WPROWADZENIE - III NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.01.2023

Ten, kto idzie za Jezusem, musi porzucić wszystko.

Przypomnijmy rady ewangeliczne: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Każda z tych rad zaleca wyrzeczenie.

Najłatwiej, wbrew pozorom, wyrzec się wartości materialnych, pozostać ubogim, bo wyrzekamy się tego, co zewnętrzne. Trudniej być czystym, to znaczy wyrzec się ludzkich przywiązań. Najtrudniej być posłusznym, aby we wszystkim, co nas spotyka, odczytać znak woli Bożej.

Przy czym za mało jest spełniać wolę Boża – trzeba ją pokochać.

Ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.01.2023

Dla chorych transmisja LITURGII - pod loginem -  bit.ly/swHubertZG.

 1. Dziś o 17.30 – NABOŻEŃSTWO do św. RITY – Patronki Spraw Beznadziejnych (przynosimy róże i kartki z intencjami).
 2. KANCELARIA w czasie kolędy czynna tylko we wtorki i piątki po wieczornych Mszach św.
 3. W środę Kościół kończy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 4. Dziś po wieczornej Mszy św. Grupa Zostaw Ślad ma swoje spotkanie na temat „Cała Piękna – rola Maryi w moim życiu duchowym”.
 5. Zapraszamy dziś dzieci na spotkanie grupy Uwielbienia Tańcem po Mszy sw. o g. 11.00
 6. Za tydzień podczas Sumy modlimy się za Ojczyznę.
 7. Za tydzień zapraszamy na KONCERT KOLĘD w wykonaniu naszego CHÓRU o 10.05.
 8. W zakrystii można pobrać wodę święconą (Fundusz Ministrancki).
 9. Bardzo dziękuję S. Stelli, P. Dorocie Królak i P. Agacie Mazurkiewicz za przygotowanie JASEŁEK. Szczególne podziękowanie dla wszystkich młodych Aktorów i wielkiej publiczności.
 10. Zapraszamy na spotkania klubu „AA” Sarenka w środy o g. 18.00. Msza św. w 11 r. istnienia w Zalesiu będzie w środę o g. 18.00. To bardzo ważki i obecny problem w wielu rodzinach.
 11. Za 2 tygodnie Oaza zaprasza na Bal karnawałowy z tematem „Jestem niebieski” - dla młodych od 6 kl. Szkoły Podstawowej i dorosłych. Wejściówka 10 zł. Obowiązkowe niebieskie przebranie.
 12. Młodzież zaprasza do KAWIARENKI na pyszne zalesiańskie ciastka.
 13. OAZA naszej diecezji zaprasza na obozy w ferie – 2 turnusy do wyboru. Info na tablicy ogłoszeń.
 14. WSPOMNIENIA: dziś – św. Wincentego Pallottiego i bł. Laury Vicuna, w poniedziałek – bł. Męczenników z Pratulina, we wtorekśw. Franciszka Salezego, środę – święto Nawrócenia św. Pawła, czwartek – św. św. Tymoteusza i Tytusa, piątek – św. Anieli Merici, i bł. Jerzego Matulewicza, sobota – św. Tomasza z Akwinu.
 15. Dziękuję: I. i K. Wawro oraz A. Pisarek, J. Skurczyńskiej, L. Mielochowi i A. i P. Fryszczyn.
 16. Akcja pomocy materialnej dla Ukrainy. Dziękuję za solidarność – ofiary przekazujemy przez CARITAS W-wa. Wpłaty kierujmy na konto naszego CARITASU - „pomoc Ukrainie.
 17. DOM REKOLEKCYJNY: Kurs o Dialogu (27-29.01.), Kurs o szczęściu małżeńskim (10-12.02.)
 18. Zapraszamy za tydzień (później spotkania będą zamknięte) na „KATECHEZY po REO”. Tych, którzy kiedykolwiek byli na jakichś rekolekcjach czy kursach ewangelizacyjnych. To prawdy dane dla dojrzałości życia i wiary (wtorki - g. 20.00 - Dom Parafialny).

KIOSK: KALENDARZE, TYGODNIKI, „OREMUS”, nowe „Trwajcie w miłości”, mądre książki. Polecam książki: ”Jak żyć łaską” i „Boska miłość”. Jest nowa książka o Papieżu Benedykcie.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

 

KOLĘDA:

Poniedziałek 23.01:
1. Pionierów – od 1 – Koralowych Dębów
2. Pionierów – od Koralowych Dębów do końca

Wtorek 23.01:
1. Piżmaka, Jeża, Kuny, Leśnej Polany, Konwaliowa, Niezabudki i Łasicy, Sarenki i Lisie Jary
2. Przebudzenia Wiosny - od Pionierów do końca i Akacjowa

Środa 25.01:
1. Szeroka, Polna i Południowa i Nowinek (do torów)
2. Piękna, Przeskok, Leśny Zaułek i Fiołków 

Czwartek 26.01: 
1. Droga Dzików – numery Zalesia
2. Droga Dzików – numery Jesówki

Piątek 27.01: 
1. Białej Brzozy i Wisłockiego
2. Jesionowa i Wieczornego Zmierzchu, Szarotki i Wierzbowa

Sobota 28.01: 
1. Długa i przyległe (także Leśna)
2. Sadowa, Słonecznikowa i Brzozowej Drogi

Następny tydzień (30.01.-4.02.):

Poniedziałek 30.01:
1. Myśliwska i Łowiecka
2. Rysia i Sobola 

Wtorek 31.01:
1. Niedźwiedzia i Wiewiórki
2. Łosia i Żbika

 Środa 1.02:
1. Leśniczówki 
2. Cyprysowa, Bukowa i Cedrowa

Czwartek 2.02:
1. Borsuka – od początku
2. Borsuka – od końca 

Piątek 3.02:
NIE MA KOLĘDY - I. PIĄTEK

Sobota 4.02:
1.  Szmaragdowych Żuków (od 12.30)
2.  Słowicza, Podleśna, Cisowa, Świerkowa i Jodłowa

Kolędę w tygodniu rozpoczynamy od g. 16.00, w soboty od g. 10.00. Przygotujmy nasze serca na czas kolędy i w sercu wzbudźmy intencje, które chcemy uprosić u Chrystusa w modlitwie wraz z kapłanem.
 Osoby które sprowadziły się do Zalesia bardzo proszę o osobiste zaproszenie nas w zakrystii lub kancelarii (zwłaszcza z osiedla Pod Borem czy Pod Lasem, oraz wszystkich innych.
Ofiary z kolędy nadal będą przeznaczane na przygotowanie modernizacji ogrzewania.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - II NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.01.2023

  Kiedy św. Jan Chrzciciel nazwał nieznanego jeszcze Jezusa Barankiem Bożym, poszli za Nim uczniowie.

  Ze słowami „Baranek Boży” spotykamy się często: w modlitwie przed Komunią świętą, w zakończeniu każdej litanii.

  Zauważmy, że w Piśmie świętym w kontekście Pana Jezusa mowa jest o dwóch barankach. W Starym Testamencie prorok Izajasz pisał o baranku ofiarnym: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7). W księdze Apokalipsy spotykamy się już nie z barankiem ofiarnym, ale ze zmartwychwstałym. Tylko On jeden może wytłumaczyć tajemnice zamkniętej na wszystkie klucze księgi i otworzyć jej pieczęcie. Jeden z mędrców proponuje, by zrobił to lew, ale lew, symbol Judy, jest bezsilny.

  Baranek Nowego Testamentu jest jedynym sensem baranka Starego Testamentu.   

Ks. Jan Twardowski

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.01.2023

Dla chorych transmisja LITURGII - pod loginem -  bit.ly/swHubertZG.

 1. Dziś o 17.30 – NIESZPORY.
 2. Dziś przyjmujemy w Relikwiach bł. Martę WIECKĄ (Siostrę Szarytkę – męczennicę miłości).
 3. KANCELARIA w czasie kolędy czynna tylko we wtorki i piątki po wieczornych Mszach św.
 4. W tym tygodniu od środy do środy(18-25.01) Kościół przeżywa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Włączmy się modlitewnie.
 5. Dziś kandydaci do Bierzmowania mają swoje spotkanie.
 6. Także dziś ministranci rozprowadzają wodę święconą na kolędę (ofiary na Fundusz Ministrancki).
 7. Zapraszamy dziś po Mszy św. o g. 11.00 na JASEŁKA w wykonaniu naszych dzieci.
 8. We wtorek zapraszamy na Wieczór Uwielbienia – w kościele o g. 20.00.
 9. W czwartek Msza św. z Modlitwą o UZDROWIENIE za wstawiennictwem św. HUBERTA.
 10. Zapraszamy za tydzień dzieci na spotkanie Uwielbienia Tańcem po Mszy sw. o g. 11.00.
 11. Za tydzień po wieczornej Mszy św. spotkanie Grupy Zostaw Ślad na temat: "Cała Piękna - rola Maryi w planie mojego zbawienia".
 12. Zapraszamy na spotkanie klubu „AA” Sarenka w środy o g. 18.00. (Msza św. w 11 r. istnienia w Zalesiu będzie 25.01. o g. 18.00. To bardzo ważki i obecny problem w wielu rodzinach.
 13. Dziękuję obecnym w sobotę na spotkaniu z cyklu „Małżeństwo na nowo odkryte”: „Boży plan pokoju-miłość”(miłość Agape i miłość Eros).
 14. OAZA naszej diecezji zaprasza na obozy w ferie – 2 turnusy do wyboru. Info na tablicy ogłoszeń.
 15. WSPOMNIENIA: we wtorekśw. Antoniego Opata, czwartek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, piątek – św. Fabiana PP, sobota – św. Agnieszki – dziewicy i męczennicy.
 16. Dziś można złożyć ofiary na FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA.
 17. Bardzo dziękuję za pomoc w układaniu drewna – J. Rabiega i M. Folwarskiemu.
 18. Dziękuję: I. i K. Wawro, G. Stolarskiej, E. i Brinken oraz B. Sapierzyńskiej, I. Ciechocińskiej, A. Szostak, A. Luszka, U. Tkacz i M. Koprowskiemu
 19. Akcja pomocy materialnej dla Ukrainy. Dziękuję za solidarność – ofiary przekazujemy przez CARITAS Warszawa. Wpłaty kierujmy na konto naszego CARITASU - „pomoc Ukrainie.
 20. DOM REKOLEKCYJNY: Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej KAMCH (20-23.01.), Kurs o Dialogu (27-29.01.), Kurs o szczęściu małżeńskim (10-12.02.)
 21. Zapraszamy za 2 tygodnie (potem spotkania będą zamknięte) na „KATECHEZY po REO”. Tych, którzy kiedykolwiek byli na jakichś rekolekcjach czy kursach ewangelizacyjnych. To prawdy dane dla dojrzałości życia i wiary (wtorki - g. 20.00 - Dom Parafialny).

KIOSKKALENDARZE, TYGODNIKI, „OREMUS”, nowe „Trwajcie w miłości”, mądre książki. Polecam książki: ”Jak żyć łaską” i „Boska miłość”. Jest nowa książka o Papieżu Benedykcie.                                                                                                                  

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

 

KOLĘDA:

Poniedziałek 16.01: 
1. Świetlana
2. Widna
Wtorek 17.01:
1. Koralowych Dębów -od 1 do Drogi Dzików
2. Koralowych Dębów - od Drogi Dzików do Pionierów 
Środa 18.01:
1. Jastrzębi Lot i Leśnych Kwiatów i Wiewiórki
2. Żytnia i Owsiana i Malinowa
Czwartek 19.01:
1. Wiekowej Sosny
2. Szumiącej Jodły i Echa Leśne
Piątek 20.01:
1. Środkowa
2. Krótka i Chabrowa
Sobota 21.01:
1. Kasztanów
2. Jelenich Rogów 

Następny tydzień (23-28.01):

Poniedziałek 23.01:
1. Pionierów – od 1 – Koralowych Dębów
2. Pionierów – od Koralowych Dębów do końca
Wtorek 23.01:
1. Piżmaka, Jeża, Kuny, Leśnej Polany, Konwaliowa, Niezabudki i Łasicy, Sarenki i Lisie Jary
2. Przebudzenia Wiosny - od Pionierów do końca i Akacjowa
Środa 25.01:
1. Szeroka, Polna i Południowa i Nowinek (do torów)
2. Piękna, Przeskok, Leśny Zaułek i Fiołków 
Czwartek 26.01:
1. Droga Dzików – numery Zalesia
2. Droga Dzików – numery Jesówki
Piątek 27.01:
1. Białej Brzozy i Wisłockiego
2. Jesionowa i Wieczornego Zmierzchu, Szarotki i Wierzbowa
Sobota 28.01: 
1. Długa i przyległe (także Leśna)
2. Kasztanów, Słonecznikowa i Brzozowej Drogi                                                                                                                                                 

Kolędę w tygodniu rozpoczynamy od g. 16.00, w soboty od g. 10.00. Przygotujmy nasze serca na czas kolędy i w sercu wzbudźmy intencje, które chcemy uprosić u Chrystusa w modlitwie wraz z kapłanem. Osoby które sprowadziły się do Zalesia bardzo proszę o osobiste zaproszenie nas w zakrystii lub kancelarii (zwłaszcza z osiedla Pod Borem czy Pod Lasem, oraz wszystkich innych. Ofiary z kolędy nadal będą przeznaczane na przygotowanie modernizacji ogrzewania.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 08.01.2023

  Żydzi bardzo szanowali przykazanie: „Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga twego, nadaremnie”. Przez szacunek i cześć bali się imienia Boga i nie chcieli go wymawiać.

  Mateusz podaje, że „otworzyło się Niebo” – to znaczy: Bóg przemówił, Bóg się otworzył. Nieraz nam się wydaje, że Bóg się zamknął, zamilkł, ogłuchł na nasze prośby i tęsknoty. Tymczasem On właśnie otworzył się! Otwarciem nieba jest dla nas Jezus. Poprzez Jego przyjście Bóg przemówił do nas ludzkim głosem. Odtąd wciąż do nas przemawia. Nie jest obojętny. Przychodzi na świat poprzez Jezusa Chrystusa, który z nami jest i nic, co ludzkie, nie jest Mu obce.

Ks. Jan Twardowski