Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

WPROWADZENIE - XII NIEDZIELA ZWYKŁA - 23.06.2024

  Czy Jezus w czasie pobytu na ziemi spał? Chyba więcej nie spał niż spał.

  Czy to w stajence betlejemskiej, gdy Aniołowi śpiewali na cały głos. Czy w trakcie ucieczki do Egiptu na stale kołyszącym się ośle.

  Jezus spędził na pustyni czterdzieści nocy, ale czy wtedy spał? Przecież diabeł zerwał się jak burza i wyzwał do walki.

  Jezus oddalał się w nocy na modlitwie. Nocą przychodził do Niego Nikodem ze swoimi problemami. W Ogrodzie Oliwnym także nie spał. Uczniowie usnęli. W ciemnicy, jako skazaniec, też chyba nie spał przed śmiercią.

  Raz jeden Marek zapisał, że zmęczony Jezus położył się na dnie łodzi i zasnął, ale natychmiast obudził Go przyszły pierwszy papież. Kiedy więc spał?

  Święta Tereska od Dzieciątka Jezus w „Dziejach duszy” pisze, że Jezus jest stale gotowy przyjść z pomocą. Stale gotowy ukazać swoją potęgę. Nawet kiedy śpi – czuwa.

  Niewidzialny Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3, 2). Bóg jest ciągłym trwaniem, czuwaniem, obecnością. Choćby nam się wydawało, że Go nie ma lub śpi – On wciąż jest. 

ks. Jan Twardowski