Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 23 517 050 406 parafia@parafia-zalesie.pl

SPRAWOZDANIE za rok 2017

Sprawozdanie

z działalności Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym

w roku 2017


I. GŁÓWNE WYDARZENIA

1. W 2017 roku przeżywaliśmy w naszej parafii ROK SPOWIEDZI

 • konsekwentna, regularna praca nad tym sakramentem na podstawie książki o. Jacka Salija „O spowiedzi”
 • cykl kazań katechizmowych o warunkach dobrej spowiedzi
 • zaangażowanie do posługi w parafii czwartego spowiednika – ojca Henryka Korzeniowskiego, by jeszcze bardziej ułatwić dostęp do Sakramentu Pojednania dla wszystkich parafian
 • zachęta do podjęcia regularnej comiesięcznej spowiedzi oraz wyproszenia daru stałego spowiednika/kierownika duchowego
 • lektura fragmentów „Dzienniczka” Siostry Faustyny dotyczących spowiedzi podczas piątkowych Koronek do Miłosierdzia Bożego
 • otrzymanie w darze relikwii Św. Ignacego Loyoli, przewodnika ćwiczeń duchowych

2. 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie

 • Wprowadzono uroczyste nabożeństwa fatimskie z prezentacją na temat objawień i procesją ze świecami wokół kościoła w pierwsze soboty miesiąca – od maja do listopada 2017
 • Fatimska Droga Ocalenia dla Świata.- zachęta do praktykowania I sobót miesiąca – Księga Fatimska
 • Powstanie kolejnej siódmej Róży Różańcowej w parafii jako owocu 100-lecia objawień fatimskich. Nowa Róża pod patronatem Dzieci Fatimskich została uroczyście zawierzona Maryi w I niedzielę Adwentu 3 grudnia podczas mszy św. o godz. 12.30

3. Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Ojców Benedyktynów – O. Ludwika Mycielskiego i O. Stanisława Badyna - marzec 2017

4. Rekolekcje adwentowe pt. „Prorocki wymiar Adwentu” poprowadzone przez Ks. Prof. Jacka Grzybowskiego z UKSW – grudzień 2017

5. W Wielkim Poście odbyło się 10-cio tygodniowe SEMINARIUM WIARY, w których wzięło udział prawie 200 osób z Parafii.

6. Różaniec do Granic – modlitwa różańcowa w Parafii – sobota 7 października 2017

7. 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia Maryi

 • Godzina Łaski (12.00 -13.00)
 • W wigilię Święta – 7 grudnia – uroczysty Akatyst ku czci NMP

8. W 2017 r. Parafia otrzymała w darze relikwie kolejnych świętych i błogosławionych:

 • Bł. August Czartoryski,
 • Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski,
 • Św. Stanisław Biskup,
 • Święci męczennicy z Peru - Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski,
 • Św. Antoni z Padwy,
 • Św. Jacek Odrowąż,
 • Św. Jakub Strzemię,
 • Św.Jan z Dukli,
 • Bł. Ks. Władysław Bukowiński,
 • Bł. Czesław,
 • Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski,
 • Św. Ks. Stanisław Papczyński,
 • Św. Ignacy Loyola

Uroczyste wprowadzenie poszczególnych relikwii poprzedzone było odpowiednim przygotowaniem: wykładami, filmami, prezentacjami multimedialnymi, czasem jednodniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez przedstawicieli zakonów i zgromadzeń.

9. Nabożeństwa przy relikwiach świętych (Jan Paweł II – ostatni poniedziałek miesiąca, św. Rita – 22-gi dzień każdego miesiąca, pozostali święci czczeni są w dniu swojego wspomnienia liturgicznego.

10. Wieczór Wszystkich Świętych w Wigilię Święta wraz z uroczystym korowodem i Balem Wszystkich Świętych.

11. Dzień Osób Konsekrowanych – 2.02.2017
12. Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia – Adopcja Duchowa

13. Wieczory uwielbienia w II wtorek miesiąca i adoracje prowadzone w I piątki miesiąca.

II. GŁÓWNE RADOŚCI i OWOCE

A/ DUSZPASTERSKIE

1. Powstała nowa grupa formacyjna w Parafii – Mężczyźni św. Józefa. W comiesięcznych spotkaniach formacyjnych bierze udział ok. 40 mężczyzn z Parafii. Oprócz spotkań formacyjnych mężczyźni podjęli wspólny kilkudniowy wyjazd w góry
2. Powstał kolejny Krąg "Domowego Kościoła"
3. Powstała nowa Róża Różańcowa Żywego Różańca
4. Powiększyła się grupa Odnowy w Duchu Świętym "Talitha Kum”

5. Rada Parafialna podejmuje bardzo konstruktywne działania i jest rzeczywistym ciałem doradczym;
6. Powstaje Poradnia Rodzinna przy Parafii
7. W Liturgię zaangażowana jest jeszcze szersza grupa świeckich (powstał specjalny grafik liturgiczny);
8. Harcerze zaczynają aktywnie włączać się w życie Parafii (uroczystość wprowadzenia relikwii Bł. Ks. Frelichowskiego, pomoc w kierowaniu ruchem na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych, pomoc w grabieniu liści i porządkowaniu terenu wokół kościoła przed odpustem parafialnym etc)
9. Wakacyjne wyjazdy na rekolekcje Oazowe – z naszej Parafii najliczniejsza grupa dzieci i młodzieży w całym dekanacie wzięła w tym roku udział w rekolekcjach oazowych.
10. Piękne zaangażowanie chrześcijańskie rodziców, którzy wraz z dziećmi (ok. 130-150 dzieci) uczestniczyli w Roratach pod hasłem: Św. Józef – Strażnik Skarbów
11. Prowadzone jest bardzo dobre przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania (posługuje przy nim 6 par małżeńskich)
12. Aktywnie działa Wolontariat młodzieżowy, który przyjął nazwę „Zostaw Ślad”
13. Coraz liczniejszy udział wiernych we Mszy św. (zarówno w dni powszednie, jak i świąteczne - dzienne ok 50 osób jest na Mszy św.)
14. Coraz dojrzalsza i głębsza jakość świętowania Patrona Parafii św. Huberta (Odpust, msze święte o uzdrowienie za przyczyna św. Huberta w każdy III czwartek miesiąca)
15. Coraz większa grupa osób żyje naprawdę ewangelicznie ewangelizując, tzn. nadążając za wezwaniami Ducha Świętego;
16. Udział Parafii w Hubertusie – ważny wymiar ewangelizacyjny
17. Duży udział wiernych w Uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu;
18. Gorliwy Zespół Charytatywny;
19. Zainteresowanie naszym Domem Rekolekcyjnym – od lipca w każdy weekend odbywają się rekolekcje/kursy/spotkania; wszystkie weekendy do wakacji zostały już zarezerwowane;
20. Koncerty naszego Chóru Parafialnego;
21. Ustalone Msze święte za Ojczyznę w ostatnią niedzielę miesiąca, połączone z prośbą o beatyfikację sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia - kard. Stefana Wyszyńskiego;
22. Na praktykach rocznych jest dk. Łukasz Szlak, który pomaga nadto w rysie historycznym, z racji wykształcenia;
23. Przygotowanie Rodziców i dzieci I. Komunijnych wzbogacone o formułę świadectwa małżeństw - o wierze, o sakramentalności, o zyciu liturgicznym, o przyg. dzieci do I Komunii świetej;
24. Przeprowadzone 3 duże akcje charytatywne przez Grupę "Zostaw Ślad": 2 x "Pielucha dla malucha" i "okulary dla Afryki;
25. Zainicjowany przez Grupę "Zostaw Ślad" "Bal wszystkich Świętych"
26. Kolędowanie po ulicach Zalesia w Trzech Króli przeprowadzone przez Oazę.


B/ MATERIALNE:

Prace wykonane:

1. stara plebania:

 • malowanie pomieszczeń w piwnicach (04)
 • boczne wejście i glazura (09-10)
 • odwodnienie (09-10)
 • malowanie (09)
 • wykładzina (10)
 • pełne oświetlenie piwnic (08-10)


2. Dom rekolekcyjny:

 • Gener. remont dolnych sal (01-05)
 • gen rem. 4 toalet "
 • gen. rem. kuchni "
 • gen rem zaplecza kuchni "
 • nowe kaloryfery "
 • nowe w-c "
 • nowe umywalki "
 • nowe meble do kuchni (maj)
 • nowe stoły (8)
 • nowa szafa w zakrystii
 • remont sali dziecięcej
 • remont c-o w sali użyczanej harcerzom
 • nowy projektor i ekran w dolnej sali
 • przeróbka projektora w sali św. Rodziny
 • przeróbki instalacji C.O (zawór)
 • remont pomieszczenia na prasowalnie dla s. zakrystianki
 • malowanie korytarzy na I piętrze
 • wielki remont - podbijanie fundamentu w osiadającym narożniku domu parafialnego
 • 1/2 prac położonych płytek w piwnicznym korytarzu


3. Kościół:

 • zawieszony KRZYŻ (kwiecień)
 • nowe elementy nagłośnienia (2 nowe mikrofony)
 • ocieplone drzwi wejściowe (10)
 • wymiana w 3 miejscach płytek
 • oświetlenie relikwiarzy
 • prace na strychu
 • okno papieskie
 • izolacja/ocieplenie zakrystii
 • malowanie i remont pomieszczeń dolnego kościoła


4. Teren wokół:

 • wycinka 4 drzew uschniętych (04)
 • maszt obsadzony (03)
 • prace ogrodnicze i dosadzenie krzewów (04-05)
 • nowe krzewy (10)
 • przeróbki przykryć studni
 • przeróbka i naprawa przy starym szambie
 • odwodnienie do st. szamba
 • remonty i konserwacja ławek


5. Cmentarz:

 • dosadzone krzewy (kwiecień)
 • aleja - od lasu
 • przedłużone oświetlenie


6. Plebania:

 • wymiana umeblowania kuchni
 • nowe lodówki (2)
 • nowa kuchenka
 • zamrażarka
 • dokupione 4 wersalki
 • wymiana łóżek (8)


III. PODZIĘKOWANIA:

1. Dziękuję Wam Parafianom za świadectwo wiary;
2. Dziękuję Radzie Parafialnej za konstruktywną, twórczą pomoc doradczą w prowadzeniu Parafii.
3. Dziękuję Odpowiedzialnym za parafialne Grupy, za Wasz wielki wysiłek i wkład w ożywiane naszej Parafii;
4. Dziękuję Pracownikom parafialnym za pracę z poświęceniem;
5. Dziękuję Katechetom za trud apostolski;
6. Dziękuję serdecznie naszemu Chórowi, za nowe pomysły, coniedzielną służbę oraz Koncerty;
7. Dziękuję członkom Żywego Różańca, Kościelnej Służbie Porządkowej, gorliwym Grupom parafialnym: modlitewnym i formacyjnym - Talitha kum, Metanoia, Oazie
8. Dziękuję Szafarzom za ich oddana służbę;
9. Dziękuję Scholi dziecięcej za pełne entuzjazmu ubogacanie liturgii niedzielnej Mszy św.;
10. Dziękuję także wytrwałej Grupie Muzycznej za pracę i wierność prowadzenia muzycznego na "Mszach młodzieżowych";
11. Paniom dzielnie służącym w naszej Bibliotece;
12. Dziękuję Paniom z Kiosku Parafialnego i Paniom zbierającym składki na poszczególne Fundusze;
13. Dziękuję P. Dyrektor naszej Szkoły i Przedszkola za owocną współpracę;
14. Dziękuję P. Sołtys i Sołectwu za współpracę;
15. Dziękuję Radnym za życzliwość i pomoc;
16. Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla naszego kościoła i domu rekolekcyjnego (m.in. poprzez składki na Fundusz Remontowy Kościoła, wpłaty na konto bankowe);
17. Dziękuję za dużą wrażliwość na biednych i potrzebujących mieszkańców naszej parafii oraz seniorów;
18. Dziękuję parafianom, wolontariuszom, harcerzom i grupom rekolekcyjnym za pomoc w porządkowaniu kościoła, domu rekolekcyjnego i terenu przykościelnego oraz cmentarza parafialnego;
19. Dziękuję wszystkim niewymienionym, powyżej, ale zaangażowanym duchowo lub materialnie w życie naszej Parafii i domu rekolekcyjnego.

IV. STATYSTYKA ZA 2017 ROK:

        Chrzty – 37 (48 – 2006, 42 -2007, 47 - 2008, 42 - 2009, 54-2010, 62- 2011, 45 - 2012, 42 - 2013, 41 - 2015, 50 - 2016)
        I Komunia święta – 93 (57-2006, 43 - 2008, 43 - 2009, 71 - 2010, 70 - 2011, 78 - 2012, 84 - 2013, 56 - 2015, 74 - 2016) Odprawiło I Piątki 31
        Bierzmowanie – 45 (45 – 2006, 35 - 2007, 37 - 2009, 41 - 2010, 52-2011, 36 - 2012, 43 - 2013, 36 - 2014, 44 - 2015, 26 - 2016 )
        Śluby – 10 (8 – 2006, 14 – 2007, 18 - 2008, 16 - 2009, 25 -2010, 17 - 2011, 10 - 2012, 10 - 2013, 12 - 2014, 18 - 2015, 10 - 2016)
        Odwiedzaliśmy – 106 Chorych (78-2011, 107 - 2012, 96 - 2013, 84 - 2014, 106 - 2015, 160 - 2016)
        Pogrzeby – 59 (39 ale ) 20 na naszym Cmentarzu (37 – 2006, 34 - 2007, 43 - 2008, 38 - 2009, 38 -2010, 34 - 2011, 38 -2012, 36 -2013, 36 - 2014, 40 - 2015, 45 - 2016 )
        Zapowiedzi - 25 (36 - 2010, 31 - 2011, 18 - 2012, 18 - 2014, 27 - 2015, 16 - 2016)
        Stwierdzenia nieważności małżeństwa przez Sąd Biskupi - 1
Duchowa Adopcja - 155 (130 - 2016)
Sakr. pojednania i pokuty - policz swoje spowiedzi....
Rozdzielono - 120.000 tys. Komunii Świętych (57tys.–2006,59 -2007,60 -2008, 61.000-2009, 61.500 -2010, 75.500 - 2011, 100.000 - 2012, 104.000 - 2013, 104.000 - 2014, 110.000 - 2015, 115.000 - 2016)

W Parafii działają 23 Grupy Parafialne:

1. Rada Parafialna                                     
  2. Ministranci                                              
  3. Bielanki                                                    
  4. Żywy Różaniec                                        
  5. Totus Tuus                                               
  6. Chór parafialny                                      
  7. Par. Zespół Charytatywny                     
  8. Metanoia                                                 
  9. Talitha kum Odnowa w Duchu Świętym
10. Szafarze
11. Biblioteka                                               
 12. Wspólnota - Święta Rodzina
13. Schola dziecięca
14. Schola młodzieżowa
15. Oaza dziecięca i młodzieżowa 
16. Kościół Domowy (3 kręgi oazowe i 6 kręgów odnowowych)
17. Wolontariat SDM - Zostaw ślad
18. Poradnia Rodzinna
19. Kiosk
20. Fundusz Budowy Kościoła
21. Mężczyźni św. Józefa
22. Przygotowujący młodzież do Sakr. Bierzmowania
23. Lektorzy

kontynuuje swoją służbę posługa tzw. "Szpitalika małżeńskiego" (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

V.  WYDATKI STAŁE:

1. Podatek kurialny (roczny) -33.225;
2. Kolęda do Kurii (5-10% z ofiar złożonych po Kolędzie);
3. Pomoc charytatywna biednym (8 rodzin - 2.400 - miesięcznie, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Wielkanoc dla 45 osób - ok. 3.000 PLN);
4. Wyjazdy wakacyjne dzieci i dofinansowanie indywidualnych wyjazdów ubogich dzieci;
5. Opalanie kościoła i Domu Parafialnego (zakup, transport i pocięcie drewna) - 50.000 PLN;
6. Pensje pracownikom kościelnym - (5.900 miesięcznie);
7. ZUS;
8. Urząd Skarbowy;
9. Woda;
10. Ścieki;
11. Gaz (20 tys.);
12. Energia elektryczna (22 tys.);
13. Telekomunikacja;
14. Podatek od nieruchomości;
15. Monitoring;
16. Opłaty do Kurii za druki;
17. Opłaty za materiały graficzne pomocy duszpasterskich – także do Kurii;
18. Opłaty dekanalne;
19. Ofiary dla Kapłanów czy Sióstr prowadzących rekolekcje dla Sz. Podst. czy Gimnazjum;
20. Ofiara dla Biskupa podczas Bierzmowania;
21. Wywóz kontenera ze śmieciami z Parafii;
22. Wywóz kontenera ze śmieciami z Cmentarza;
23. Środki czystości;
24. Remonty bieżące;
25. Nakłady inwestycyjne;
26. Prezenty dla dzieci;
27. Nagrody dla ministrantów;
28. Artykuły liturgiczne i komunikanty, wino, pranie bielizny liturgicznej;
29. Przeglądy Kościoła i Domu Parafialnego;
30. Konserwacja budynku;
31. Kwiaty do kościoła;
32. Hostie, komunikanty, wino mszalne;
33. Elementy dekoracyjne do kościoła;
34. Ubezpieczenie kompleksu kościoła i budynków, oraz Cmentarza;
35. Opłaty za sprzątanie;

VI.  WYDATKI RÓŻNE:

1. Pamiątki I Komunijne, medaliki, różańce, książeczki;
2. Nagrody dla dzieci po konkursach czy po Różańcu świętym, po Roratach, na św. Mikołaja, na zakończenie procesji Bożego Ciała i Oktawy i wiele innych okoliczności;
3. Nagrody dla Ministrantów i Bielanek, Grup Parafialnych oraz spotkania opłatkowe i spotkania Seniorów;
4. Pamiątki dla Nauczycieli;
5. Pomoce duszpasterskie (plakaty, foldery, kalendarze, itp);
6. Dopłaty do organizowanych Wieczorów literackich, Kursów, Koncertów, Spotkań, itp.;
7. Dopłaty do wyjazdów dzieci na wakacje i ferie.

 

Życzę wszystkim obfitości łask w A.D. 2017

Ks. Krzysztof Grzejszczyk - Proboszcz