Święto Ofiarowania Pańskiego - 2. 02. 2014

1.       Dziś Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO ( Matki Bożej GROMNICZNEJ). Niech nasze świece pomagają nam we wzrastaniu w wierze. Ostatni dzień śpiewamy kolędy.

2.       Dziś o 10.15 obowiązkowa Konferencja Przedchrzcielna dla planujących Chrzest do początku Wielkiego Postu.

3.       Dziś Nabożeństwo EUCHARYSTYCZNE o godz. 17.30, z racji I NIEDZ. MIESIĄCA.

4.       Zapraszamy na katechezę nt. enc. Pap. Benedykta XVI -" Deus caritas est" (O Miłości). Wtorek, godz. 20.00.

5.       W najbliższy czwartek - jako I. w miesiącu, zapraszamy matki, które modlą się o powołania spośród swoich dzieci.

6.       W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIACA. Spowiedź rano oraz od godz. 15.00. Tego dni odwiedzamy CHORYCH.

7.       Dziś TACA INWESTYCYJNA - przede wszystkim na konieczny zakup drewna do ogrzewania kościoła i inne konieczne bieżące prace w parafii.

8.       Bardzo proszę jutro od godz. 9.00 o pomoc w sprzątaniu choinek i kościoła po dekoracjach świątecznych.

9.       Za tydzień TACA na SEMINARIUM.

10.    Kancelaria - po okresie kolędowym - już czynna normalnie.

11.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

12.    Za tydzień podamy krótkie podsumowanie kolędy.

13.    W Domu Rekolekcyjnym: w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.


KIOSK:  TYGODNIKI, mies. " Różaniec", "Mały Gość Niedzielny". Polecam: RYTUAŁ RODZINNY po atrakcyjnej cenie 15 zł., książki o naszych ŚWIĘTYCH i nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii) (6 zł).

 

                                                                Ks. K. Grzejszczyk /proboszcz/

WPROWADZENIE - 26.01.2014

Co to znaczy iść za Jezusem? To iść za głosem Ewangelii świętej, która podaje trzy rady zapisane w katechizmie: bądź ubogi, bądź czysty, bądź posłuszny.

Trudno być ubogim. Ktoś powiedział, że ubogi to ten, który wkłada puste ręce w ręce Pana Boga. Jest świadomy, że to, co posiada – ma od Boga. Może mieć nawet bardzo dużo pieniędzy, ale wie, że otrzymał je od Boga, by mógł pomagać innym.

Co znaczy być czystym? Kochać, ale tak, by zawsze w tej miłości był Bóg.

Co to znaczy być posłusznym? Pokochać wolę Bożą.

Pójść za Jezusem to walczyć ze swoim wygodnictwem, widowiskami, urządzanymi na swoją cześć.

Ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.01.2014 r.

1.      Dziś Witamy w RELIKWIACH parę wielkich Świętych Kościoła: Joannę de CHANTAL i Franciszka SALEZEGO -doktora K-ła.

2.      Za tydzień w niedzielę - Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO ( Matki Bożej GROMNICZNEJ). Przynosimy nasze świece na liturgię. Będą one poświęcone. To ostatni dzień śpiewania kolęd.

3.      Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

4.      Jutro kolejne NABOŻEŃSTWO przy Relikwiach Krwi JANA PAWŁA II. Zapraszam po Mszy św. wieczornej.

5.      W piątek wspomnienie św. Jana BOSKO. Przy Jego relikwiach będziemy prosić zwłaszcza o łaski dla wychowawców - rodziców i nauczycieli.

6.      W I SOBOTĘ MIESIĄCA zapraszamy na Różaniec o godz. 17.15.

7.      Obowiązkowa Konferencja Przedchrzcielna dla planujących Chrzest do czasu Wielkiego Postu za tydzień o godz. 10.15.

8.      Dziękujemy za przepiękny KONCERT KOLĘD naszego CHÓRU.

9.      Dziękujemy seniorom za przeuroczą zabawę na BALU KARNAWAŁOWYM.

10.    Dziś z racji ostatniej niedz. mies. nasz CARITAS zbiera pieniądze na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej.

11.    W Domu Rekolekcyjnym: w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.

12.    Za tydzień TACA INWESTYCYJNA - przede wszystkim na konieczny zakup drewna do ogrzewania kościoła i inne konieczne bieżące prace w parafii.

13.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, nowy mies. " Różaniec", nowy "Mały Gość Niedzielny". Polecam: RYTUAŁ RODZINNY po atrakcyjnej cenie 15 zł., książki o naszych ŚWIĘTYCH i nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii) (6 zł).

 

 

KOLĘDA:

27.01-1.02. 2014

 

- 27.I. (poniedz.) - Białej Brzozy i Wisłockiego

                               - Łowiecka, Myśliwska i Stary Sad

- 28.I. (wtorek) - Wiekowej Sosny

                              - Droga Dzików (od Granicznej do końca)

                              - Leśnej Polany i Konwaliowa

- 29.I (środa) - Droga Dzików (do Granicznej)

                           - Pionierów (do Koralowych Dębów)

- 30.I (czwartek) - Pionierów (od Kor. Dębów do końca)

                               - Droga Żubrów

- 31. (piątek) - Żytnia i Owsiana

                        - Koralowych Dębów

                        - Koralowych Dębów ( od końca do Pionierów)

                        - Piżmaka i Jeża

- 1.II (sobota)- Graniczna (od godz. 10.00)

                        - Kuny i Lisia, Rydzów,

                        - Spacerowa, Sinych Mgieł, Jastrzębi Lot

                        - NA ZAPROSZENIE.

 

 

- KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach św.

- Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

- Prosimy by zamknąć psy, oświetlić tablice z nr. posesji i otworzyć furtkę

- Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.

Wprowadzenie - 19.01.2014 r.

Kiedy św. Jan Chrzciciel nazwał nieznanego jeszcze Jezusa Barankiem Bożym, poszli za Nim uczniowie.

Ze słowami „Baranek Boży” spotykamy się często: w modlitwie przed Komunią świętą, w zakończeniu każdej litanii.

Zauważmy, że w Piśmie świętym w kontekście Pana Jezusa mowa jest o dwóch barankach. W Starym Testamencie prorok Izajasz pisał o baranku ofiarnym: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7). W księdze Apokalipsy spotykamy się już nie z barankiem ofiarnym, ale ze zmartwychwstałym. Tylko On jeden może wytłumaczyć tajemnice zamkniętej na wszystkie klucze księgi i otworzyć jej pieczęcie. Jeden z mędrców proponuje, by zrobił to lew, ale lew, symbol Judy, jest bezsilny.

Baranek Nowego Testamentu jest jedynym sensem baranka Starego Testamentu.

Ks. Jan Twardowski

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 19.01.2014 r.

1.      Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

2.      Za tydzień przyjmiemy RELIKWIE pary wielkich Świętych Kościoła: Joanny de Chantal i Franciszka Salezego -doktora K-ła (Jego wspomnienie wypada w piątek).

3.      Jutro o 18.45 spotkanie Ruchu Czystych Serc (RCS). Zapraszamy.

4.      W środę  wieczorem, po Mszy św. nowennowej, kolejne NAB. do św. RITY, Patronki spraw beznadziejnych, zapraszamy z różami.

5.      We wtorek - Dzień Babci, w środę - Dzień Dziadka. Pamiętajmy w modlitwie.

6.      Dziś KONCERT KOLĘD naszego CHÓRU.

7.      Dziś BAL KARNAWAŁOWY dla SENIORÓW z wodzirejem o godz. 15.00. Zapraszamy.

8.      Bierzmowani - dziś mają swoje spotkanie.

9.      Dziękujemy  za piękne JASEŁKA naszych dzieci.

10.    Proszę nadal - nie spóźniajmy się na to najświętsze ze spotkań, podczas Mszy św.

11.    W czwartek I. rocznica śmierci Ks. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski.

12.    Za tydzień z racji ostatniej niedz. mies. nasz CARITAS zbiera pieniądze na pomoc naszym 8 rodzinom wielodzietnym i 1 młodej osobie niepełnosprawnej.

13.    Dziś w kancelarii można złożyć ofiarę na FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA. Bardzo dziękuję za każdą ofiarę, także przez internet.

14.    W Domu Rekolekcyjnym: za tydzień Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, a w 2 tyg ferii - Rekolekcje o Radości.

15.    Trwa Tydzień Modlitw o JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN, który kończy się w sobotę świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

 

KIOSK:  TYGODNIKI, Miłujcie się, nowy " Mały Gość Niedzielny". Polecam: książki o naszych ŚWIĘTYCH oraz nową adhortację Papieża Evangelii Gaudium (radość Ewangelii).

 

Dziś towarzyszy nam w relikwiach św. Józef Sebastian Pelczar biskup, założyciel Sióstr Sercanek. Z tej racji także zaproszone są S. Sercanki z Krakowa, które kwestują na remont bursy w mieście królewskim.

 

 

KOLĘDA:

 

 20 -25. 01. 2014

 

- 20.01 (poniedz.) - Poranku (od godz. 16.00)

 

                            - Zagajników i Przeb. Wiosny (od pocz. do Pionierów)

 

- 21.01 (wtorek) - Środkowa i Malinowa

 

                            - Krótka i Chabrowa

 

                            - Sarenki i Lisie Jary

 

- 22.01 (środa) - NIE MA KOLĘDY - wywiadówki

 

- 23.01 (czwartek) - Leśniczówki

 

                               - Leśnych Kwiatów i Niedźwiedzia

 

- 24.01 (piątek) - Łosia i Żbika

 

                          - Sobola, Borsuka i Rysia

 

                          - Zajęczy Trop i Czterech Wiatrów

 

                          - Wrzosów, Echa Leśne i Szumiącej Jodły

 

- 25.01 (sobota) - Piaseczyńska (od godz. 10.00)

 

                           - Jelenich Rogów i Promiennego Słońca(od 10.00)

 

                           - Złotej Jesieni(od godz. 12.00).

 

27.01-1.02. 2014

 

 

 

- 27.01 (poniedz.) - Białej Brzozy i Wisłockiego

 

                               - Łowiecka, Myśliwska i Stary Sad

 

- 28.01 (wtorek) - Wiekowej Sosny

 

                              - Droga Dzików (od Granicznej do końca)

 

                              - Leśnej Polany i Konwaliowa

 

- 29.01 (środa) - Droga Dzików (do Granicznej)

 

                           - Pionierów (do Koralowych Dębów)

 

- 30.01 (czwartek) - Pionierów (od Kor. Dębów do końca)

 

                               - Droga Żubrów

 

- 31.01 (piątek) - Żytnia i Owsiana

 

                        - Koralowych Dębów

 

                        - Koralowych Dębów ( od końca do Pionierów)

 

                        - Piżmaka i Jeża

 

- 1.02 (sobota)- Graniczna (od godz. 10.00)

 

                        - Kuny i Lisia

 

                        - NA ZAPROSZENIE.

 

 

 

 

 

- KANCELARIA czynna 2 dni: WTORKI i PIĄTKI, po wieczornych Mszach św.

 

- Rodziny nowe lub te które chcą nas zaprosić proszone są o osobiste zaproszenie nas.

 

- Prosimy by zamknąć psy, oświetlić tablice z nr. posesji i otworzyć furtkę

 

- Ofiary składane będą przeznaczone na NOWE ŁAWKI do naszego kościoła.