WPROWADZENIE - 27.04.2014 r.

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże,
Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może,
Największy przymiocie Boga Wszechmocnego,
Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.

św. Faustyna, Dzienniczek, 951

W swoim właściwym i pełnym kształcie Miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

Bądźcie świadkami Miłosierdzia!

św. Jan Paweł II

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - II NIEDZIELA WIELKANOCNA (KANONIZACJA JANA PAWŁA II) - 27.04.2014 r.

1.      Młodzież przywiozła lampion z „iskrą Bożego Miłosierdzia”.

2.      Dziś KANONIZACJA JANA PAWŁA II. Msze św. o godz. 9:00,15:00 (z Koronką do Bożego Miłosierdzia wobec obecności Jana Pawła II w Relikwiach Krwi) i o 18:00.

Przy wyjściu OBRAZKI z JANEM PAWŁEM II i modlitwa do Niego (do wzięcia).

3.      Jutro wspomnienie św. Joanny Beretty Molli.

4.      1. maja zaczynamy NABOŻEŃSTWA MAJOWE o godz. 18:00 (a po nim Msza św.).

5.      1. maja Msze św.: 9:00 i 18:30.

6.      3. maja - UR. KRÓLOWEJ POLSKI i KONSTYTUCJI 3 MAJA. Msze św. jak w każdą niedzielę. Wywieśmy dumnie naszą flagę narodową. (2. maja Święto Flagi).

7.      Jutro 35. Nabożeństwo przy RELIKWIACH KRWI świętego JANA PAWŁA II.

8.      W tym tygodniu:

- I CZWARTEK-modlitwa matek o powołania kapłańskie i zakonne.

- I PIATEK - spowiedź jak zwykle, Msza św. o 16:00. Odwiedzamy CHORYCH.

- I SOBOTA - nabożeństwo różańcowe z Janem Pawłem II.

9.      Dziś nasz CARITAS zbiera ofiary na pomoc naszym rodzinom wielodzietnym.

10.    Za tydzień przyjmiemy relikwie ŚW. DOMINIKA SAVIO. Gościć będziemy ks. Salezjanina, który pomoże nam w tym przeżyciu.

11.    Zapraszamy na DROGĘ ŚWIATŁA - w piątki po wieczornej Mszy św.

12.    REO - prośba o modlitwę za tych, którzy podjęli te drogę wiary w tak dużej grupie.

13.    TACA INWESTYCYJNA: zakończono ganek przy wejściu do Domu Rekolekcyjnego z dachem miedzianym i poręczami. Nowe ŁAWKI.

14.    W DOMU REKOLEKCYJNYM: od 2 maja Kurs Pryscylla i Akwilla (o jedności), oraz w następny weekend Kurs Filip dla małżeństw.

 

ZAPOWIEDZI:

II. Jan Sebastian WRÓBLEWSKI-kaw. z W-wy i Anna Izabela KRĘŻELEWSKA -panna z par. tut.                     

KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: nowy „OREMUS”, „Różaniec”, Mały Gość Niedzielny Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz książeczki Jana Pawła II: Droga światła- po 1 zł. Są także IKONY i FILMY. Baranki wypalane (pomoc)         . Są pamiątki na okoliczność kanonizacji Jana Pawła II.

                                                                                                          Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                      /proboszcz/

WPROWADZENIE - 20.04.2014 r.

Tyle się mówi na Wielkanoc o baranku. Zdawałoby się, że słaby, bezbronny, nawet z rogami niegroźny wobec stada wilków. Cichy i pokorny – a przecież z łopocącą zwycięską chorągwią. Przypomina Pana Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

***

Baranku wielkanocny

coś wybiegł z rozpaczy

z paskudnego kąta,

z tego co po ludzku się nie udało

prawda, że trzeba stać się bezradnym

by nielogicznie się stało.

Baranku wielkanocny

coś wybiegł czysty z popiołu

prawda, że trzeba dostać pałą

by wierzyć znowu.                                                                           

ks. Jan Twardowski

WIELKANOC - 20.04.2014

1.       Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest największym Świętem chrześcijan, dlatego towarzyszy mu OKTAWA (8 dni) ciągłej radości z tego faktu.

2.       Za tydzień KANONIZACJA. Nie będzie Mszy św. o 11.00 i 12.30 ale zapraszam na Mszę św. o godz. 15.00 (z Koronką do Bożego Miłosierdzia w GODZINIE MIŁOSIERDZIA) i z Jego obecnością w Relikwiach Krwi. Zaznaczmy to święto jakąś dekoracją dla Opatrzności za dar Jana Pawła II. (Iskra Bożego Miłosierdzia).

3.       Trwa NOWENNA do miłosierdzia Bożego (od piątku).

4.       W Okresie Wielkanocnym odprawiamy DROGĘ ŚWIATŁA. Zapraszamy na radosne rozważanie prawdy Zmartwychwstania po wieczornej Mszach św. w piątki.

5.       Dziękuję wszystkim, którzy pracą i pomocą uświetnili nasze TRIDUUM PASCHALNE: Służbie Liturgicznej, Szafarzom, Chórowi i Scholii młodzieżowej, OAZIE i Totus Tuus, Radzie Parafialnej, Panom od WARTY przy Grobie Bożym (i Harcerzom), Bielankom i Sypaczkom; oraz rodzinom Trojanowskich, Walasek, P. B. Suska, A. Krawczyk, Z. Kłoda, P. Agnieszce, Ani i Urszuli Pisarek, Małgorzacie Malinowskiej, B. Lipiec, A. Krawczyk, E. Pałczyńskiej. Szczególnie - Siergiejowi z Krymu.

6.        SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA składam naszej Siostrze Zakrystiance S. Mateuszy (której pomagała S. Teresilla), B. i Dąbrowskiemu i T. Kusoskiemu, oraz  J. Soleckiemu.

7.       Dziękuję za Wasze ofiary na KWIATY DO GROBU BOŻEGO. Popatrzmy na ten piękny dar serc i wiary.

8.       Jutro taca na Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)

9.       Dziś można złożyć ofiarę na Fundusz Budowy Kościoła.

10.    Widzimy nową ŁAWKĘ. Dziękuję za ofiary na tacę na NOWE ŁAWKI.

11.    Dziękuję za ofiary złożone do kosza i w Top Markecie - w środę dotarło do potrzebujących 11 paczek. Dziękuję: siódemce harcerzy i p. Bogusi Meissner.

12.    We wtorek modlitwy ze św. RITĄ.

13.    Kurs Przedmałżeński - od piątku w Domu Rekolekcyjnym.

14.    Za tydzień Caritas - zbiera ofiary na pomoc 8 rodz. wielodzietnym.

               

KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: nowy "OREMUS", Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz książeczki Jana Pawła II: Droga światła- po 1 zł. Są także IKONY i FILMY.  

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE - 13.04.2014 r.

Jak ważny w czasie procesji był osiołek, na którego nikt nie zwraca uwagi. On jeden w tłumie służył Jezusowi, Pan Jezus albo na nim jechał, albo go prowadził. Mówili, że Jezus zdążał w kierunku miasta swojej śmierci. Osiołek też narażony był na niebezpieczeństwa. Żeby chociaż stawiał opór, buntował się, ale nie, zachowywał się cierpliwie, tak jak Pan Jezus sobie życzył. Właściwie jego też powinno się poświęcać.

Kiedy w Wielkim Tygodniu będą nam mówili o wielkich rzeczach, pamiętajmy, by nie wstydzić się być takim osiołkiem, który służył Panu Jezusowi i szedł tak, jak Jezus polecał iść.

Obawiamy się nieraz, że Jezus prowadzi nas przez coraz większe trudności, ale On zawsze prowadzi nas na dzień zmartwychwstania.

Każdy z nas jest takim osiołkiem, którego Pan Bóg potrzebuje w swoich wielkich sprawach.

ks. Jan Twardowski