BOŻE NARODZENIE - 25.12.2013 r.

1.       ROK CISZY - po Roku WIARY - niech owocuje w nas - wielu głębokimi przemyśleniami. Odkrywajmy wagę CISZY i MILCZENIA.

2.       OKTAWA - do Nowego Roku. Niech radość z przyjścia Chrystusa TRWA.

3.      Jutro TACA - jak zwykle - na KUL (Katolicki Uniw. Lubelski).

4.       OPŁATEK i kolędowanie - wszystkich osób z Grup Parafialnych 5.I.2014r. (po Sumie).

5.       Do puszki pod chórem można złożyć ofiarę na kwiaty do szopki i kościoła. Bóg zapłać.

6.    Przypominam, że w najbliższą niedzielę, w Ur. św. Rodziny przeżywamy rocznice sakramentu małżeństwa. Zachęcamy, by dołączyć się do dużego już grona Jubilatów.

7.       Z serca dziękuję: S. Mateuszy, P. Bogdanowi, P. Jackowi oraz P. Piotrowi za podjęte odpowiednie prace i ich wkład w przygotowanie Świat i Rorat. Dziękuję także wielu osobom, które pomagały w kościele.

 

 

Ks. K. Grzejszczyk

    /proboszcz/

IV Niedz.Adwentu - 22. 12.2013

1.        Dziękuję za liczny udział w REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH.

2.        W I i II DZIEŃ ŚWIĄT - MSZE ŚW. jak w każdą niedzielę.

3.        Przed PASTERKĄ ( o północy) o 23.30 rozpoczniemy AKATYST, piękną modlitwę Maryjną

4.        Jutro i we wtorek ostanie RORATY. We wtorek chyba nie ominie nas św. MIKOŁAJ.

5.        Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.

6.        Jutro od godz. 17.00 SPOWIEDŹ ostatniej szansy, do godz. 19.00.

7.        Przypominam, że kancelaria do Świąt już jest nieczynna.

8.        Dziś po Mszach św.  Mamy rozdają chętnym ulotki o Modlitwie Mam o Powołania.

9.        Dziś wieczorem modlić się będziemy ze św. RITĄ - w  sprawach Beznadziejnych.

10.     Za tydzień Ur. ŚW. RODZINY. Przywitamy tego dnia w Relikwiach 2 Pary Błogosławionych: Luigi i Maria Beltrame QUATTROCCHI oraz Zelia i Ludwik MARTIN (rodziców Małej św. Tereski).

11.     Tego dni zapraszam do świętowania swoich ROCZNIC małżeńskich na SUMIE. Będziemy omadlać zgłoszone Pary mające w tym roku swoje JUBILEUSZE.

12.     Siostry Sercanki dziękują za ofiary składane przy OPŁATKACH.

13.     Z tydzień po wieczornej Mszy św. OPATKOWE Spotkanie Grup Młodzieżowych.

14.     Za tydzień nasz CARITAS będzie kwestował na pomoc dla naszych 8 rodzin wielodzietnych i 1 młodej osoby niepełnosprawnej.

15.     5.01. po SUMIE zapraszam na opłatek wszystkich z GRUP PARAFIALNYCH.

16.     Bardzo dziękuję za wszystkie dary złożone w koszu pod Chórem i w Top Markecie.

17.     Do puszki pod chórem można złożyć ofiarę na KWIATY do SZOPKI i kościoła.

18.     Informuję, że KOLĘDĘ rozpoczniemy 2 stycznia (zaczniemy od Nowinek i Ustanowa).

19.     OWOC Roku Wiary: apel - NIE SPÓŹNIAJMY SIE !!

20.     Bardzo proszę o pomoc w kościele - jutro od godz. 10.00 w kościele.

21.     W kiosku jest płyta z kolędami. Dochód z rozprowadzenia jej jest przeznaczony na Fundusz Pomocy Niepełnosprawnym. To pomysł i dar Tadeusza Krężelewskiego.

22.     Bardzo dziękuję za pomoc: Ofiarodawcom choinek, p. Julii Galas, Barbarze Suska, rodzinom -Wawro, Sapierzyńskim, Trojanowskim i Walaskom, Teresie Fukowskiej, Szymonowi i Mateuszowi Grzyb, Józefowi Rabiega, Jackowi Skrzyneckiemu, Krzysztofowi Sudakowi, Łukaszowi Antas, Stefanowi Żaczek, Andrzejowi Kossakowskiemu, Janowi Kamińskiemu i Dawidowi Nosowskiemu

23.     KIOSK:  TYGODNIKI, nowy OREMUS, nowy Mały Gość Niedzielny, Miłujcie się, KALENDARZE, książki i ikony. Polecam: Książkę z KOLĘDAMI i opisem znaków wigilijnych.  KARTY naszej świątyni.

24. Na stronie internetowej jest filmik piosenki dzieci z naszych Rorat. Zapraszam.

  Ks. K. Grzejszczyk

/proboszcz/

WPROWADZENIE - 15.12.2013 r.

            Tak nieraz bywa, że szukamy wiary pogłębionej, uczonej, niezwykłej – tymczasem nie mamy najprostszej, tej, która czyni cuda i pozwala nam widzieć cuda w naszym życiu.

                        Szukamy wielkiej wiary, a brak w nas czasem najprostszej świadomości, że wszystko, co jest w nas, jest z woli Pana Boga.

            Narzekamy na ateistów. Mówimy, że jest ich tylu, bo uczynił to komunizm i inne potwory. Dlaczego są niewierzący? Dlatego, że widzą ludzi wierzących, którzy tak żyją, jakby Pana Boga wcale nie było. Jak mogą wierzyć, skoro takich ludzi widzą na około?

            Świadomość, że jesteśmy w Bożym ręku, powinna się w nas stale pogłębiać.        

Ks. Jan Twardowski

 

III NIEDZIELA ADWENTU - 15.12.2013

 1. Rozpoczęliśmy dziś REKOLEKCJE ADWENTOWE. Foldery dla siebie i sąsiadów do zabrania. (Proszę a mały czyn apostolski, by nasza ulotka trafiła do sąsiadów nawet obojętnych religijnie). PROGRAM REKOLEKCJI: Jutro i pojutrze spotkania o godz. 9.00 i 18.00 oraz bez Mszy św. wieczorem o 19.30. SPOWIEDŹ TYLKO JUTRO od 8.30 oraz od 17.30 i 19.15. Dziś zapraszamy na film - "JA JESTEM".
 2. Zapraszamy na RORATY o godz. 7.00 (z lampionami). UWAGA: Wszyscy bez dzieci zaproszeni są na godziny inne niż RORATY.
 3. Dziś Nieszpory NIEDZIELNE o godz. 17.30.
 4. Prosimy o zamknięcie wszystkich spraw kancelaryjnych do końca tygodnia (czwartek i piątek). W Rekolekcje Kancelaria i nast. poniedziałek kancelaria - zamknięta.
 5. Dziś po Mszy św. wieczornej spotkanie BIERZMOWANYCH.
 6. Bardzo dziękuję Wszystkim zaangażowanym w XXII Wieczór słowno-muzyczny - pt."Po co nam ta cisza?". Był to piękny czas i przemądra nauka ciszy.
 7. Poświęcone OPŁATKI przy wyjściu rozprowadzają Siostry Sercanki. Ofiary składane są naszym darem wdzięczności za ich posługę w Zalesiu.
 8. W czwartek Msza św. z MODL. O UZDRWOIENIE za przyczyną naszego Patrona św. HUBERTA. Bardzo zapraszam.
 9. W sobotę od godz. 9.00 odwiedzać będziemy z posługą sakramentalną przed Świętami naszych CHORYCH. Bardzo proszę zgłaszać ich do zakrystii.
 10. W sobotę po Roratach SPOTKANIE OPŁATKOWE kandydatów i ministrantów.
 11. CARITAS przygotował i rozwiózł 35 paczek świątecznych dla potrzebujących za kwotę 2.500 zł. Bardzo dziękuję: Danucie Kroc, Emilii, Bożenie i Andrzejowi Aleksandrowiczom, Bogusławie Meissner, Zbigniewowi Łełykowi, Karolowi Dulny oraz Tym, którzy podzielili się swoją "złotówką", aby uradować samotnych.
 12. Pod chórem (w Top Markecie) wystawiony jest KOSZ  na produkty żywnościowe.
 13. W kancelarii można wesprzeć materialnie FUNDUSZ BUDOWY KOŚCIOŁA. Bóg zapłać za każda ofiarę oraz za wpłacane na konto parafii.
 14. Za tydzień wieczorem będziemy modlić się ze św. RITĄ - Patronką spraw Beznadziejnych. Zapraszam z różami.
 15. Modlitwa Matek o powołania swoich dzieci.
 16. OWOC Roku Wiary: apel - NIE SPÓŹNIAJMY SIE !!
 17. KIOSK:  TYGODNIKI, OREMUS, nowy Mały Gość Niedzielny, Miłujcie się, KALENDARZE, książki i ikony. KARTĘ świąteczną naszej szopki i inne karty.

                                                                                                           Ks. K. Grzejszczyk

                              /proboszcz/