Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

List od J. E. bpa Jean-Pierre Delville, Biskupa Liège, z okazji wprowadzenia relikwii św. Huberta

Słowo, jakie J.E Jean-Pierre Delville, Biskup Liège,

skierował na ręce Ks. Proboszcza i Rady Parafialnej

  

Czcigodny Księże Proboszczu,

Dostojna Rado Parafialna,

Drodzy Parafianie Parafii Św. Huberta w Zalesiu Górnym

i wszyscy Goście zebrani na uroczystości!

 

Przyjmujecie dziś w obecności Ks. Biskupa Michała Janochy relikwie Św. Huberta, Biskupa Liège, które przekazałem w lipcu Ks. Proboszczowi Krzysztofowi Grzejszczykowi i małżeństwu Joanny i Krzysztofa Olendzkich wraz z relikwiami Św. Lamberta, Św. Remakla, św. Trudona, św. Serwacego i św. Hadelina.

Przekazane Wam relikwie Św. Huberta to bardzo rzadkie relikwie Waszego Patrona, jedne z trzech istniejących na świecie, o których mi wiadomo, gdyż ciało Św. Huberta zostało w XVI wieku ukryte w podziemiach bazyliki Saint Hubert w Ardenach i od tamtego czasu nie zostało odnalezione.

Przekazanie przeze mnie tych rzadkich relikwii Św. Huberta właśnie Waszej Parafii jest znakiem żywej wiary, która nas jednoczy, mimo ponad tysiąc kilometrowej odległości między Liège a Zalesiem Górnym.

Warto podkreślić, że Św. Hubert był ważnym, znaczącym biskupem naszej diecezji, kierującym nią od 705 do 727 roku i to właśnie on przyczynił się do rozwoju miasta Liège sprowadzając tu ciało swojego poprzednika św. Lamberta, który zginął śmiercią męczeńską.

Męczeńska śmierć św. Lamberta przypomina nam, że życie Kościoła nie zawsze było spokojne i zdarzało się często, że również biskupi byli torturowani i zabijani. Tak zresztą jest i dziś w wielu miejscach świata, gdzie chrześcijanie giną za wiarę w Jezusa Chrystusa. A Kościół dziś często jest boleśnie krytykowany i wciąż bardzo potrzebuje obrońców.

Św. Hubert, jak wiecie, nawrócił się w młodym wieku, gdy ukazał mu się w czasie polowania jeleń z krzyżem w porożu. Porzucił wówczas dawne życie i poświęcił się Bogu.

Jego świadectwo wzywa również nas do podejmowania gorliwej, ewangelicznej przemiany życia i do codziennej pracy na rzecz ładu wewnętrznego i pokoju serca. Jesteśmy zaproszeni, by czynić nasz Kościół wspólnotą otwartą na człowieka kruchego, poranionego i cierpiącego i tak, jak św. Hubert, dostrzegać wokół siebie męczenników naszych czasów.

Dziękując dziś Bogu za dar przyjaźni, jaka połączyła nasze dwie wspólnoty, polską i belgijską w jedności wiary i modlitwy, proszę byście przyjęli moje błogosławieństwo dla Waszej Parafii i wyrazy mojej serdecznej przyjaźni na służbę, którą  Jezus Chrystus powierza nam wszystkim jako Świadkom Wiary.

 

Życzę Wam pięknej uroczystości z naszymi, a teraz już Waszymi Świętymi!

+ Jean-Pierre Delville, Biskup Liège

4 listopada 2018 roku