NIEDZIELA PALMOWA - 13.04.2014

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

                NIEDZIELĄ PALMOWĄ witamy Jezusa Króla. ON króluje z KRZYŻA. Przyjmijmy owoce JEGO OFIARY. Czy TY byłeś/aś na Triduum Paschalnym?  To są najważniejsze dni w roku. Od czwartku wieczór powinniśmy uczyć się już świętować.

- WIELKI CZWARTEK -  MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - godz. 18.00

- WIELKI PIĄTEK - LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - godz. 18.00. O 15.00 Droga Krzyżowa ulicami Zalesia. (Post ścisły - obowiązkowy).

- WIELKA SOBOTA - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ o godz.  21.00 .  (Święcenie pokarmów- od godz. 9.30 do 15.00. Ministranci rozprowadzają wodę świeconą. Zapraszam Panów do straży przy Grobie Bożym-zapisy w zakrystii).

- REZUREKCJA - o godz. 6.00.

- Jutrznia - 9.00 ; Modlitwa w ciągu dnia - 14.40 (piątek, sobota).

KANCELARIA czynna TYLKO do wtorku włącznie !!!

PALMY są przy wyjściu. Ofiary na ogrzewanie kościoła (zakup drewna).

Dziś o godz. 17.00 -  ostatnie GORZKIE ŻALE.

SPOWIEDŹ OSTATNIEJ SZANSY w poniedziałek od godz. 16.00- 19.00. Potem w ŻADEN z dni Triduum Paschalnego JUŻ NIE SPOWIADAMY!!!

PROGRAM  LITURGII do wzięcia pod chórem.

1.       Młodzież wczoraj przywiozła - lampion z " iskrą Bożego Miłosierdzia".

2.       W tym tygodniu bardzo ważny etap REO.  Szczególnie proszę o modlitwę.

3.       Przed kościołem są ŚWIECE CARITAS. Polecam Paschaliki oraz świece z Janem Pawłem II. Dziękuję za ofiary na Caritas - wczoraj dotarło do potrzebujących 35 paczek. Dziękuję: D. Kroc, B. E. i A. Aleksandrowiczom, B. Meissner, Zb. Łełykowi i I. Wantuch. W kruchcie i w Top Markecie jest KOSZ NA DARY na Święta.

4.       Dziękuję naszemu CHÓROWI za piękny i głęboki koncert PIEŚNI PASYJNYCH.

5.       Dziękuję za napływające ofiary na kwiaty do GROBU BOŻEGO. Bardzo dziękuję osobom zbierającym te ofiary.

6.       Bardzo dziękuję: M. Piotrowskiemu, A. Kossakowskiemu, J. Draczowi, R. Stikuts, J. Skrzyneckiemu, W. Zygmuntowi i R. Stawarek za pomoc w układaniu drewna. Dziękuję także: p. M. Jaskot za pomoc na Cmentarzu oraz P. Borowskiemu, a także Z. Frej i D. Malickiemu i M. Sadowskiemu.

ZAPOWIEDZI:

I. Jan Sebastian WRÓBLEWSKI-kaw. z W-wy i Anna Izabela KRĘŻELEWSKA -panna z par. tut.                

KIOSK:  

TYGODNIKI. Polecam: Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz książeczki Jana Pawła II:  Droga Krzyżowa i Droga światła-obie po 1 zł. Są także IKONY i FILMY   

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE - 6.04.2014

Mówi się, że Bóg zsyła krzyże na tych, którzy Go miłują.

Na Martę i Marię z Betanii, tak bliskie i umiłowane Jezusowi, spadł krzyż choroby i śmierci Łazarza. Tymczasem Marta i Maria stały się szczęśliwymi świadkami cudu wskrzeszenia brata.

Jezus najbliższych sobie przeprowadzał przez cierpienie, które nie jest nieszczęściem, ale próbą wierności.                       

Ks. Jan Twardowski

V N. Wielkiego Postu - 6.04.2014

1.       Trwajmy w duchowym przygotowaniu do kanonizacji Jana Pawła II, zwłaszcza My w nasze Parafii obdarzonej darem Relikwii KRWI Ojca świętego.

2.       Dziś przedostatnie GORZKIE ŻALE o godz. 17.00. Wypraszajmy pokój na Ukrainie.

3.       DROGA KRZYŻOWA - o 16.00 DLA DZIECI, a o 18.30 -wspólna - prowadzą służby liturgiczne męskie. Dziękujemy RDS i Scholi młodzieżowej za Drogę Krzyżową.

4.       Za tydzień NIEDZIELA PALMOWA- powitamy Jezusa Króla oraz rozpoczniemy WIEKI TYDZIEŃ, wydarzenie naszego ODKUPIENIA. Każdą liturgię zaczynamy (jeśli pogoda pozwoli) na zewnątrz z procesją wejścia do kościoła. PALMY będą jak zwykle sprowadzone i rozprowadzane przed kościołem na cele kościelne.

5.       Bardzo prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatni czas. Spowiadamy w tygodniu (z wyjątkiem środy i czwartku). Ostatnia szansa na spowiedź będzie w poniedziałek po Niedz. PALMOWEJ od godz. 16.00, potem już praktycznie nie spowiadamy.

6.       Młodzież udaje się do Piaseczna na spotkanie z Biskupem ( podania do Bierzmowania).

7.       W piątek o godz. 17.30 WYPOMINKI, a po nich MSZA ŚW. wg. tych intencji.

8.       Dzień CHORYCH w najbliższą sobotę od godz. 9.00. Zgłaszajmy chorych.

9.       Przed kościołem są ŚWIECE CARITAS. Jak zwykle podaję ceny zakupu. Co nadto zechcecie złożyć, jest na potrzeby naszych potrzebujących.

10.    Dziś koncert naszego CHÓRU - PIEŚNI PASYJNYCH po Mszy św. o 9.00.

11.    Dziś KONF. CHRZCIELNA przed CHRZTAMI w Święta i potem.

12.    Trwają Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy - REO. Proszę o modlitwę.

13.    Dziękuję za napływające ofiary na kwiaty do GROBU BOŻEGO.

14.    W kruchcie i w Top Markecie jest KOSZ NA DARY na Święta dla potrzebujących.

15.    PANÓW zapraszam do włączenia się w DYŻURY naszej STRAŻY HONOROWEJ przy GROBIE BOŻYM w Wielką Sobotę. Zapisy w zakrystii ("Bractwo św. Józefa").

16.    Bardzo proszę mężczyzn o pomoc w układaniu drewna w najbliższą środę od rana.

17.    Na stronie parafialnej są już rekolekcje - o geneder i o zagrożeniach duchowych.

18.    Dziś TACA INWESTYCYJNA: Ostatni raz na zakup drewna. Wykonano - ganek wejściowego do Domu Parafialnego. Dziękuję także za wpłaty na konto parafialne.

ZAPOWIEDZI:

II. Michał BOLEK-kaw. z par. tut. i Monika Katarzyna WAWRZYNIAK -panna z Góry Kalwarii.                  

KIOSK:  

TYGODNIKI - z książką PASJA i wielkopostny " Mały Gość Niedzielny" oraz "Miłujcie się". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH, a szczególnie tani Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz maleńkie książeczki Jana Pawła II:  Droga Krzyżowa i Droga światła-obie po 1 zł. Dojechały IKONY w dużym asortymencie oraz filmy (polecam ze św. J.B.Mollą).

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/

WPROWADZENIE - 30.03.2014

Skoro cierpienie nie jest tylko karą, czym więc jest? Jest Bożą sprawą, której nie rozumiemy.

Czasem w życiu pojawia się miłość. Też całkiem niezrozumiała. Jak ją przeprowadzisz? Czy będzie cię prowadziła do Boga?

Bóg także sprawdza człowieka przez daną przyjaźń. Nagle ją zabiera i wystawia rachunek.

Czasem daje cierpienie, które zawsze jest Jego znakiem. Jak wtedy zdasz egzamin wiary? Czy będziesz ufał Jezusowi wtedy, kiedy niczego nie rozumiesz? Czy uwierzysz Temu, który powiedział, że jest „światłością świata”?

Mówimy: człowiek umarł, zamknął oczy. Kiedy jednak Bóg zamyka oczy z chwilą śmierci – otwiera je człowiekowi na inny świat. Chwila zrozumienia, jak wiele było Bożych spraw w naszym życiu, jak wiele naszego, mylnego nieraz, rozumowania.                     

Ks. Jan Twardowski

IV N. Wielkiego Postu - 30.03.2014

1.       Dziś GORZKIE ŻALE o godz. 17.00. Wypraszajmy pokój na świecie i Ukrainie.

2.       DROGA KRZYŻOWA - o 16.00 DLA DZIECI, a o 18.30 -wspólna - prowadzi RCS i SCHOLA młodzieżowa. Dziękujemy Radzie Parafialnej za Drogę Krzyżową ulicami.

3.       W sobotę ADORACJA KRZYŻA po Mszy św. wieczorne ok. 18.45. Zapraszamy.

4.       Dziś w stolicy o 13.30 - MARSZ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA.

5.       Dziś nasz CARITAS kwestuje na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej. Za każdy dar dziękujemy w ich imieniu.

6.       Jutro ostatnie spotkanie jeszcze z Błogosławionym JANEM PAWŁEM II na wieczornym nabożeństwie przy Jego Relikwiach KRWI.

7.       Jutro SP. RADY PARAFIALNEJ po Nabożeństwie do Jana Pawła II.

8.       I CZWARTEK (modl. matek o powołania),  I PIĄTEK (spowiedź i Msza św. jak zwykle; odwiedzamy CHORYCH), I SOBOTA( zapraszamy na Różaniec na 17.00).

9.       Za tydzień koncert naszego CHÓRU - PIEŚNI PASYJNYCH po Mszy św. o 9.00.

10.    Za tydzień o 10.15 - KONF. CHRZCIELNA przed CHRZTAMI w Święta i potem.

11.    Trwają Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy - REO. Proszę o modlitwę.

12.    Dziękuję za pomoc w rekolekcjach dzieci ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ: K. Malickiej, P. Konarzewskiemu, Z. Kłoda, J. Królak i naszym Nauczycielom.

13.    Zbierane są po parafii ofiary na kwiaty do GROBU BOŻEGO. Osoby ze specjalnym ostemplowanym pismem   będą zbierać te ofiary.

14.    W kruchcie i w Top Markecie jest KOSZ NA DARY na Święta dla potrzebujących.

15.    PANÓW zapraszam do włączenia się w DYŻURY naszej STRAŻY HONOROWEJ przy GROBIE BOŻYM w Wielką Sobotę. Zapisy w zakrystii ("Bractwo św. Józefa").

16.    Bardzo dziękuję za pomoc w układaniu drewna: M. Piotrowskiemu, J. Draczowi, A. Kossakowskiemu, J. Skrzyneckiemu i M. Milnikielowi.

17.    Dziękuję Tym, którzy włączyli się w DUCHOWĄ ADOPCJĘ (< 100 osób  podjęło).

18.    DOM REKOLEKCYJNY - spotkanie z dr. Sz.Grzelakiem psychologiem zajmującym się problemami związanymi z dojrzewaniem i seksualizacją (od 9.30 do 17.00).

19.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA: Ostatni raz na zakup drewna. Wykonano - ganek wejściowego do Domu Parafialnego.

                               ZAPOWIEDZI: I. Michał BOLEK-kaw. z par. tut. i Monika Katarzyna WAWRZYNIAK -panna z Góry Kalwarii.

                               KIOSK:  

TYGODNIKI - z książką PASJA ( większa cena minimalnie) i wielkopostny " Mały Gość Niedzielny", "OREMUS"- na kwiecień oraz "Miłujcie się". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH, a szczególnie tani Dzienniczek św. Faustyny po 20 zł oraz maleńkie książeczki Jana Pawła II:  Droga Krzyżowa i Droga światła-obie po 1 zł. Dojechały IKONY w dużym asortymencie oraz filmy (polecam ze św. J.B.Mollą).

                                                                                                                                             Ks. K. Grzejszczyk

                                                                                                                                                             /proboszcz/