WPROWADZENIE - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 20.03.2022

  Stale dowiadujemy się o takiej czy innej katastrofie. Zawala się niejedna wieża. Ginie nieoczekiwanie człowiek. Nie można jednak mówić: spotkała go kara Boża. Jak bardzo umniejszamy Boga, jeżeli chcemy, by osądzał ludzi tak jak my i wkładamy Mu do ręki kodeks naszego prawa.

  O ile krótsza byłaby Litania do Wszystkich Świętych, gdybyśmy sądzili po swojemu. Zabrakło by świętej Marii Magdaleny, bo wstyd, że ziemia nosiła taką grzesznicę. Nie byłoby świętego Pawła, bo jako Szaweł prześladował chrześcijan. Nie byłoby św. Augustyna, który w młodości nie był święty. Wciąż ktoś nowy przybywa w niebie do Litanii, choć na ziemi jeszcze go nie umiemy ani dostrzec, ani kanonizować.

  Bóg jest Ojcem miłosierdzia, tym, który czeka cierpliwie na nawrócenie każdego z nas. 

ks. Jan Twardowski

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 20.03.2022

Transmitujemy Msze św. o g. 9.00 i 11.00 (w tygodniu - środy i dni ważne)   (bit.ly/swHubertZG).

 1. Trwa straszna Wojna !!! Błagajmy wciąż o pokój !!!.
 2. W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 7.15, 9.00 i 18.00. O g. 17.00 włączmy się w zawierzenie przez Ojca Świętego Rosji. To część obietnic fatimskich (list). Jest to Dzień świętości Życia.
 3. Z racji Uroczystości św. Józefa – dziś ok. 12.00 przedstawienie dzieci o św. Józefie. Zapraszamy.
 4. Dziękuję Mężczyznom św. Józefa (MsJ) za prowadzoną Nowennę do św. Józefa.
 5. Dziś III-ie Gorzkie Żale o 17.00. W piątek ok g. 18.45 kolejna Droga Krzyżowa ULICAMI ZALESIA. Poprowadzą młodzi z Zostaw Ślad. Dziękujemy Odnowie w Duchu Świętym.
 6. Na ołtarzu Matki Bożej leży - Księga abstynencjina czas Wielkiego Postu.
 7. We wtorek wieczór - NABOŻEŃSTWO DO ŚW. RITYPatronki Spraw Beznadziejnych (róże i intencje).
 8. Od wtorku - trwają 5.tygodniowe - Rekolekcje -„ABC Chrześcijaństwa”. (Są goście M. Zieliński, J. Świderek, Karol Koprukowiak i Ania i Marcin Dubaj oraz P. Stelmach i Z. Nowosielski) Nie ma możliwości dołączania w trakcie trwania. Dziękuję przybyłym (a szczególnie młodzieży).
 9. W środę spotkanie SYNODALNE po Mszy św. wieczornej o 18.00.
 10. W czwartek odprawa OAZY o 19.40, oraz w sobotę OAZA przeżywa Wielkopostny Dzień Skupienia. Początek w kościele o g. 15.00.
 11. W sobotę o g.16.00 kolejne spotkanie dla małżeństw – „ Jak zarządzać pieniędzmi w Boży sposób?” Prowadzą – E. i M. Wrotek – chrześcijańscy doradcy finansowi. Jest opieka dla dzieci. Zapraszamy nawet połówki czy osoby solo.
 12. Za tydzień czas na DUCHOWĄ ADOPCJĘ Dziecka poczętego, a zagrożonego w istnieniu.
 13. Za tydzień – o g. 19.00 ADORACJA KRZYŻA prowadzona przez młodzież. Bardzo zapraszamy. Oraz wręczenie dyplomów Szkolnym Różom Różańcowym (180 osób), a także Święto Szczepu ZHR.
 14. Za tydzień z racji ostatniej Niedzieli miesiąca – omadlamy naszą Ojczyznę.
 15. Dziś o 10.10 Spotkanie Grupy TOTUS TUUS.
 16. Dziś po wieczornej Mszy św. – Spotkanie Młodzieżowej Grupy Zostaw Ślad nt. relacji męsko-damskich.
 17. WSPOMNIENIA: wtorek – św. Rita, w środę – św. Rafka.
 18. Pomagali: E. Firewicz, G. Niemiec, J. Tokarski, I. Wawro, E. Zygmunt, E. Klimek, K. Dziurdziak, Al. Dylewska, rodz. Brinken i Andziak, A. Korneluk, L. Mieloch, P. Fryszczyn, G. Stolarskiej.
 19. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (18-12.03), SPMW (25-27.03), Szkoła Animatora (1-3.04).
 20. Za tydzień nasza CARITAS będzie kwestować na paczki świąteczne dla naszych parafian najuboższych oraz będzie rozprowadzać świece Caritas wg starych zasad..

KIOSK: TYGODNIKI, „Miłujcie się”, „OREMUS”- na kwiecień. Książka ks. R. Skrzypczyka, Dzienniczek św. Faustyny, Karty świąteczne i pamiątki komunijne.                          

Zespół Pomocy Ukrainie (ZPU) przy naszej Parafii.
- Dziś po Mszach świętych zbiórka materialna na pomoc Uciekinierom (Można także wpłacać na konto Caritas naszej Parafii (także z za granicy).
- Zbiórka darów higieniczno – żywnościowych od jutra – do środy 8-9.00 lub 17-18.00.
- Rada Rodziców zachęca do zbiórki makulatury do kontenera.
- Nadal poszukiwane są miejsca dla uciekinierów.
- Budujemy bank propozycji pracy dla tych osób (wg możliwości i prawa).   

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - II NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU - 13.03.2022

  Ten, kto wchodzi na górę, może zasapać się, ale gdy już wejdzie – podziwia góry, które inaczej wyglądały z dołu. Uczniowie jednak wcale nie zwrócili uwagi na majestat gór, bo dostrzegli coś ważniejszego: odkryli realną obecność Boga i istnienie życia poza śmiercią. Niezwykłe przeżycie, wobec którego wszystko stało się zupełnie nieważne. Jedna sekunda, chwila przeżycia niewidzialnego świata w świecie widzialnym.

  Nie zawsze chodzimy po górach. Mojżesza, Eliasza oglądamy na obrazkach. Niektórzy nie wierzą, wątpią. Są jednak w naszym życiu codziennym takie chwile, kiedy nagle to, co ważne, wydaje się nieważne i odkrywa się coś bardziej dla nas istotnego, głębszego niż to, co jest naokoło. Tak jakby człowiek patrzył na najpiękniejsze góry, ale patrzył obojętnie. Nie dziwi go najładniejsza niebieska ostróżka rosnąca w ogrodzie, nie cieszy ptak.

  Przeżycie nagłego olśnienia: Bóg działa w moim życiu. Ktoś potężniejszy ode mnie, kto rzucił mnie na świat i potem zabierze, Ktoś, kto chce przeze mnie kochać, czynić dobrze, chce mnie odnawiać przez akty żalu. Nagle widzę realność świata niewidzialnego w świecie widzialnym.

  To, co raz jeden, zostaje najdłużej.   

Ks. Jan Twardowski

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13.03.2022

Transmitujemy Msze św. o g. 9.00 i 11.00 (w tygodniu - środy i dni ważne)  

link: https://bit.ly/swHubertZG

 1. Trwa Wojna !!! Nie ustawajmy w błaganiach i czynach roztropnej i hojnej miłości i wiary.
 2. W sobotę uroczystość św. Józefa Oblubieńca N.M.Panny. Msze św. o 7.15, 9.00 i 18.00. Oddajmy św. Józefowi nasze rodziny, Kościół i świat.
 3. Dziękuję wszystkim obecnym na Rekolekcjach Wielkopostnych (w stanie wojny).
 4. Dziś II-gie Gorzkie Żale o 17.00. W piątek o g. 18.30 kolejna Droga Krzyżowa (o g. 16.00 - dla dzieci). W piątek – Drogę Krzyżową poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym.
 5. Na ołtarzu Matki Bożej leży - Księga abstynencjina czas Wielkiego Postu.
 6. Jutro Spotkanie Odpowiedzialnych Grup Młodzieżowych o 19.30.
 7. Od wtorku od 19.30 zaczynamy Rekolekcje -„ABC Chrześcijaństwa”. (Będą goście Marcin Zieliński, Jan Świderek, Karol Koprukowiak i Ania i Marcin Dubaj oraz P. Stelmach i Z. Nowosielski) Nie przewidujemy dołączania w trakcie trwania).Bardzo zapraszam ludzi młodych i samą młodzież.
 8. W środę spotkanie SYNODALNE po Mszy św. wieczornej o 18.00.
 9. W czwartek Msza św. z MODLITWĄ o UZDROWIENIE za przyczyna św. HUBERTA.
 10. Od czwartku Mężczyźni św. Józefa (MsJ) prowadzą NOWENNĘ - aż do Uroczystości św. Józefa - 19. marca (a 20.03 o 12.15 dzieci dadzą przedstawienie o św. Józefie).
 11. Dziśspotkanie KOMUNIJNE. Rodzice – razem „W PARACH”. Dzieci - w kościele.
 12. Dziś po Mszy wieczornej spotkanie z RODZICAMI kandydatów do Bierzmowania.
 13. Za tydzień podejmiemy jak co roku DUCHOWĄ ADOPCJĘ Dziecka Poczętego, a zagrożonego w istnieniu.
 14. Za tydzień o 10.10 Spotkanie Grupy TOTUS TUUS.
 15. Za tydzień Grupa Zostaw Ślad ma swoje spotkanie po Mszy św. wieczornej, o relacjach damsko-męskich.
 16. WSPOMNIENIA: wtorek – św. Klemens Hofbauer.
 17. Pomagali: J. Kossakowska, A. Zamoyska, K. Milanowska, I. Wawro, M i M. Chmielewskiw, A. Poruszek, E. Kawęcka i A. Malinowska, Z. Piasko, I. Cichońska, Ag. Szostak, A. Troszak, J. Solecki, L. Waligóra, E. Urwalska, G. Kusoski, P. Fryszczyn i G. Stolarskiej. Szczególne podziękowania H. i A. Zamoyskim.
 18. Dom Rekolekcyjny: Kurs Przedmałżeński (18-12.03), Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą (25-27.03), Szkoła Animatora (1-3.04).
 19. Dziś TACA na SEMINARIUM Warszawskie.

KIOSK: TYGODNIKI, „Miłujcie się”, „OREMUS”- na kwiecień. Książka ks. R. Skrzypczyka, Dzienniczek św. Faustyny, Karty świąteczne i pamiątki komunijne.  Oraz książka o św. Wiktorii.                       

Powstał Zespół Pomocy Ukrainie przy naszej Parafii. Odpowiada za niego P. Joanna Dmochowska z 5 innymi Osobami i 23 wolontariuszami (w jedności z naszą Caritas). Rolą Zespołu będzie gromadzenie „banku danych” rodzin gotowych przyjąć Uciekinierów i przyjęć Ich w domach zgłoszonych, zabezpieczenie doraźnej pomocy, wyżywienia, leków, opieki, szkoły, kontaktów, pracy, itp.- uciekinierów. Za tydzień po Mszach świętych będzie zbiórka materialna na pomoc Uciekinierom. Można także wpłacać na konto Caritas naszej Parafii (także z za granicy). Dziękujemy wszystkim za jakąkolwiek troskę. Prosimy o dary higieniczno – żywnościowe od następnego poniedziałku – środy 8-9.00 lub 17-18.00.

Rada Rodziców zaprasza do zbiórki makulatury do kontenera.  

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/