przy relikwiach KRWI Jana Pawła II. Zapraszamy.

6.       Konferencja Chrzcielna za tydzień o godz. 10.15. Jest ona obowiązkowa.

7.       W tym tygodniu: w pon. święto Archaniołów, w śr. wsp. św. Tereski od Dzieciątka Jezus, w czw. wsp. Aniołów Stróżów,  a w sob. św. Franciszka z Asyżu.

8.       GRUPY PARAFIALNE:

- Ruch Czystych Serc (RCS) zaprasza na spotkania w poniedziałki o godz. 19.00.

- Schola młodzieżowa - w piątki o godz. 19.00.

- Totus TUUS - dziś - po Mszy św. o godz. 9.00.

9.       Przygotowania do ŚDM. Rusza Szkoła Liderów, dla osób, które chcą się zaangażować  w służbę na ŚDM (ale już potrzeba decyzji). Prosimy o zgłaszanie sie chętnych.

10.    Dziś nasz CARITAS będzie kwestował dla naszych 8 rodzin wielodzietnych i .......

11.    Są do ufundowania kolejne relikwiarze: św. Małgorzaty Alacoque, św. Wincentego a Paulo, bł. Wincentego Kadłubka.

12.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: za 2 tygodnie (10-12.10) - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, a za 3 tyg. (17-19.10)- Rekol. z bł. małż. Quattrocchi.

13.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA: prace na Cmentarzu, przy Krzyżu, zakupy na peregrynację rzeczy technicznych. Dziękuję Dobrodziejowi parafii za poprawienie rynien przy starym kościele i nie tylko.

14.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Ufam, że znajda się jeszcze inni.

                KIOSK:  TYGODNIKI, Mały Gość Niedz. - dla dzieci, Miłujcie się, CD i DVD, oraz książki o sposobach odnowy Parafii. Polecam arcy mądry film o istocie zawierzenia Maryi, oraz wspaniałe książki, prof. Łaszewskiego.

                ZAPOWIEDZI:    II

Łukasz Witold WOLSKI- kaw. i Justyna Ilona TALKOWSKA-panna, oboje z W-wy.

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                                                                                                                                              Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz
 
XXV Niedz. Zwykła - 21.09.2014 r. Drukuj Email

IM. S. MATEUSZY.

NIESZPORY NIEDZIELNE o 17.30. 

 

1.       PRIORYTET - nasze przygotowanie do NAWIEDZENIA PARAFII przez MARYJĘ. Dziś - 21 września prof. Łaszewski (mariolog) poprowadzi nas ku Maryi, a wieczorem o godz. 19.00 projekcja filmu "Tajemnica Tajemnic. Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata". W naszej parafii powitamy Maryję 15 października (środa). Prośba o zgłoszenie się kobiet do szycia dekoracji na trasę powitania Matki Bożej.

2.       Za tydzień- 28.09 Dzieci I Komunijne otrzymają RÓŻAŃCE po swojej Mszy św.

3.       Konferencja Chrzcielna za 2 tygodnie - 5.10. o godz. 10.15. Jest ona obowiązkowa.

4.       Kandydaci do Bierzmowania - dziś wieczorem po Mszy św. otrzymają indeksy.

5.       W tym tygodniu: we wtorek wspomnienie św. o. PIO, a jutro - św. RITY. Zapraszam z różami (piszemy intencje, aby je głośno wypowiedzieć na początku Mszy św.).

6.       OAZA (cała) za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 spotyka się na swojej inauguracji.

7.       GRUPY PARAFIALNE:

- Ruch Czystych Serc (RCS) zaprasza już na spotkania w poniedziałki o godz. 19.00.

- Ministranci - w soboty o godz. 10.00.

- Żywy Różaniec - środy i soboty o 17.30.

- Totus TUUS - za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00.

8.       W DOMU REKOLEKCYJNYM: za tydzień (26-28.09) - Kurs FILIP dla małżeństw, a 10-12.10. - Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.

9.       Dziękuję Pielgrzymom. Przywieźliśmy św. Jadwigę w jej Relikwiach.

10.    Za tydzień nasz CARITAS będzie kwestował dla naszych rodzin wielodzietnych.......

11.    CMENTARZ - segregowanie śmieci. Prośba nasza (odpady zielone, odpady sztuczne).

12.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Ufam, że znajda się jeszcze inni.

 


KIOSK:  TYGODNIKI, OREMUS - na październik, Miłujcie się, CD i DVD, oraz książki o sposobach odnowy Parafii. Polecam film, który wieczorem będziemy oglądać.

 

ZAPOWIEDZI:

Łukasz Witold WOLSKI- kaw. i Justyna Ilona TALKOWSKA-panna, oboje z W-wy.

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ....

                                                                                                                                                              

 

 

Ks. K. Grzejszczyk

              /proboszcz/

 
Nie ma zbiórki ministrantów 20 września 2014 Drukuj Email

W najbliższą sobotę (20 września 2014) zbiórka ministrantów jest ODWOŁANA.

Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród ministrantów.

 

 
WPROWADZENIE Drukuj Email

Co to znaczy „brać swój krzyż co dnia"? To znaczy: weź swój krzyż na każdy dzień. Mam nieść nie krzyż z zeszłego tygodnia, nie wczorajszy, nie ten, jaki przypadnie nieść jutro, ale ten krzyż, który spada na mnie właśnie dzisiaj.

Mam znajomego, który dźwiga krzyż sprzed dziesięciu lat, kiedy to ktoś go skaleczył, upokorzył. Do dziś dźwiga stary krzyż. Tymczasem Pan Bóg mu daje nowy krzyż, świeżutki, marcowy, zmarznięty, a on dźwiga krzyż z dawnej jesieni i chlapie się jak kaczka w błocie. Zeszłoroczne krzyże przemijają, spadają jak kartki z kalendarza.

Są też tacy, którzy dźwigają krzyże przyszłości. Martwią się, że zachorują, pójdą na emeryturę, zostaną zupełnie sami. Zamęczają się krzyżem, który jeszcze na nich nie spadł.

Krzyż „na każdy dzień" jest  nowym krzyżem, nową nadzieją, nowym egzaminem, nową próbą naszego ducha.

                        Ks. Jan Twardowski

 
XXIV Niedz. Zwykła - 14.09.2014 r. Drukuj Email

Imieniny Pana Jacka, najserdeczniejsze życzenia.....

NIESZPORY NIEDZIELNE o 17.30. 

 

1.       PRIORYTET - nasze przygotowanie do NAWIEDZENIA PARAFII przez MARYJĘ. Za tydzień - 21 września prof. Łaszewski (mariolog) poprowadzi nas ku Maryi, a wieczorem o godz. 19.00 zapraszamy na projekcję filmu "Tajemnica Tajemnic. Prawdziwa historia ocalenia Polski i świata". W naszej parafii powitamy Maryję 15 października (środa).

2.       Dziś pierwsze spotkanie DZIECI I RODZICÓW przed I KOMUNIĄ ŚW. - o godz. 10.00. Spotkanie jest obowiązkowe.

3.       Dziękuję dużej grupie Rodziców za troskę przez obecność na spotkaniu przed Sakramentem Bierzmowania. Cieszy wzrastające rozumienie wagi tego wydarzenia. W najbliższą sobotę kandydaci mają uroczyste rozpoczęcie przygotowania na wyjeździe.

4.       W tym tygodniu: we wtorek wsp. św. Cypriana, a w czwartek św. Stanisława Kostki.

5.       W czwartek Msza św. z MODLITWĄ O UZDROWIENIE za przyczyną naszego Patrona św. Huberta.

6.       GRUPY PARAFIALNE:

- Ruch Czystych Serc (RCS) zaprasza już na spotkania w poniedziałki o godz. 19.00.

- Bielanki - w soboty o godz. 11.30.

- Chór parafialny - piątki o godz. 19.00.

- Schola dziecięca - niedziele o godz. 10.15 i w tygodniu.

- Jutro szafarze - o godz. 19.00.

7.       PIELGRZYMKA (2 dniowa) 17-18.09, środa - czwartek): Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska (Czerna). Odbierzemy relikwie św. Jadwigi na Wawelu. Koszt 150 zł..Dziś ostatni dzień dopisania się. Kartki z INFO w zakrystii.

8.       W DOMU REKOLEKCYJNYM: za tydzień (19-21.09)- Kurs o DIALOGU, a za 2 tyg. (26-28.09) - Kurs FILIP dla małżeństw.

9.       Dziś TACA NA SEMINARIUM. Dziękuję w imieniu ks. Kardynała, naszego biskupa.

10.    Dziękuję kolejnym Darczyńcom za wpłaty na ławki. Ufam, że znajda się jeszcze inni.

 


KIOSK:  TYGODNIKI (Gość Niedz. z płytą. II część), OREMUS - na październik, Miłujcie się, CD i DVD, oraz książki o sposobach odnowy Parafii.

 

                                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/

 
WPROWADZENIE Drukuj Email

            Są ludzie, którzy mają skłonność do życia samotnego, nie lubią pełnych kościołów, czyją się nieswojo na wspólnej modlitwie. Denerwuje ich ksiądz, drażnią sąsiedzi. Chcą modlić się osobno, w lesie, w górach, w domu.
            Jeżeli ktoś modli się sam i naprawdę spotyka się z Bogiem, to Bóg mu objawi: Nie jesteś tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Przejmij się troskami innych. Prawdziwa modlitwa sam na sam z Bogiem prowadzi do modlitwy z innymi.
            Są tacy, którzy lubią wspólnotę, zwłaszcza ludzie młodzi wolą modlić się razem, śpiewać, recytować, iść w pielgrzymce. I ta wspólnota ułatwi im modlitwę. Ale jeżeli naprawdę we wspólnocie wejdą w kontakt z Bogiem, to Bóg im powie: Nie wystarcza sama wspólnota, trzeba przeżyć jeszcze spotkanie z Bogiem sam na sam.

            Nie można oddzielić modlitwy samotnej od wspólnotowej. Jedna do drugiej prowadzi. Modlitwa odpowiada naturze człowieka, który chce być sam i z wszystkimi razem.

            Ks. Jan Twardowski

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 250

Relikwie świętych w parafii
Liturgia na dziś
Czytania na każdy dzień
Brewiarz

Msze święte

dni powszednie:
7.15 i 18.oo
niedziela
:
9.oo
11.oo - z udziałem dzieci
12.30 - suma za Parafian
18.oo - dla młodzieży

 
Spowiedź

Dni powszednie:

- pon, wt., pt., sob. - w czasie Mszy św. o 18.00
- w środe i czwartek od godz 17.30

Niedziele - podczas każdej Mszy świętej. 

 
Kancelaria parafialna

wt, czw - 17.00-17.45
pon , piąt. - po mszy św. wiecz. do19.30


środa- NIECZYNNA
I piątek mies - NIECZYNNA

 
-
© 2014 Parafia Św Huberta w Zalesiu Górnym
Zalesie Górne 05-540, ul. Białej Brzozy 23 tel. tel. 665 793 483 lub 22 756 5251
nr konta: 16 8002 0004 2300 2317 2023 0001