Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

wprowadzenie - Hymn ŚDM

"Błogosławieni miłosierni"   - Hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016.

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Refren: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!  

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

Refren: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Refren: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

 

Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią