Hubert

Parafia św Huberta — Zalesie Górne

WPROWADZENIE VIII

Słowem„świadek” w języku prawników określa się tego, kto stwierdza, że widział to, o czym świadczy, i przy tym był. Prawdziwy chrześcijanin świadczy o obecności Chrystusa w Kościele – i w swoim życiu. Takim świadkiem jest każdy święty – a może nim być każdy z nas.
     Świadczyć trzeba do końca samego końca. Nie zniechęcać się – nawet gdyby to było bardzo dla nas trudne. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa być świadkiem Chrystusa – znaczyło to samo, co być męczennikiem.

                        Nie chodzi tu jedynie o śmierć męczeńską.

                        Nieraz trudniej jest świadczyć o obecności Jezusa w naszym codziennym życiu: w beznadziejnej chorobie, kalectwie, pośród nękających co dzień przykrości.

ks. Jan Twardowski

 

III NIEDZ. WIELKANOCNA - 19.04.2015

1.     W Okresie Wielkanocnym odprawiamy DROGĘ ŚWIATŁA. Dziękuję większej niż w roku minionym grupie osób za wspólną modlitwę - w piątki poMszy wieczornej.

2.     W czwartek jedziemy do Gniezna aby z rąk Ks. Prymasa odebrać Relikwie św. WOJCIECHA. Jest jeszcze 10 wolnych miejsc. Wyjazd o godz. 5.30.

3.     W piątek po Drodze Światła spotkanie WOLONTARIUSZY ŚDM. Ponawiam prośbę o otwarcie domów i zaproszenie gości ŚDM. Także zapraszam nowych kandydatów na wolontariuszy do włączenia się w nasze przygotowania tak wyjątkowego wydarzenia.

4.     Dziś po Mszy św. o godz. 9.00KONCERT PIESNI WIELKANOCNYCH.

5.     Dziś w kancelarii można złożyć ofiarę na FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA.

6.     W środę - jak każdego 22. modlitwy do św. RITY - patronki spraw beznadziejnych (koszyczek na intencje).

7.     Nasi ministranci zajęli 2 drugie miejsca w turnieju ministranckim piłki nożnej w grupie Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum. Gratulujemy.

8.     We wtorek dojedzie nowy transport DREWNA. Bardzo proszę o pomoc mężczyzn w czwartek od południa.

9.     DOM REKOLEKCYJNY: od 30 kwietnia - KURS MOJŻESZ.

               

KIOSK:  TYGODNIKI,Dzienniczek, "Oremus" -na maj oraz film z naszych rekolekcji z CAŁUNEM oraz książkę o Janie Pawle II.

 

                                                                                                   Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/

                ZAPOWIEDZI:

                II:

                - Przemysław Kazimierz SOŃTA - kaw. z Wolborza iSylwia Beata WOLSKA -         panna  z par. tut.

                - Sławomir WOJTCZAK - kaw. z Jeziórka i Anna Ewa KRZEMIŃSKA - panna z par.    tut.

                - Michał Maciej KARWOWSKI - kaw. z par. tut. i Małgorzata KORYCKA - panna z W-wy

WPROWADZENIE VII

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
 Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
 Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
 Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.
                                     św. Faustyna, Dzienniczek, 951

                        W swoim właściwym i pełnym kształcie Miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.

                        Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

Bądźcie świadkami Miłosierdzia!                            Jan Paweł II

NIEDZ. MIŁOSIERDZIA - 12.04.2015

1.      Dziś od g. 15.00 - GODZINA MIŁOSIERDZIA z KORONKĄ i Adoracją - do16.00.

2.      Dziś witamy św. JADWIGI  Królowej  w Jej RELIKWIACH - oddaną patronkę sprawy polskiej i naszego Narodu.

3.      W Okresie Wielkanocnym odprawiamy DROGĘ ŚWIATŁA. Zapraszamy na radosne rozważanie prawdy Zmartwychwstania - w piątki powieczornej Mszach św. .

4.      Informuję z wielka radością, że 23 kwietnia odbierzemy w katedrze Gnieźnieńskiej Relikwie najzacniejszego i najważniejszego polskiego Świętego - św. WOJCIECHA. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii. Proszę o szybkie decyzję. Koszt 50 zł.

5.      Bardzo zachęcam do trwania w łasce Bożej jak najdłużej, po spowiedzi wielkanocnej.

6.      Dziś SPOTKANIE KOMUNIJNE. Zaproszeni są rodzice w parach małżeńskich.

7.      Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.00KONCERT PIESNI WIELKANOCNYCH.

8.      W czwartek, jako III. w miesiącu Msza św. z MODLITWA O UZDROWIENIE za przyczyna naszego Patrona św. HUBERTA.

9.      Dziękuję pamiętającym o 5 r. katastrofy smoleńskiej i poległych w niej .

10.    Dziękuję wszystkim, którzy swoją służbą narezurekcji świętowali Zmartwychwstanie.

11.    DOM REKOLEKCYJNY: za tydzień KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI oraz od 30 kwietnia - KURS MOJŻESZ.

               

KIOSK:  TYGODNIKI,Dzienniczek, "Oremus" -na maj oraz film z naszych rekolekcji z CAŁUNEM oraz książkę o Janie Pawle II.

 

                                                                                               Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                     /proboszcz/

             ZAPOWIEDZI:

                  I:

            - Przemysław Kazimierz SOŃTA - kaw. z Wolborza i Sylwia Beata WOLSKA - panna z par. tut.

            - Sławomir WOJTCZAK - kaw. z Jeziórka i Anna Ewa KRZEMIŃSKA - panna z par. tut.

            - Michał Maciej KARWOWSKI - kaw. z par. tut. i Małgorzata KORYCKA - panna z W-wy