ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO - 08.01.2023

 1. Dziś o 17.30 – NIESZPORY.
 2. KANCELARIA w czasie kolędy czynna tylko we wtorki i piątki po wieczornych Mszach św.
 3. Za tydzień przyjmiemy w Relikwiach bł. Martę Wiecką.
 4. Dziś Niedziela CHRZTU PAŃSKIEGO. Na SUMIE - CHRZTY święte.
 5. Dziś SPOTKANIE KOMUNIJNE dzieci i Rodziców o godz. 10.05.
 6. Dziś Grupa młodzieżowa Zostaw Ślad zaprasza na spotkanie opłatkowe po wieczornej Mszy św.
 7. Zapraszamy za tydzień po Mszy św. o g. 11.00 na JASEŁKA w wykonaniu naszych dzieci.
 8. W piątek o g. 17.20 WYPOMINKI a po nich Msza św. za polecanych Zmarłych.
 9. Zapraszamy na spotkanie klubu „AA” Sarenka w środy o g. 18.00. (Msza św. w 11 r. istnienia w Zalesiu będzie 25.01. o g. 18.00. To bardzo ważki i obecny problem w wielu rodzinach.
 10. W sobotę na g. 16.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Małżeństwo na nowo odkryte”: „Boży plan pokoju-miłość”(miłość Agape i miłość Eros). Będzie opieka dla dzieci.
 11. Za tydzień wieczorem - kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
 12. Dziękuję OAZIE za Kolędowanie ulicami Zalesia i w kościele przy Szopce.
 13. OAZA naszej diecezji zaprasza na obozy w ferie – 2 turnusy do wyboru. Info na tablicy ogłoszeń.
 14. WSPOMNIENIA: w piątek – św. Hilarego.
 15. Dziś CARITAS kwestuje na biednych (zbiórka przeniesiona z ostatniej niedzieli grudnia).
 16. Bardzo dziękuję za pomoc w układaniu drewna – A. Kulicie i M. Folwarskiemu. Nadal proszę o pomoc w tym tygodniu.
 17. Akcja pomocy materialnej dla Ukrainy. Dziękuję za solidarność – ofiary przekazujemy przez CARITAS Warszawa. Wpłaty kierujmy na konto naszego CARITASU - „pomoc Ukrainie.
 18. DOM REKOLEKCYJNY: Kurs Przedmałżeński (13-15.01.), Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej KAMCH (20-23.01.), Kurs o Dialogu (27-29.01.), Kurs o szczęściu małżeńskim (10-12.02.)
 19. Zapraszamy od najbliższego wtorku na nasze tzw. „KATECHEZY po REO”. Tych wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na jakichkolwiek rekolekcjach czy kursach ewangelizacyjnych. Są to prawdy dane nam dla wzrastania w człowieczeństwie i wierze. Spotkania zaczynają się o g. 20.00 w Domu Parafialnym.

Z radością informuję że Ks. Kardynał w Ur. Trzech Króli odznaczył P. Leokadię Waligórę orderem Zasłużonych dla Archidiecezji. Dziękujemy i my Jej i życzymy nadal owocnego życia.

KIOSK: KALENDARZE, TYGODNIKI, „OREMUS”, nowe „Trwajcie w miłości”, mądre książki. Polecam książki: ”Jak żyć łaską” i „Boska miłość”. Jest nowa książka o Papieżu Benedykcie.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/ 

KOLĘDA 9-14.01:

Poniedziałek 9.01:
1. Koralowych Dębów (od Pionierów – do końca) i Poprzeczna
2. Złotej Jesieni, Zagajników i Borowików
Wtorek 10.01: (zmiana – Borowików w poniedziałek 9.01)
1. Promiennego Słońca, Zajęczy Trop i Wrzosów
2. Piaseczyńska  
Środa  -  nie ma kolędy (spotkanie z Ks. Kardynałem) 
Czwartek 12.01:   (zmiana – Widna - będzie w poniedziałek 16.01)
1. Sosnowa i Rydzów
2. Poranku
Piątek 13.01: 
1. Przebudzenia Wiosny - do Pionierów i Księżycowa
2. Młodych Wilcząt i Jelonka 
Sobota 14.01:    (zmiana Kasztanów – za tydzień)  
1. Złocistych Łanów                                                                                                                                                  

Następny tydzień (16-21.01)Możliwe niestety także zmiany !!??

Poniedziałek 16.01:
1. Świetlana
2. Widna
Wtorek 17.01:
1. Koralowych Dębów -od 1 do Drogi Dzików 
2. Koralowych Dębów - od Drogi Dzików do Pionierów 
Środa 18.01:
1. Jastrzębi Lot
2. Żytnia i Owsiana
Czwartek 19.01:
1. Wiekowej Sosny
2. Szumiącej Jodły i Echa Leśne
Piątek 20.01:
1. Środkowa
2. Krótka i Chabrowa
Sobota 20.01:
1. Kasztanów
2. Jelenich Rogów                                                                                                                                                                  

Kolędę w tygodniu rozpoczynamy od g. 16.00, w soboty od g. 10.00. Przygotujmy nasze serca na czas kolędy i w sercu wzbudźmy intencje, które chcemy uprosić u Chrystusa w modlitwie wraz z kapłanem. 
Osoby które sprowadziły się do Zalesia bardzo proszę o osobiste zaproszenie nas w zakrystii lub kancelarii (zwłaszcza z osiedla pod Borem czy Pod lasem, oraz wszystkich innych. Ofiary z kolędy nadal będą przeznaczane na przygotowanie modernizacji ogrzewania.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

WPROWADZENIE - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI - 01.01.2023

  Życzymy sobie, abyśmy w nowym roku, mimo obowiązków, znaleźli czas dla własnej duszy.

  Nie myślę tylko o tym, by dojrzewał w nas dyplomowany profesor, lekarz, inżynier, ksiądz, ale by dojrzewał w nas po prostu człowiek – coraz bardziej serdeczny, bliski, kochający, przyjmujący z radością zarówno łaskę uśmiechu, jak i łaskę ciężkiej próby. Jeśli będzie w nas rósł taki człowiek, to urośnie i Pan Jezus, a w nas i na świecie będzie więcej pokoju i radości.

  Wszystkim trzeba prawdziwej miłości, bo ten, kto naprawdę kocha, jest mocniejszy. Dotyka samego Boga i sięga poza czas.

  Jak Bóg powierzył Jezusa Matce Bożej, tak Kościół obecnie powierza Jej opiece nowy rok.

  Dziecko w rękach matki czuje się bezpiecznie.

ks. Jan Twardowski

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - 01.01.2023 r.

Dla chorych transmisja LITURGII - pod loginem -  bit.ly/swHubertZG.

 1. Dziś o 17.30 – NABOŻEŃSTWO ADORACYJNE.
 2. W piątek – Uroczystośc OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. Na Sumie nastąpi - Odnowienie Sakramentu Małżeństwa.
 3. Tego dnia rozprowadzane jest: Kreda i kadzidło. OFIARY przeznaczone będą na Światowe Dni Młodych.
 4. Na godz. 15.00 OAZA zaprasza na KOLĘDOWANIE ulicami Zalesia, a od g.16.00 będziemy KOLEDOWAĆ wspólnie w kościele przy Szopce. Bardzo zapraszamy wszystkich.
 5. Za tydzień Niedziela CHRZTU PAŃSKIEGO. Na SUMIE - CHRZTY święte.
 6. Za tydzień SPOTKANIE KOMUNIJNE dzieci i Rodziców o godz. 10.05.
 7. W tym tygodniu wypada: I. CZWARTEK (o g.17.00 ADORACJA o powołania oraz Msza św. o Powołania); I. PIĄTEK (Spowiedź podczas Mszy świętych, bo to Uroczystość); I. SOBOTA (o 17.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE i Msza św. za Żywy Różaniec i Ojczyznę).
 8. KANCELARIA w czasie kolędy czynna tylko we wtorki i piątki po Mszach św.
 9. WSPOMNIENIAponiedziałek - św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, wtorekNajświętszego Imienia Jezus.
 10. Bardzo dziękuję tak wielu za pomoc w kościele w porządkach, ubieraniu choinek: J. i F. Call, W. Żurawski, K. Trojanowska i J. Kultys.
 11. Za tydzień CARITAS będzie zbierać na biednych – to zbiórka przeniesiona z ostatniej niedzieli grudnia).
 12. Dziś (I. Niedziela) – TACA INWESTYCYJNA – na ogrzewanie kościoła i trwające remonty i inne konieczne opłaty, wymiana pompy, remont odśnieżarki, itp.
 13. Bardzo dziękuję za pomoc w układaniu drewna – A. i T. Pisarek, P. i D. Kowalskim. Nadal proszę o pomoc w tym tygodniu.
 14. Trwa akcja pomocy finansowej dla Ukrainy. Dziękuję za znaczną pomoc już !! – ofiary przekazujemy przez CARITAS naszej diecezji. Wpłaty kierujemy na konto naszego CARITASU z dopiskiem – „pomoc Ukrainie.
 15. Do puszek przy wyjściach można złożyć OFIARĘ na kwiaty do żłóbka Pana Jezusa.

KIOSK: TYGODNIKI, „OREMUS”, „Mały Gość Niedzielny”, mądre książki i kalendarze. Polecam książki: ”Jak żyć łaską” i „Boska miłość”.                                                                                                                                                                                        Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/

 

UWAGA!!!

Z racji zdrowotnych ks. Czesława nastąpiły KONIECZNE zmiany w grafiku kolędy oraz niestety aż ODWOŁANIA.

KOLĘDA (2-7.01):
Poniedziałek 2.01:  1. Jasna; 2. Tęczowa
Wtorek 3.01: 1. Promienna; 2. Świetlana  - (kolęda odwołana!!!); 3. Słoneczna
Środa 4.01: 1. Leśna i Kwiat Paproci; 2. Leśnych Boginek
Czwartek 5.01:1. Jałowcowa; 2. Jagodowa (i Modrzewiowa); 3. Modrzewiowa    (przeniesiona razem z Jagodową – patrz wyżej)
Sobota 7.01: 1. Graniczna (strona Zalesia) – wyjątkowo od g. 12.30; 2. Graniczna (strona Jesówki); 3. Koralowych Dębów ( od 1- do Pionierów) (kolęda odwołana!!!)

Następny tydzień (9-14.01) – Możliwe niestety także zmiany!!!:
Poniedziałek 9.01: 1. Koralowych Dębów (od Pionierów – do końca) i Poprzeczna; 2. Złotej Jesieni i Zagajników
Wtorek 10.01: 1. Promiennego Słońca, Zajęczy Trop i Wrzosów; 2. Piaseczyńska; 3. Borowików 
Środa – nie ma kolędy (spotkanie z Ks. Kardynałem)
Czwartek 12.01: 1. Sosnowa i Rydzów; 2. Poranku; 3. Widna 
Piątek 13.01: 1. Przebudzenia Wiosny - do Pionierów; 2. Młodych Wilcząt i Jelonka; 3. Księżycowa
Sobota 14.01: 1. Złocistych Łanów; 2. Kasztanów

Kolędę w tygodniu rozpoczynamy od g. 16.00, w soboty od g. 10.00. Przygotujmy nasze serca na czas kolędy i w sercu wzbudźmy intencje, które chcemy uprosić u Chrystusa w modlitwie wraz z kapłanem.
Ofiary z kolędy nadal będą przeznaczane na przygotowanie modernizacji ogrzewania.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/