WPROWADZENIE - IV NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU - 27.03.2022

  Od zawsze nazywamy tę przypowieść przypowieścią o marnotrawnym synu. Jego postać jest nam bliska, gdyż daje nadzieję w naszym żalu.

  Jeżeli człowiek ma i Boga i wszystko, a przez głupotę odchodzi, zobaczy, że niczego nie ma.

  Dlaczego nie nazywamy jej przypowieścią o miłosiernym ojcu? Bo nie dowierzamy, że Bóg tak bardzo się o nas troszczy i nas kocha. Kiedy przeżywamy cierpienia, troski, kłopoty, On czeka na nas i wyciąga ręce jak do syna marnotrwanego. A my chcemy sami tylko na siebie czekać, sami sobie ufać.

  Dlaczego nie nazywamy jej przypowieścią o starszym synu? Taki niby był wierny ojcu, siedział przy nim, nie pakował bagażu. Boimy się, że jesteśmy podobni do niego: nie uciekamy od Boga, przychodzimy do kościoła, a jednocześnie mamy pretensje, że niewierzący ma łatwiejsze życie. Jesteśmy przy Bogu, a nie umiemy się Nim cieszyć.

  Ojciec wyszedł po jednego i drugiego syna. Miłość nigdy nie jest za coś, ale pomimo wszystko.

ks. Jan Twardowski

AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych.  Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca

i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.
Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.
Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.
Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.
Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.
Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.
Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.
Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.
Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19,26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

WPROWADZENIE - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 20.03.2022

  Stale dowiadujemy się o takiej czy innej katastrofie. Zawala się niejedna wieża. Ginie nieoczekiwanie człowiek. Nie można jednak mówić: spotkała go kara Boża. Jak bardzo umniejszamy Boga, jeżeli chcemy, by osądzał ludzi tak jak my i wkładamy Mu do ręki kodeks naszego prawa.

  O ile krótsza byłaby Litania do Wszystkich Świętych, gdybyśmy sądzili po swojemu. Zabrakło by świętej Marii Magdaleny, bo wstyd, że ziemia nosiła taką grzesznicę. Nie byłoby świętego Pawła, bo jako Szaweł prześladował chrześcijan. Nie byłoby św. Augustyna, który w młodości nie był święty. Wciąż ktoś nowy przybywa w niebie do Litanii, choć na ziemi jeszcze go nie umiemy ani dostrzec, ani kanonizować.

  Bóg jest Ojcem miłosierdzia, tym, który czeka cierpliwie na nawrócenie każdego z nas. 

ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 20.03.2022

Transmitujemy Msze św. o g. 9.00 i 11.00 (w tygodniu - środy i dni ważne)   (bit.ly/swHubertZG).

 1. Trwa straszna Wojna !!! Błagajmy wciąż o pokój !!!.
 2. W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 7.15, 9.00 i 18.00. O g. 17.00 włączmy się w zawierzenie przez Ojca Świętego Rosji. To część obietnic fatimskich (list). Jest to Dzień świętości Życia.
 3. Z racji Uroczystości św. Józefa – dziś ok. 12.00 przedstawienie dzieci o św. Józefie. Zapraszamy.
 4. Dziękuję Mężczyznom św. Józefa (MsJ) za prowadzoną Nowennę do św. Józefa.
 5. Dziś III-ie Gorzkie Żale o 17.00. W piątek ok g. 18.45 kolejna Droga Krzyżowa ULICAMI ZALESIA. Poprowadzą młodzi z Zostaw Ślad. Dziękujemy Odnowie w Duchu Świętym.
 6. Na ołtarzu Matki Bożej leży - Księga abstynencjina czas Wielkiego Postu.
 7. We wtorek wieczór - NABOŻEŃSTWO DO ŚW. RITYPatronki Spraw Beznadziejnych (róże i intencje).
 8. Od wtorku - trwają 5.tygodniowe - Rekolekcje -„ABC Chrześcijaństwa”. (Są goście M. Zieliński, J. Świderek, Karol Koprukowiak i Ania i Marcin Dubaj oraz P. Stelmach i Z. Nowosielski) Nie ma możliwości dołączania w trakcie trwania. Dziękuję przybyłym (a szczególnie młodzieży).
 9. W środę spotkanie SYNODALNE po Mszy św. wieczornej o 18.00.
 10. W czwartek odprawa OAZY o 19.40, oraz w sobotę OAZA przeżywa Wielkopostny Dzień Skupienia. Początek w kościele o g. 15.00.
 11. W sobotę o g.16.00 kolejne spotkanie dla małżeństw – „ Jak zarządzać pieniędzmi w Boży sposób?” Prowadzą – E. i M. Wrotek – chrześcijańscy doradcy finansowi. Jest opieka dla dzieci. Zapraszamy nawet połówki czy osoby solo.
 12. Za tydzień czas na DUCHOWĄ ADOPCJĘ Dziecka poczętego, a zagrożonego w istnieniu.
 13. Za tydzień – o g. 19.00 ADORACJA KRZYŻA prowadzona przez młodzież. Bardzo zapraszamy. Oraz wręczenie dyplomów Szkolnym Różom Różańcowym (180 osób), a także Święto Szczepu ZHR.
 14. Za tydzień z racji ostatniej Niedzieli miesiąca – omadlamy naszą Ojczyznę.
 15. Dziś o 10.10 Spotkanie Grupy TOTUS TUUS.
 16. Dziś po wieczornej Mszy św. – Spotkanie Młodzieżowej Grupy Zostaw Ślad nt. relacji męsko-damskich.
 17. WSPOMNIENIA: wtorek – św. Rita, w środę – św. Rafka.
 18. Pomagali: E. Firewicz, G. Niemiec, J. Tokarski, I. Wawro, E. Zygmunt, E. Klimek, K. Dziurdziak, Al. Dylewska, rodz. Brinken i Andziak, A. Korneluk, L. Mieloch, P. Fryszczyn, G. Stolarskiej.
 19. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (18-12.03), SPMW (25-27.03), Szkoła Animatora (1-3.04).
 20. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestować na paczki świąteczne dla naszych parafian najuboższych oraz będzie rozprowadzać świece Caritas wg starych zasad..

KIOSK: TYGODNIKI, „Miłujcie się”, „OREMUS”- na kwiecień. Książka ks. R. Skrzypczyka, Dzienniczek św. Faustyny, Karty świąteczne i pamiątki komunijne.                          

Zespół Pomocy Ukrainie (ZPU) przy naszej Parafii.
- Dziś po Mszach świętych zbiórka materialna na pomoc Uciekinierom (Można także wpłacać na konto Caritas naszej Parafii (także z za granicy).
- Zbiórka darów higieniczno – żywnościowych od jutra – do środy 8-9.00 lub 17-18.00.
- Rada Rodziców zachęca do zbiórki makulatury do kontenera.
- Nadal poszukiwane są miejsca dla uciekinierów.
- Budujemy bank propozycji pracy dla tych osób (wg możliwości i prawa).   

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - II NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU - 13.03.2022

  Ten, kto wchodzi na górę, może zasapać się, ale gdy już wejdzie – podziwia góry, które inaczej wyglądały z dołu. Uczniowie jednak wcale nie zwrócili uwagi na majestat gór, bo dostrzegli coś ważniejszego: odkryli realną obecność Boga i istnienie życia poza śmiercią. Niezwykłe przeżycie, wobec którego wszystko stało się zupełnie nieważne. Jedna sekunda, chwila przeżycia niewidzialnego świata w świecie widzialnym.

  Nie zawsze chodzimy po górach. Mojżesza, Eliasza oglądamy na obrazkach. Niektórzy nie wierzą, wątpią. Są jednak w naszym życiu codziennym takie chwile, kiedy nagle to, co ważne, wydaje się nieważne i odkrywa się coś bardziej dla nas istotnego, głębszego niż to, co jest naokoło. Tak jakby człowiek patrzył na najpiękniejsze góry, ale patrzył obojętnie. Nie dziwi go najładniejsza niebieska ostróżka rosnąca w ogrodzie, nie cieszy ptak.

  Przeżycie nagłego olśnienia: Bóg działa w moim życiu. Ktoś potężniejszy ode mnie, kto rzucił mnie na świat i potem zabierze, Ktoś, kto chce przeze mnie kochać, czynić dobrze, chce mnie odnawiać przez akty żalu. Nagle widzę realność świata niewidzialnego w świecie widzialnym.

  To, co raz jeden, zostaje najdłużej.   

Ks. Jan Twardowski