Hubert

Parafia św Huberta — Zalesie Górne

WPROWADZENIE - 28.06.2015

                            „Nie bój się, wierz tylko”. Ewangelia często przeciwstawia wierze lęk. Nie chodzi w nich o lęk przez bólem fizycznym, bo nasze ciało skowyczy, kiedy się zadraśnie i pod tym względem człowiek dzieli los ze wszystkimi zwierzakami, ptakami, może nawet z podeptanym kwiatem (chociaż mówią, że kwiaty umierają bez bólu). Chodzi tu o strach, który jest przeciw wierze.
     Boimy się, że zostaniemy samotni, pokrzywdzeni, że nasze poświęcenie na nic się nikomu nie zda, że nie damy sobie rady.
     Ludzkie skrupuły, które mogą wywołać załamanie, to lęk, że grzech jest większy od miłosierdzia Bożego, że do Boga można iść tylko bez grzechu. Lęk, że nie damy sobie rady, że zło zwycięży, że Kościół przewróci się jak stary zamek z wieżami strzelniczymi, pełnymi poturbowanych rycerzy.
     Boimy się, bo nie wierzymy i wydaje nam się, że Bóg jest miłością, ale bezradną. Mamy wierzyć w Miłość wszechmogącą. Grzechem jest wierzyć i lękać się.                                                                                              

ks. Jan Twardowski

XIII NIEDZ. ZWYKŁA - 28.06.2015

 

1.      Tylko do wtorku NAB. CZERWCOWE o godz.18.00 w tygodniu, a dziś o17.30.

2.      W WAKACJE: 

-KANCELARIA czynna w PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK po Mszy św. wieczornej

- SPOWIEDŹ w tygodniu -10 min. przed Mszą świętą.

- Msze święte w niedziele normalnie (jest Msza św. o 12.30). Prośba o pomoc w śpiewie.

- NOWY NUMER TELEFONU  DO PARAFII ( 517 050 406 ).

3.      W tym tygodniu: - I CZWARTEK (modl. matek o powołania);   I PIĄTEK (spowiedź rano i od 17.00;   I SOBOTA( zapraszamy naRóżaniec na 17.00).

4.      Jutro (ostatni pon. miesiąca)NAB. przy RELIKWIACH KRWI ŚW. JANA PAWŁA II - po Mszy św. wieczornej.

5.      Zakończyliśmy ROK SZKOLNY. Dziękuję obecnym na Mszy św. rodzicom, dzieciom i nauczycielom.

6.      Grupa dzieciwraz z Ks. Kamilem i S. Antonellą wróciła szczęśliwie z zielonej szkoły.

7.      BIBLIOTEKAjest zamknięta w wakacje (prosimy o zwrot książek).

8.      Dziś nasz CARITAS (ost. niedz. mies.) zbiera na pomoc wakacyjną dla naszych 8 rodzin wielodzietnych.

9.      Za tydzieńTACA INWESTYCYJNA: prace przyudrożnieniu otworów kominowych i montowaniu kratek wentylacyjnych (mamy 15 kominów),w domu przybyły 2 obrazy, kupione 4 nowe ornaty, w dolnej sali montaż cokołów.

10.    DOM REKOLEKCYJNY: w wakacje: KURS EMAUS (9-12.07); REO (12-19.07); Rekolekcje O RADOŚCI w Duchu Świętym (19-25.07)

               

KIOSK:  IDZIEMY, NIEDZIELA, GOŚĆ NIEDZIELNY,  "OREMUS"- na lipiec i sierpień, nowy nr. "MIŁUJCIE SIĘ", Mały Gość Niedzielny, nowa encyklika "Laudato si", "O naśladowaniu Jezusa Chrystusa" - Tomasza a Kempis,  "Modlitewnik św. Rity", książki o św. Filipie Neri, iinne nowe książki i ikony.

 

                ZAPOWIEDZI:

II. Michał Marek CHLUDZIŃSKI - kaw. z par. tut. i Magdalena ZYCH -panna z Zielonki

I. - Grzegorz Stefan GODLEWSKI -kaw. z par. tut. i Iwona Małgorzata RASAŁA -panna z Jazgarzewa

- Łukasz GWADERA - kaw. i Paulina TRACZYK - panna, oboje z par. tut.

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

                 STRÓJ GODNY BOGA - w kościele.....

 

                PAMIETAJ W WAKACJE - OBECNOŚĆ NA     MSZY ŚW. TO ŚWADECTWO WIARY

WPROWADZENIE - 21.06.2015 r.

  Czy Jezus w czasie pobytu na ziemi spał? Chyba więcej nie spał niż spał.

  Czy to w stajence betlejemskiej, gdy Aniołowi śpiewali na cały głos. Czy w trakcie ucieczki do Egiptu na stale kołyszącym się ośle.

  Jezus spędził na pustyni czterdzieści nocy, ale czy wtedy spał? Przecież diabeł zerwał się jak burza i wyzwał do walki.

  Jezus oddalał się w nocy na modlitwie. Nocą przychodził do Niego Nikodem ze swoimi problemami. W Ogrodzie Oliwnym także nie spał. Uczniowie usnęli. W ciemnicy, jako skazaniec, też chyba nie spał przed śmiercią.

  Raz jeden Marek zapisał, że zmęczony Jezus położył się na dnie łodzi i zasnął, ale natychmiast obudził Go przyszły pierwszy papież. Kiedy więc spał?

  Święta Tereska od Dzieciątka Jezus w „Dziejach duszy” pisze, że Jezus jest stale gotowy przyjść z pomocą. Stale gotowy ukazać swoją potęgę. Nawet kiedy śpi – czuwa.

  Niewidzialny Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3, 2). Bóg jest ciągłym trwaniem, czuwaniem, obecnością. Choćby nam się wydawało, że Go nie ma lub śpi – On wciąż jest. 

ks. Jan Twardowski

XII NIEDZ. ZWYKŁA - 21.06.2015

1.      NAB. CZERWCOWE o godz.18.00 w tygodniu, a dziś o17.30.

2.      ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOw czwartek Mszą św. o godz. 18.00.  Zapraszam, aby podziękować za łaski tego roku.Spowiedź od godz. 17.30. Wtedy zostaną nagrodzone dzieci za systematycznie zbierane ZIARNO.

3.      Jeszcze raz dziękuję ok. 30 osobowej grupie małżeństw i innych z Odnowy w Duchu Świętym i Oazy za wielką pracę z bierzmowanymi. Dziękujęmłodzieży za elegancki strój podczas Uroczystości.

4.      Dziękuję  także grupie Odnowy oraz Oazie i scholi dziecięcej i młodzieżowej a także chórowi za radosne reprezentowanie naszej Parafii na HUBERTUSIE.

5.      We wtorekDZIEŃ OJCA. Doceńmy ich rolę i służbę w rodzinach.

6.      W środę Ur. Narodzenia św. JANA CHRZCICIELA. To zarazem IMIENINY Ks. Prałata Jana MARCJANA. U nas Msza św. za niego we wtorek o godz. 18.00.

7.      Kolejne Nabożeństwo do św. RITY - Patronki spraw beznadziejnych w poniedziałek połączone z  Nab. Czerwcowym. Będzie koszyczek na intencje osobiste.

8.      Nowy KURS do BIERZMOWANIA - rozpoczniemy dziś po wieczornej Mszy św.

9.      BIBLIOTEKAbędzie zamknięta w wakacje (prosimy o zwrot książek).

10.    Grupa dzieciwraz z Księdzem Kamilem i Siostrą wyjechała na zieloną szkołę do Gosławic.

11.    Za tydzień nasz CARITAS (ostatnia niedz. mies.) będzie zbierał na pomoc wakacyjną dla naszych 8 rodzin wielodzietnych.

12.    DOM REKOLEKCYJNY: od piątku - KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI (26-28.06).

               

KIOSK:  IDZIEMY, NIEDZIELA, GOŚĆ NIEDZIELNY,  "OREMUS"- na lipiec i sierpień, nowy nr. "MIŁUJCIE SIĘ", Mały Gość Niedzielny oraz książka o św. Filipie Neri, oraz  inne nowe książki i ikony.

 

                ZAPOWIEDZI:

II. Michał Robert KRAKOWSKI - kaw. z par. tut. i Renata SZEREDKO - panna, z Jazgarzewa

I. Michał Marek CHLUDZIŃSKI - kaw. z par. tut. i Magdalena ZYCH -panna z Zielonki

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

                 STRÓJ GODNY BOGA - w kościele.....

WPROWADZENIE - 14.06.2015 r.

  Jak często niepokoimy się, że tak mało jest dobra na świecie? Jak często denerwujemy się, że nic się nam nie udaje i nic dobrego nie dzieje się w nas?
  Nie widzimy mocy Bożej, która sprawia, że wszystko rośnie, kwitnie, owocuje.   Wprawdzie możemy zauważyć, że zboże kiełkuje, a potem jest coraz wyższe - nikt jednak nie widzi, jak niepostrzeżenie wzrasta.

ks. Jan Twardowski