XXXIII Niedziela Zwykła -17.11.2013

1.        Za tydzień nastąpi ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY. Towarzyszyły w Nim: 2 KSIĘGI - KKK i Dok. Soborowe, 2 SYMBOLE -paschał i chrzcielnica. Za nami Rekolekcje chrzcielne, podejmowane modlitwy za nas, bliskich i pogubionych, ok 5 tyś razy powtarzaliśmy modlitwę-Panie przymnóż nam wiary, omawialiśmy CREDO, patrzyliśmy a wiarę świętych i błogosławionych, 300 egz. Encykliki, dużo więcej osób przychodzi na Msze św. w tygodniu, coraz aktywniejsze  zaangażowanie w posługę czytań, psalmu i modl. powsz., większa grupa adoruje Jezusa w piątki (cały dzień) i wtorki. KOŃCZYMY ROK WAIRY UROCZYSTYM JEJ WYZNANIEM. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 - WSPÓLNIE odnowimy wiarę i ją wyznamy, o 11.00 - DZIECI SZKOLNE i OAZA wyznają wiarę, na SUMIE - ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM złoży przyrzeczenia WIARY, a podczas Mszy św. Wieczornej MŁODZIEŻ odnowi decyzję drogi wiary. POTRAKTUJMY TO BARDZO SERIO!

2.        Bardzo dziękuję za wspólne świętowanie NIEPODLEGŁOSCI w kościele.  Dziś na i po Sumie -z racji 11.11. Koncert CHÓRU, by tą radość kontynuować.

3.        Dziś Nieszpory o godz. 17.30.

4.        Dziś po Mszy wieczornej przygotowanie do Sakr. Bierzmowania.

5.        W czwartek jako III w mies. Msza św. z MODL. O UZDROWIENIE za przyczyną św. Huberta.

6.        W tygodniu wspomnienie i Msza św. przy relikwiach: w poniedziałek - bł. Karoliny Kózkówny, w środę - św. Rafała Kalinowskiego, a w piątek św. Rity. Szczególne modlitwy z poświęceniem róż na Mszy św. wieczornej.  W poniedziałek przypominamy i zapraszamy na spotkanie RCS, którego patronką jest bł. Karolina.

7.        Za tydzień nasz CARITAS jak zwykle w ostatnią niedz. mies. będzie zbierał ofiary na wsparcie naszych 8 rodzin wielodzietnych i 1 młodej osoby niepełnosprawnej.

8.        Konferencja PRZEDCHRZCIELNA będzie w I niedzielę grudnia.

9.        W Domu Rekolekcyjnym: za tydzień KURS o wychowaniu  (spot muzyczny), a za 2 tyg. Weekendowe rekolekcje z bł. małżeństwem Quattrocchi. Zapraszam.

10.     W kancelarii zbierane są dziś składki na FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA. Widzicie propozycję modelowej ławki kościelnej, ale przyjedzie jeszcze kompletna ławka inna.

11.     Dziś ZBIÓRKA DO PUSZEK na pomoc po tajfunie na FILIPINACH.

12.     KIOSK:  TYGODNIKI, magazyn RÓŻANIEC, Miłujcie się, Mały Gość Niedzielny, KALENDARZE, książki i ikony. Polecam  POCZTÓWKI naszego k-ła.          

                                                                                                                                              Ks. K. Grzejszczyk

/proboszcz/

Wprowadzenie - 10.11.2013

„Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien na nowo odkryć treść wiary, którą wyznaje, celebruje, przeżywa i przemadla, i zastanowić się nad samym aktem wiary." (Porta Fidei 9)

XXXII Niedziela Zwykła -10.11.2013

1.        ODPUST ZA NAMI. BARDZO DZIĘKUJĘ: S. Mateuszy, Piekarni Zalesie (chlebki, biskup Hubert (K. Olendzki i R. Chmielewski), Chórowi, Służbie liturgicznej- Bielankom i Sypaczkom, Żywemu Różańcowi, SPZG,  P. T. Kusoskiemu i P. Bogdanowi. Bardzo dziękuję tym, którzy byli na Głównej Mszy Świętej czyli SUMIE, aby razem z zaproszonym Kaznodzieją czerpać z łask Odpustu. TERAZ BARDZO PROSZĘ W CODZIENNOSCI ŻYJMY WIĘZIĄ ZE ŚW. HUBERTEM, powierzając Mu wszystkie sprawy i dziękując za łaski.

2.        Dziś o 7.30 Koło Łowieckie Chojnów oraz pracownicy Nadleśnictwa i Leśnicy przeżywali swoją Mszę św. Patronalną - św. Huberta.

3.        Jutro ŚWIĘTO NARODOWE- Msze Święte - 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00. Potrzeba wielkiej modlitwy za Ojczyznę wobec obecnej sytuacji w kraju ("przed Twe ołtarze zanosim błaganie....").

4.        Za tydzień oprawę liturgiczną SUMY da Chór Międzyuczelniany, a po niej KONCERT pieśni patriotycznych i religijnych, dla uczczenia odzyskania Niepodległości.

5.        Za 2 tygodnie 24 listopada zakończymy ROK ŚWIĘTY - ROK WIARY. Postaw sobie pytania o swoja wiarę....

11.10.1012 tak rozpoczynaliśmy ROK WIARY. Towarzyszyły w Nim: 2 księgi - KKK, Dok. Soborowe, 2 symbole -paschał i chrzcielnica. Za nami Rekolekcje chrzcielne, podejmowane modlitwy o wiarę dla nas, bliskich i pogubionych, ok 5 tyś razy powtarzaliśmy modlitwę - "Panie, przymnóż nam wiary", omawialiśmy CREDO, patrzyliśmy na wiarę Świętych i Błogosławionych, 300 egz. Encykliki o wierze.

6.        Dziś dzieci Otrzymają nagrody za Nabożeństwa Różańcowe.

7.        W piątek Msza św. OAZY, a po niej krótkie uwielbienie i adoracja. Zapraszamy.

8.        Ze względu na piątkowy wypadek P. Tadeusza przełożona jest uroczystość wyróżnienia 6 mężczyzn z "Totus Tuus" zaangażowanych przy pielgrzymkach papieskich.

9.        W Domu Rekolekcyjnym: za tydzień (15-17.XI)- Weekendowy Kurs Przedmałżeński, za 2 tyg. KURS o wychowaniu, a za 3 tyg. Rek weekendowe z bł. małżeństwem Quattrocchi. Zapraszam.

10.     Dziś ZBIÓRKA DO PUSZEK na pomoc chrześcijanom z NIGERI.

11.     KIOSK:  TYGODNIKI, magazyn RÓŻANIEC, nowe Miłujcie się, nowy Mały Gość Niedzielny, KALENDARZE, nowe książki i ikony. Szczególnie polecam  książkę dla pogłębienia wiary "Europa Benedykta w kryzysie kultur".   

                                                                                                                                              Ks. K. Grzejszczyk

                                   /proboszcz/