Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

Rok 1937

4.11 powołany zostaje Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem św. Huberta przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego

Rok 1938

22.05 wmurowano kamień węgielny

Rok 1939

18.06 ks. Władysław Malej, proboszcz parafii Jazgarzew, poświęcił wybudowaną drewnianą kaplicę św. Huberta (jako filialną)

Lata 1940 do 1945

duszpasterstwo podejmuje lubelski kapłan ks. Paweł Iliński

po II wojnie światowej

w kaplicy Msze św. odprawiają kapelani Sióstr Elżbietanek i księża z Jazgarzewa.

Rok 1956

ks. Stanisław Sprusiński mianowany jest rektorem kaplicy św. Huberta, otrzymuje pozwolenie na budowę plebanii.

Image
 

Rok 1958

3.07 przybywa nowy rektor kaplicy - ks. Józef Fijałkowski, kontynuuje budowę plebanii i stara się o ogrodzenie terenu kościoła

Rok 1978

15.10 erygowana zostaje Parafia świętego Huberta, a ks. Fijałkowski jest pierwszym proboszczem

Rok 1980

Proboszcz występuje z inicjatywą budowy kościoła

Rok 1983

10.06 do Zalesia Górnego przybywa nowy proboszcz - ks. Jan Marcjan

Rok 1984

rusza 'rozbudowa istniejącego zabytku sakralnego' wg projektu pań: Joanny Giecewicz i Hanny Zalewskiej

Image

Rok 1986 

11.11 ks. kardynał Józef Glemp święci Kościół Dolny

Rok 1989

ks. bp Władysław Miziołek poświęcił Kościół Górny

Rok 1990

13.04 ks. abp Bronisław Dąbrowski święci krzyż na cmentarzu parafialnym

Rok 1998

20.08 mianowano nowym proboszczem ks. Wiktora Ojrzyńskiego
Przy Parafii zaczyna działać Dom Rekolekcyjny, duszpasterstwo przedsiębiorców oraz leśników

Rok 2001

3.11 ks bp Tadeusz Pikus święci Obraz-Ikonę świętego Huberta, Biskupa
Rozpoczyna się od tej chwili modlitwa przez wstawiennictwo świętego Patrona

Rok 2002

20.02 – nowe organy z parafii św. Szczepana w Raszynie
30.05 – poświęcony nowy krzyż procesyjny
10.11 – wykonano karty pocztowe z wizerunkiem św. Huberta

Rok 2003

2.03 – poświęcenie organów
25.08 – rozpoczęcie prac remontowych powały dachu

Rok 2004

27.03 – nowi szafarze Eucharystii: Marek Grochowski i Przemysław Puch
10-12.10 – wizytacja parafii przez Bp Tadeusza Pikusa

Rok 2005

13.03 – rozpoczęcie remontu nad balkonem i wykończenie stropu nawy głównej
20.05 – umiera pierwszy proboszcz Parafii ks. Józef Fijałkowski
4.06 – powstaje Klub Sportowy „Hubertus”
18.06 – zakończenie prac wentylacji kościoła
3.07 – Ks. Radosław Jurewicz – nowym wikariuszem Parafii
6.11 – obraz ołtarzowy Św. Huberta – dar Parafii Leoncin

Rok 2006

20.03 – podjęcie prac przy filarach kościoła
23.04 – reaktywowana kawiarenka „Leśna herbatka”
2.07 – ukończone zwieńczenia wszystkich słupów
1.08 – renowacja kamienia powstańczego
17.09 – odsłonięcie Memoriału Katyńskiego
13.10 – poświęcenie tablicy pamięci Jana Pawła II
3.11 – poświęcenie klucza św. Huberta

Rok 2007

19.06 – odejście z Parafii Ks. Proboszcza Wiktora Ojrzyńskiego po 9 latach służby
20.06 – nowym Proboszczem Parafii zostaje Ks. Krzysztof Grzejszczyk
11.08 – uroczystość z okazji 50-lecia kapłaństwa Ks. Prałata Jana Marcjana
28.10 – wykonano stałe miejsce na mszę św. na cmentarzu
7.12 – nowe przyłącze domu parafialnego i kościoła do sieci kanalizacyjnej

Rok 2008

22.03 – powstaje I stacja chwalebnej drogi krzyżowej (artysta: Lech Zadrąg)
9.08 – zakończono wystrój boazeryjny w kościele
16.08 – powstaje kaplica w Domu Rekolekcyjnym
27.08 – zakup 150 krzeseł do Sali parafialnej
20.09 – powstaje Biblioteka Parafialna
25.09 – zakup nowych okien na piętro mieszkalne domu parafialnego
27.09 – z inicjatywy radnych Andrzeja Swata i Wojciecha Kaczorowskiego zostaje położona nawierzchnia na ul. Wisłockiego i utwardzona droga przy cmentarzu
18.10 – Jubileusz 30-lecia powstania Parafii Św. Huberta z udziałem Ks. Arcybiskupa Kazimierza Nycza i pracującymi przez lata w parafii kapłanami

Rok 2009

Ks. Andrzej Szymański – nowym wikariuszem Parafii
Ks. Czesław Wujkowski obejmuje posługę konfesjonału w naszej parafii
Wzrasta zainteresowanie naszym Domem Rekolekcyjnym – od lipca w każdy weekend odbywają się rekolekcje/kursy/spotkania,warsztaty

Rok 2010

Rok Misji Świętych w Parafii
Powstanie nowej formacji, tak umiłowanej przez Jana Pawła II, Ruchu Światło-Życie, czyli Oazy
Zostaje oddana w całości Zalesiańska Chwalebna Droga Krzyżowa, namalowana przez miejscowego artystę Lecha Zadrąga
Jubileusz 80-lecia Zalesia Górnego
Wieczory słowno-muzyczne: Poezji Ks.J.Pasierba, T.Mertona, Psalmów, Jana Pawła II
Koncerty naszego Chóru Parafialnego
Wydana książeczka z legendą, stacjami i rozważaniami (staraniem i pracą Agnieszki Wędrychowskiej)
Zakupione figury Maryi i Jana
Aleja główna na Cmentarzu parafialnym
Projektor i ekran z komputerami (stacjonarny i lap top)
Ogłoszenia w wersji elektronicznej z prezentacjami multimedialnymi
Zakupiono dwufunkcyjny nowoczesny piec gazowy na starą plebanię;
Wyremontowane zostały 5 segmentów pokojowych wraz z remontem generalnym zakrystii

 

Rok 2011

Rok Biblii w Parafii

Ks. Sławomir Opaliński – nowym wikariuszem Parafii

Parafia otrzymuje pierwsze relikwie świętych (9): św. Jana Pawła II, św. Perpetuy, św. Felicyty, Św. Cypriana, św. Bernadetty Soubirous, św. Ludwika IX, św. Karola Boromeusza, św. Krystyny oraz św. Ojca Pio

Dodanie do Zalesiańskiej Drogi Krzyżowej brakujących numerów stacji oraz cherubinów i opisów nazw tradycyjnych, a także nazwisk sponsorów.

Uroczyste poświęcenie Drogi Krzyżowej przez Ks. Kard. Kazimierza NYCZA

Rozwija się kult św. Huberta. Zostały przetłumaczone z jęz. francuskiego modlitwy i litanie do św. Huberta (tłum. Joanna Olendzka) oraz wprowadzona tradycja chlebków św. Huberta podczas odpustu parafialnego


Powstała nowa kostka brukowa przy kościele
Prace ogrodzenia całego Cmentarza (betonowanie słupów, spawanie przęseł, zakup i montaż płyt betonowych)
Doprowadzenie energii elektrycznej na Cmentarz
Nagłośnienie całego terenu przykościelnego na procesje

Rok 2012

Rok Liturgii w Parafii

Powstaje nowa Rada Parafialna w składzie: Rada Duszpasterska - księża, s.Antonella, Danuta Kroc, Maria Świetlik, Maria Sobiecka, Joanna Olendzka, Anna Dulny, Piotr Czublun, Jacek Solecki, Marek Grochowski, Jacek Antos oraz Rada Ekonomiczna - Barbara Suska, Jacek Antas i Grzegorz Gorlewski

Przybywają do naszej parafii relikwie Krzyża Św. oraz 20 nowych świadków Nieba w swoich relikwiach:  Św. Faustyna, Św. Alojzy Orione, Św. Tereska od Dzieciątka Jezus, Św. Józef Pelczar, Św. Maksymilian Maria Kolbe, Bł. Aniela Salawa, Św. Stanisław Kostka, Św. S. Urszula Ledóchowska, Św. Jadwiga Śląska, Bł. Jerzy Popiełuszko, Św. Jan Kanty, Św. Zygmunt Szczęsny-Feliński, Bł. Karolina Kózkówna, Św. Rafał Kalinowski, Bł. Maria Luiza Merkert, Św. Jan Bosko, Bł. Ks. Michał Sopoćko, Św. Florian, Św. Andrzej Bobola, Św. Mała Arabko (s. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

120 osobowa grupa przeżywa 9 tygodniowe rekolekcje Biblijno-Liturgiczne
Pierwszy raz udział Parafii w Zalesiańskim Hubertusie
Atrakcyjna, nowoczesna i bardzo głęboka formacja kandydatów do Bierzmowania (posługuje przy nim 6 par małżeńskich)
Msza św. o uzdrowienie za wstawiennictwem naszego Patrona św. Huberta, animowana przez Grupę Talitha Kum
Wykonano wszystkie cokoły do Filarów;
Zamknięcie grodzenia Cmentarza;
Wyrównany teren ogromnego klombu na Cmentarzu oraz w najniższej części Cmentarza;
Oświetlenie na całym Cmentarzu;
Wymienione wszystkie okna w kościele ( 4 duże, i 6 mniejszych, oraz okno witrażowe za chórem. Zamontowano 3 okna otwierane, oraz uproszczono kształty kilku z nich);
Wykonano prace restauracyjne starego kościoła;
Zamknięte prace monitoringu;
Powstaje obraz Jezusa Miłosiernego
Zamontowano 2 relikwiarze duże w ołtarzu Matki Bożej na relikwiarze świętych;
Pogłębiono studnie przykościelne;
Zakupione figurę św. Józefa
 

 

Rok 2013

Rok Wiary
Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych (12): Małgorzaty Marii Alacoque, Rity, Matki Teresy z Kalkuty, Sióstr z Nowogródka, Joanny Beretty Mola, Kingi Księżnej, Alberta Chmielowskiego, Jana Bosko, małżeństwa Quatrocchich, Joanny de Chantal i Franciszka Salezego.
Nabożeństwa przy relikwiach świętych (Jan Paweł II – pierwszy poniedziałek miesiąca, św. Rita – 22-gi dzień każdego miesiąca, pozostali święci czczeni są w dniu swojego wspomnienia liturgicznego)
Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom niewielkie książeczki omawiające przebieg i znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej.
10-cio tygodniowe REKOLEKCJE BIBLIJNO-CHRZCIELNE, w których wzięło udział 120 osób z Parafii.

Rozpoczął się kolejny kurs dla szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. – w tym roku 4 mężczyzn z parafii przygotowuje się do pełnienia tej służby.
Pielgrzymki: do Krakowa (po odbiór relikwii św. Faustyny) i do Niepokalanowa (po odbiór relikwii o. Maksymiliana Marii Kolbe)
Udział ponad 100 osób z Parafii w spotkaniu ewangelizacyjnym „JEZUS NA STADIONIE” w Warszawie
Wyjazd młodzieży wraz z duszpasterzem na coroczne spotkanie na Lednicy
Wieczór słowno-muzyczny poświęcony wspomnieniu Powstania Warszawskiego
Wieczór z poczęstunkiem w parafii z okazji Dnia Nauczyciela
Wieczór Wszystkich Świętych w Wigilię Święta wraz z uroczystą procesją świętych obecnych w relikwiach w naszej Parafii;
Zostały wykończone cokoły filarów
Zamontowano 12 "zacheuszek" na filarach,
Dokonano wstępnego remontu dolnego kościoła po powodzi,
Uporządkowano zieleń wokół kościoła;
Zasadzono nowe rośliny na cmentarzu


Rok 2014

Rok Ciszy w naszej Parafii

W sierpniu nastąpiła zmiana wikariuszy naszej Parafii. Odszedł do pracy w Caritas Archidiecezji ks. SŁAWOMIR OPALIŃSKI. Nowym wikariuszem został neoprezbiter ks. KAMIL KIEŁPIKOWSKI
Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych (6): św. Katarzyny Laboure, św. Charbela, św. Dominika Savio, św. Filipa Neri, św. Wincentego a Paulo, św. Jadwigi (pielgrzymka parafialna do Krakowa po uroczysty odbiór relikwii). Uroczyste wprowadzenie poszczególnych relikwii poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem: wykładami, filmami, prezentacjami multimedialnymi, czasem jednodniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez przedstawicieli zakonów i zgromadzeń
Nowi szafarze nadzwyczajni Eucharystii: Krzysztof Olendzki, Piotr Wichowski, Tomasz Kornacki i Grzegorz Olszak
Wizytacja kanoniczna Ks. Bp RAFAŁA MARKOWSKIEGO (15-16 grudnia 2014)
Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom książeczki o Mszy świętej "O Mszy św. najprościej" omawiające przebieg i znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej.
W Wielkim poście odbyły się 10-cio tygodniowe REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE - REO, w których wzięło udział ok 150 osób z Parafii.
Wieczór Wszystkich Świętych w Wigilię Święta wraz z uroczystą procesją świętych obecnych w relikwiach w naszej Parafii.

Niedziela poświęcona tematyce GENDER z udziałem specjalistów (na czym polega, jak się przed  nią bronić)
Dzień Osób Konsekrowanych
Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia – Adopcja Duchowa
Omówienie znaczenia postawy ciała, wymowy gestów i odpowiedniego stroju uczestników liturgii.
Ufundowane zostały nowe ławki do naszego kościoła.
Powstały obrazy Św. Józefa i rodziców Maryi – świętych Joachima i Anny
Wykonany został parking w kostce przed samym wjazdem na Cmentarz
Wyrównano teren ogromnego klombu na Cmentarzu oraz w najniższej części Cmentarza

 

Rok 2015

Rok Maryi w naszej Parafii
Uroczyste nawiedzenie kopii obrazu MB Jasnogórskiej – październik 2015
Rekolekcje wielkopostne z relikwią Całunu Turyńskiego
Pielgrzymka do Bazyliki Saint Hubert w Belgii (stuła św. Huberta) – lipiec 2015 r.
Rozwija się kult patrona Parafii – Św. Huberta (modlitwy do św. Huberta w każdy czwartek, a msze święte o uzdrowienie za przyczyną św. Huberta w każdy III czwartek miesiąca z modlitwą wstawienniczą)
Pielgrzymka do Gniezna, by z rąk Prymasa odebrać relikwie Św. Wojciecha – kwiecień 2015
Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych: Bł. Dzieci Fatimskie (Franciszek i Hiacynta Marto), Bł. Męczennicy z Pratulina – Bł. Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy, Bł. Klara Szczęsna, Bł. Laura Vicuna, Św. Wojciech, św. Szymon z Lipnicy, Bł. Stefan Wincenty Frelichowski. Uroczyste wprowadzenie poszczególnych relikwii poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem: wykładami, filmami, prezentacjami multimedialnymi, czasem jednodniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez przedstawicieli zakonów i zgromadzeń
Wielkim poście odbyły się 10-cio tygodniowe REKOLEKCJE „Z Jezusem w codzienności”, w których wzięło udział ok 150 osób z Parafii.
Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom książeczki " O spowiedzi"
Powstał kolejny Krąg "Domowego Kościoła"
Powiększyła się grupa Odnowy w Duchu Świętym "Talitha Kum”
W Liturgię zaangażowana jest jeszcze szersza grupa świeckich (zwłaszcza czytających Słowo Boże);
Duże zaangażowanierodziców, którzy wraz z dziećmi (ok. 130-150 dzieci) uczestniczyli w Roratach

Rok 2016

Rok Miłosierdzia, a zarazem Rok Święty
W Polsce uroczyście celebrowaliśmy JUBILEUSZ 1050-lecia CHRZTU POLSKI
Powstała nowa Rada Parafialna w składzie: księża, Joanna Olendzka, Kinga Walaskowa, Urszula Śmierzyńska, Katarzyna Trojanowska, Jacek Solecki, Robert Chmielewski, Tomasz Kornacki
Ks. Diakon Łukasz Szlak podejmuje służbę w naszej parafii w ramach praktyk
W parafii prowadzona była praca nad całą pełną drogą KATECHUMENATU (etapy, postawy, cele, zadania - wszystkie aspekty i owoce CHRZTU)
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ze słowem  Lazara Sowah, kapłana z Togo
W Wielkim poście odbyły się również 10-cio tygodniowe REKOLEKCJE o MOCY UWIELBIENIA, w których wzięło udział ok. 150 osób z Parafii
Pielgrzymka do Poznania po odbiór relikwii św. Stanisława – 20.06.2016
Światowe Dni Młodzieży – lipiec 2016
Uroczysty Akt Wyboru Jezusa na Pana i Króla naszego życia i naszej Ojczyzny. Pielgrzymka z Parafii do Łagiewnik (2 autokary, młodzież i dorośli – 19 listopada 2016)
Adwentowe rekolekcje wyboru drogi z o. Andrzejem Koprowskim
Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych (7): Św. Josemaria Escriva, Św. Stanisław, Św. Rafka, Święci męczennicy z Peru – o. Michał i o. Zbigniew, Św. Jakub Strzemię, Bł. Bronisława
Nabożeństwo fatimskie w każdy 13 dzień miesiąca
Wieczory uwielbienia w każdy drugi wtorek miesiąca, w których każdorazowo bierze udział ok. 200 osób
Podczas wizyty duszpasterskiej księża ofiarowali odwiedzanym rodzinom KALENDARZ PARAFIALNY
Spotkania w oparciu o książkę ODBUDOWANA
Przybyło w Parafii 5 nowych LEKTORÓW
W każdy piątek jest całodzienna ADORACJA Najśw. SAKRAMENTU, a o godz. 15.00 modlitwa KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Kontynuowano remont starej plebanii

Rok 2017

Rok Spowiedzi w naszej Parafii
100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie

Wprowadzono uroczyste nabożeństwa fatimskie z prezentacją na temat objawień i procesją ze świecami wokół kościoła w pierwsze soboty miesiąca – od maja do listopada 2017
Fatimska Droga Ocalenia dla Świata.- zachęta do praktykowania I sobót miesiąca – Księga Fatimska
Powstanie kolejnej siódmej Róży Różańcowej w parafii jako owocu 100-lecia objawień fatimskich. Nowa Róża pod patronatem Dzieci Fatimskich została uroczyście zawierzona Maryi w I niedzielę Adwentu 3 grudnia podczas mszy św. o godz. 12.30

24 maja odszedł do domu Ojca Ks. Prałat Jan Marcjan – budowniczy kościoła w Zalesiu Górnym. Pogrzeb Ks. Jana Marcjana odbył się w dniu 29 maja 2017 r.

Ks. Henryk Korzeniowski podejmuje posługę konfesjonału w naszej parafii

Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Ojców Benedyktynów – marzec 2017
Rekolekcje adwentowe pt. „Prorocki wymiar Adwentu” poprowadzone przez Ks. Prof. Jacka Grzybowskiego z UKSW – grudzień 2017
W Wielkim Poście odbyło się 10-cio tygodniowe SEMINARIUM WIARY, w których wzięło udział prawie 200 osób z Parafii
Różaniec do Granic – modlitwa różańcowa w Parafii – sobota 7 października 2017
8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi - Godzina Łaski (12.00 -13.00)
W wigilię Święta – 7 grudnia – uroczysty Akatyst ku czci NMP
Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych: Bł. August Czartoryski, Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Św. Stanisław Biskup, Święci męczennicy z Peru, Św. Antoni z Padwy, św. Jacek Odrowąż, św. Jakub Strzemię, św.Jan z Dukli, Bł. Ks. Władysław Bukowiński, Bł. Czesław, Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski, Św. Ks. Stanisław Papczyński, Św. Ignacy Loyola
Powstała nowa grupa formacyjna – Mężczyźni św. Józefa. W comiesięcznych spotkaniach bierze udział ok. 40 mężczyzn z Parafii. Oprócz spotkań formacyjnych mężczyźni podjęli wspólny kilkudniowy wyjazd w góry


Rok 2018

Rok Ducha Świętego
Rok 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Parafia otrzymuje relikwie kolejnych świętych: Św. Dominika, św. Leopolda Mandica, św. Kardynała Newmana
Jubileusz 60-tych urodzin Ks. Proboszcza Krzysztofa Grzejszczyka – 8.01.2018