List Episkopatu na ADWENT 2013

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO - List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Adwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Wsłuchując się w słowa znanej pieśni kościelnej „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry", wchodzimy w Adwent, czyli w oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Nie jest to czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień i naszego życia. W tym okresie łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi sprawiedliwymi synami i córkami Izraela. W sposób szczególny łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, św. Józefem, dla których Adwent - od chwili Zwiastowania - był radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa. Dzisiejsza liturgia przypomina nam ten czas wypatrywania naszego zbawienia. Pan jest blisko. „Nadeszła godzina powstania ze snu" (por. Rz 13, 11).

Oczekujemy na Boże Narodzenie, na narodziny Życia, które stanowi źródło i początek każdego ludzkiego istnienia i całej ludzkiej przyszłości (por. Hi 12,10). Adwent jest szkołą czekania. I to może stanowić dla nas trudność, ponieważ wielu ludzi - także wielu chrześcijan - nie potrafi czekać. Charakterystyczne dla współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego, jest to, że chce mieć wiele, od razu i po najniższych kosztach. Nie umiemy cierpliwie czekać nawet na święta Bożego Narodzenia. W sklepach już teraz widzimy świąteczne dekoracje, a z głośników od wielu dni płynie śpiew kolęd. Do czego nas zachęcają? Czy do otwarcia Chrystusowi naszych serc, czy też raczej do otwarcia portfeli lub użycia kart kredytowych? W takim klimacie trudno jest zrozumieć, że Adwent musi mieć swój rytm i swoje tempo. A przecież warto wykorzystać ten czas na duchowe przygotowanie do czekających nas świąt. Na naszej adwentowej drodze Kościół zaprasza nas do czuwania razem z Maryją, do pogłębiana w czasie rorat nadziei na spotkanie z Panem. W dniach skupienia, rekolekcjach adwentowych i sakramencie pokuty możemy przygotować nasze serca na spotkanie z Tym, który przychodzi i otworzyć je na potrzeby innych.

2. Czekamy na rocznicę Chrztu Polski. Rozpoczynający się Adwent wpisuje się w inny czas oczekiwania, nieco dłuższy, związany z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Będziemy ją przeżywać za trzy lata. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało nie tylko dzieje Kościoła na ziemiach polskich, ale także przyczyniło się do powstania zrębów polskiej państwowości. Od momentu przyjęcia chrztu w 966 roku rozpoczęły się dzieje naszej ojczyzny. Chrzest Mieszka I położył stabilny fundament dla tworzonego przez niego państwa. Przede wszystkim jednak przyjęcie chrześcijaństwa spowodowało wielki zwrot w wymiarze religijnym. Polacy zaczęli odchodzić od bałwochwalstwa, odcinać się od barbarzyństwa i odrzucać wielożeństwo. Na płaszczyźnie państwowej wprowadzono normy prawa rzymskiego. Jakże ważna jest także kulturotwórcza rola Chrztu Polski, widoczna najbardziej w prowadzonych przez Kościół szkołach, znajdująca swój wyraz m.in. w sztuce, muzyce, literaturze i architekturze.

Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem samym w sobie. Znajomość naszej przeszłości pozwala odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. Służy to patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Chrystusem. Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary.

W ramach przygotowania do tego jubileuszu Konferencja Episkopatu Polski opracowała program duszpasterski na lata 2013-2017, którego mottem są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa". Program ten jest propozycją duchowej drogi, prowadzącej do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem, do postawienia Boga w centrum naszego życia i do dawania świadectwa wiary. Jest ono ważne w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach a zwłaszcza wobec naszych sióstr i braci, którzy żyją już tak, jakby Boga nie było, dla których Adwent nie istnieje, bo nie mają na co czekać. Chcemy najpierw ewangelizować samych siebie. Chcemy się nawracać. Ale chcemy także docierać z Dobrą Nowiną do tych, którzy - jak mówi Papież Franciszek - „żyją na peryferiach".

Rok pracy duszpasterskiej, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego". „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (...) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem" (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia.

3. Oczekujemy na kanonizację Jana Pawła II. W rozpoczynającym się roku duszpasterskim szczególnym wydarzeniem będzie kanonizacja dwóch wielkich papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Z radością oczekujemy i przygotowujemy się na ogłoszenie świętym naszego wielkiego Rodaka.

Wielu z nas należy do pokoleń, którym dane było doświadczyć działania mocy Bożej w tym niezwykłym człowieku. Jan Paweł II konsekwentnie uczył nas, że siła wiary zależy od otwarcia na działanie Ducha Świętego. Sam każdego dnia prosił Ducha Świętego o Jego dary. Praktykę tej modlitwy wyniósł z rodzinnego domu. Nauczył się jej od swojego ojca i był jej wierny przez całe życie. Wielokrotnie mogliśmy się przekonać, jak Bóg wysłuchiwał jego modlitwy, czyniąc go narzędziem swej łaski.

W czasie pierwszej wizyty w Ojczyźnie, w kościele w Wadowicach, Jan Paweł II zatrzymał się przy chrzcielnicy i na kolanach dziękował Bogu za dar nowego życia otrzymanego na chrzcie świętym. W prosty sposób pokazał nam, jak bardzo potrzebne jest, byśmy pielęgnowali w sobie duchowość chrzcielną. W 1988 roku pisał: „Wśród licznych życiowych odkryć nie może zabraknąć jednego, które posiada podstawowe znaczenie dla każdej ludzkiej istoty: osobistego odkrycia Jezusa Chrystusa. Odkrywanie Chrystusa wciąż od nowa i coraz lepiej, jest najwspanialszą przygodą naszego życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każde bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać" (Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży, n. 1).

W zakończonym przed tygodniem Roku Wiary uświadamialiśmy sobie, że wiara jest darem, ale także poważnym zadaniem. Nie możemy poprzestać na wzruszeniach. Nie możemy tylko wspominać przeszłości. Dlatego nie powinniśmy uciekać przed odpowiedzialnością za przekaz wiary tym, którzy idą z nami i przyjdą po nas. To jest największe wyzwanie, przed jakim stajemy. Postarajmy się wypełnić to zadanie, poprzez kierowanie się zasadami wiary, dawanie świadectwa w najbliższym otoczeniu i obronę Kościoła. Wiara musi przenikać nasze myślenie i działanie, naszą pracę nad sobą i apostolstwo. Do takiej odpowiedzialności przygotowywał nas Jan Paweł II, „błogosławiony ze względu na swą wiarę mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską (por. Homilia Benedykt XVI w czasie beatyfikacji Jana Pawła II). Jego kanonizacja jest ostateczną pieczęcią, gwarantującą autentyczność tego, czym sam żył i co nam proponował. Od nas zależy, czy ogłoszenie świętym tego Świadka wiary zostawi w nas ślad, czy zaowocuje w naszych sercach i postawach żywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością.

Niech Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, której tak bardzo zaufał błogosławiony Jan Paweł II, oręduje za nami u swego Syna i wyprasza nam żywą wiarę i apostolski zapał.

Na owocne przeżywanie Adwentu wszystkim w ojczyźnie i przebywającym po za jej granicami z serca błogosławimy.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 363. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 8 października 2013 r.

I NIEDZIELA ADWENTU - 1.12.2013

1.       Rozpoczynamy dziś ADWENT. RORATY o godz. 7.00. Nie zapomnijmy lampionów. Rekolekcje Adwentowe będą od 15 grudnia.

2.       Dziś witamy w Relikwiach - św. Brata ALBERTA - świadka wiary.

3.       OWOCE ROKU WIARY - plaga spóźniania się.

4.       Dziś święcimy OPŁATKI. Rozprowadzać je będą nasze Siostry Sercanki. Ofiary składane są naszym darem wdzięczności za ich posługę w Zalesiu.

5.       Niech w domach naszych towarzyszy nam WIENIEC ADWENTOWY.

6.       Dziś Nieszpory EUCHARYSTYCZNE o godz. 17.30.

7.       Konferencja PRZEDCHRZCIELNA dla planujących chrzest dzieci na Święta i w następnych miesiącach o godz. 10.00.

8.       Spotkanie przed Sakr. Bierzmowania i ich Rodziców po wieczornej Mszy świętej.

9.       W piątek I PIATEK MIESIĄCA. Spowiedź rano oraz od godz. 15.00 i Msza św. o godz. 16.00. Odwiedzamy także CHORYCH. Zgłaszajmy osoby potrzebujące.

10.    Za tydzień 8.XII o godz. 19.00 - XXII Wieczór słowno-muzyczny - pt."Po co nam ta cisza?". Zapraszamy, aby pogłębić literacko naszego przeżywania ROKU CISZY.

11.    Za tydzień dzieci z Ośrodka Pomocy dzieciom niepełnosprawnym z Łbisk, będą rozprowadzać zrobione przez siebie ozdoby Świąteczne: piękne stroiki i inne.

12.    ŚWIĘCE CARITAS są już w kościele. Podaję ceny zakupu: małe - 5 zł, a wszelkie duże - 10 zł. Tradycyjnie kto chce i może powiększyć tą ofiarę na pomoc naszego CARITASU (z tych darów zrobimy paczki świąteczne dla potrzebujących).

13.    W kruchcie pod chórem (oraz w Top Markecie) wystawiony jest KOSZ  na produkty żywnościowe, którymi chcemy sie podzielić z potrzebującymi.

14.    Za tydzień TACA NA SEMINARIUM.

15.    TACA INWESTYCYJNA. Na drewno do ogrzewania kościoła. Wykonano podest dla chóru. ŁAWKI do przymierzenia się.

16.    W Domu Rekolekcyjnym: za 2 tygodnie Weekend z Januszem Wardakiem poświęcony wychowaniu dzieci starszych. Wymaga zapisania i jest zamknięty.

17.    KIOSK:  TYGODNIKI, OREMUS, Miłujcie się, nowy Mały Gość Niedzielny, KALENDARZE, książki i ikony. Polecam  KARTĘ świąteczną naszej szopki i inne karty. Zachęcam chrzcielnice (rok wiary).

18.    Gościmy dziś Dominika Włocha autora książki "Małe cuda Boga". Jest ona zbiorem opowiadań z pieszych pielgrzymek do Santiago de Compostela, Rzymu, Jerozolimy, Medjugorie i Asyżu. Przedstawia on cudowne zdarzenia, które wydarzyły się w jego życiu. Nazywa je CUDAMI, bo często były odpowiedzią na jego modlitwę.

 

ZAPOWIEDZI:

II. Kacper FISZER - kaw. z W-wy i Alina Marta BRZOZOWSKA - panna z par. tut.        

 

                                                                                                                                              Ks. K. Grzejszczyk

/proboszcz/

Wprowadzenie - 24.11.2013

Czasem Bóg daje łaskę wiary. W dzisiejszych czasach jednak oczekuje chyba od nas heroicznej wiary dobrego łotra. Mamy dostrzec Chrystusa Króla właśnie teraz, kiedy wydaje się, że wcale nim nie jest.

Spojrzeć oczami łotra, który w pogardzonym, ukrzyżowanym, obdartym z ziemskiego majestatu Chrystusie ujrzał najpotężniejszego Króla.

Nie lękajmy się wiary, która w dzisiejszym świecie może się tylko pozornie wydawać słabą, bezsilną, bezbronna jak ziarnko gorczycy, najmniejsze z nasion.

Ta pozornie bezsilna wiara jest wiarą heroiczną – początkiem cudów.       

Ks. Jan Twardowski

XXXIVI Niedziela Zwykła - 24.11.2013

1.        KOŃCZYMY ROK WIARY UROCZYSTYM JEJ WYZNANIEM. Towarzyszyły w Nim: 2 KSIĘGI - KKK i Dok. Soborowe, 2 SYMBOLE - paschał i chrzcielnica. Za nami Rekolekcje chrzcielne, podejmowane modlitwy za nas, bliskich i pogubionych, ok 6252 razy powtarzaliśmy modlitwę - "Panie przymnóż nam wiary", omawialiśmy CREDO, patrzyliśmy a wiarę Świętych i Błogosławionych, 300 egz. Encykliki, dużo więcej osób przychodzi na Msze św. w tygodniu, coraz aktywniejsze  zaangażowanie w posługę Czytań, Psalmu i Modlitwę Powszechną, większa grupa adoruje Jezusa w piątki i wtorki.

2.        Za tydzień rozpoczynamy ADWENT, a w nim RORATY. Rekolekcje Adwentowe będą od 15 grudnia.

3.        Za tydzień na wszystkich Mszach św. nastąpi poświęcenie OPŁATKÓW na stół wigilijny. Rozprowadzać je będą nasze Siostry Sercanki.

4.        Zachęcam dzieci z rodzicami do zrobienia WIEŃCA ADWENTOWEGO. Poświęcimy je za tydzień.

5.        Za tydzień powitamy w Relikwiach - św. Brata ALBERTA - świadka wiary.

6.        Dziś Nieszpory o godz. 17.30.

7.        Jutro kolejne NAB. przy RELIKWIACH KRWI JANA PAWŁA II z krótka prezentacją co JPII mówił o wierze.

8.        Za tydzień spotkanie młodych przed Sakr. Bierzmowania oraz Rodziców tej Grupy.

9.        Konferencja PRZEDCHRZCIELNA będzie w I niedzielę grudnia o godz. 10.00.

10.     Dziś nasz CARITAS zbiera ofiary na wsparcie naszych 8 rodzin wielodzietnych i 1 młodej osoby niepełnosprawnej.

11.     W Domu Rekolekcyjnym: za tydzień Weekendowe rekolekcje z bł. małżeństwem Quattrocchi. Zapraszam.

12.     TACA INWESTYCYJNA za tydzień. Na drewno do ogrzewania kościoła oraz zbieramy środki na ławki.

13.     Bardzo dziękuję za ofiary na pomoc mieszkańcom FILIPIN tydzień temu.

14.     KIOSK:  TYGODNIKI, magazyn RÓŻANIEC, Miłujcie się, Mały Gość Niedzielny, KALENDARZE, książki i ikony. Polecam  POCZTÓWKI naszego k-ła.

 

ZAPOWIEDZI:

I. Kacper FISZER - kaw. z W-wy i Alina Marta BRZOZOWSKA - panna z par. tut.         

                                                                                                                                              Ks. K.Grzejszczyk 

/proboszcz/

Wprowadzenie - 17.11.2013

Proroctwo o zburzeniu świątyni razem z miastem kojarzyło się Żydom z proroctwem o końcu świata.

Świątynia w Jerozolimie była dla nich najpewniejszym zabezpieczeniem, gwarantującym, że dopóki istnieje, Bóg jest Panem Izraela i nigdy go nie opuści.

Kiedy pisano Ewangelię, świątynia była już zburzona – a jednak świat się nie zawalił.

Jakże często Pan Bóg burzy nasze własne drogi do Niego i wymyślone przez nas sposoby służenia Mu – podobnie jak burzy świątynie.

Zaufajmy Bogu. On wyznacza nam takie drogi, jakimi chce nas prowadzić i wskazuje, w jaki sposób mamy Mu służyć.

Ks. Jan Twardowski